Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 marca 2014 r.

UE wspiera konsumentów w ich codziennym życiu za zaledwie 5 eurocentów

Za 5 eurocentów rocznie na obywatela unijny program na rzecz konsumentów pomaga obywatelom w pełni korzystać z praw konsumentów oraz aktywnie uczestniczyć w jednolitym rynku. Całkowity budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 188,8 mln euro.

Program na rzecz konsumentów przynosi wiele korzyści mimo niewielkiego budżetu. Będzie on służyć konsumentom we wszystkich państwach członkowskich dzięki projektom dotyczącym działań w zakresie koordynacji egzekwowania przepisów, współfinansowania Europejskich Centrów Konsumenckich czy też pomocy organom krajowym w rozstrzyganiu przypadków naruszania przepisów o ochronie konsumentów. Komisarz UE ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: „Program ten jest kluczowy do zagwarantowania, że jednolity rynek przynosi korzyści wszystkim konsumentom”.

Wiele osiągnięto już w ramach pierwszego programu na rzecz konsumentów (2007-2013). Wśród projektów finansowanych w tym okresie była współpraca w zakresie egzekwowania prawa w UE, projekty edukacyjne takie jak „Consumer Classroom” i rozwój platformy internetowego rozstrzygania sporów.

Nowy program na rzecz konsumentów będzie opierać się na tych sukcesach, koncentrując się na następujących czterech głównych obszarach:

  • jednolitym rynku bezpiecznych produktów z korzyścią dla obywateli i w interesie konkurencyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

  • jednolitym rynku, na którym obywatele są dobrze reprezentowani przez skutecznie działające organizacje konsumenckie i który jest w stanie sprostać wyzwaniom dzisiejszej sytuacji gospodarczej;

  • łatwiejszym dostępie do mechanizmów dochodzenia roszczeń w przypadku problemów bez konieczności uciekania się do postępowań sądowych, które są zbyt długie i zbyt kosztowne zarówno dla konsumentów, jak i finansów publicznych. Łatwiejsze dochodzenie roszczeń pozwoli konsumentom na zwiększenie zaufania do rynku i przyczyni się do wzrostu gospodarczego;

  • faktycznej i skutecznej współpracy między organami krajowymi w celu lepszego egzekwowania praw konsumentów i udzielania im porad.

Jednostki administracji rządowej, organy publiczne i organizacje konsumenckie na poziomie krajowym i unijnym mogą również ubiegać się o wsparcie z tych funduszy.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Zob. MEMO/14/250

Śledź nas na Twitterze @ EU_Consumer

Kontakt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)


Side Bar