Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 31 d.

ES paramos kasdienei vartotojų veiklai kaina – tik 5 centai

Tik 5 centai – tiek vienas pilietis kasmet skiria Europos Sąjungos vartotojų programai, kuri padeda piliečiams visapusiškai naudotis vartotojų teisėmis ir aktyviai dalyvauti bendrojoje rinkoje. Bendras programos biudžetas 2014–2020 m. – 188,8 mln. EUR

Vartotojų programa yra itin svarbi vartotojams, nežiūrint to, kad jos biudžetas yra kuklus. Jos projektai – pradedant vykdymo užtikrinimo veikla ir bendru Europos vartotojų centrų finansavimu ir baigiant pagalba nacionalinėms institucijoms, nagrinėjančioms vartotojų teisės aktų pažeidimus – bus naudingi vartotojams visose valstybėse narėse. Visa tai yra svarbu siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka būtų naudinga vartotojams visoje Europoje“, – sakė už vartotojų reikalų politiką atsakingas ES Komisijos narys Nevenas Mimica.

Daug pasiekta jau įgyvendinant pirmąją Vartotojų programą (2007–2013 m.). Tuo metu, be kita ko, buvo remiami šie projektai: bendradarbiavimo ES vykdymo užtikrinimo klausimais veiksmai ir švietimo projektai, kaip antai vartotojų teisių pamokos ir elektroninio ginčų sprendimo platformos kūrimas.

Pagal naująją Vartotojų programą ši sėkminga veikla bus tęsiama, sutelkiant dėmesį į keturias pagrindines sritis:

  • bendrosios saugių produktų rinkos vystymas piliečių naudai ir konkurencingų įmonių bei prekybininkų interesais;

  • bendroji rinka, kurioje piliečiams tinkamai atstovautų efektyviai dirbančios vartotojų organizacijos, pajėgios reaguoti į šiandieninės ekonominės aplinkos keliamus iššūkius;

  • teisės pasinaudoti teisių gynimo mechanizmu, kai kyla problemų, palengvinimas, išvengiant ilgo ir tiek vartotojams, tiek valstybei brangaus teismo proceso. Palengvinus teisių gynimą, vartotojai įgys daugiau pasitikėjimo rinka ir labiau prisidės prie ekonomikos augimo;

  • konkretus ir veiksmingas nacionalinių institucijų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti vartotojų teisių įgyvendinimą ir konsultuoti vartotojus.

Vyriausybinės, viešojo sektoriaus institucijos ir nacionaliniu bei ES lygiu veikiančios vartotojų organizacijos taip pat gali siekti šių fondų paramos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Nuoroda į informacinį pranešim MEMO/14/250.

Mūsų Twitter @EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

David Hudson, tel. +32 2 296 83 35

Madalina Chiriac, tel. +32 2 297 44 13


Side Bar