Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. maaliskuuta 2014

EU tukee kuluttajaa arjessa – kustannukset vain 5 senttiä

Euroopan unionin kuluttajapoliittisen toimintaohjelman tavoitteena on auttaa kuluttajia hyödyntämään täysimääräisesti oikeuksiaan ja toimimaan aktiivisesti sisämarkkinoilla. Ohjelman kustannukset ovat vain 5 senttiä kansalaista kohden vuodessa, ja sen kokonaisbudjetti vuosina 2014–2020 on 188,8 miljoonaa euroa.

Kuluttajaohjelmalla on vaatimattomasta budjetistaan huolimatta suuri vaikutus kuluttajiin. Sillä edistetään kuluttajien etua kaikissa jäsenvaltioissa monenlaisin hankkein. Ne voivat koskea esimerkiksi lainsäädännön täytäntöönpanon yhdenmukaistettuja valvontatoimia, Euroopan kuluttajakeskusten yhteisrahoitusta tai kansallisten viranomaisten avustamista kuluttajalainsäädännön rikkomistapausten ratkaisemisessa. Ohjelma on olennainen osatekijä varmistettaessa, että sisämarkkinat toimivat kuluttajien edun mukaisesti kaikkialla Euroopassa”, totesi EU:n kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.

Ensimmäisen kuluttajapoliittisen ohjelman (2007–2013) avulla saatiin paljon aikaan. Sen aikana rahoitettuja hankkeita olivat muun muassa lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa koskevat yhteistyötoimet koko EU:ssa, koulutushankkeet kuten ”kuluttajan luokkahuone” -verkko-opetusväline, ja verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kehittäminen.

Uusi kuluttajaohjelma pohjautuu näihin saavutuksiin, ja siinä on neljä keskeistä aihealuetta:

  • sisämarkkinat, joilla tuotteet ovat turvallisia; tästä on etua niin kansalaisille kuin yritysten ja kauppiaiden kilpailukyvylle;

  • sisämarkkinat, joilla kansalaiset ovat hyvin edustettuina vaikuttavien kuluttajajärjestöjen välityksellä ja jotka kykenevät vastaamaan nykypäivän taloudellisen toimintaympäristön haasteisiin;

  • oikeussuojakeinojen käytön helpottaminen ongelmatilanteissa, niin ettei ole tarpeen turvautua tuomioistuinmenettelyihin, jotka ovat pitkällisiä ja kalliita niin kuluttajille kuin yhteiskunnalle. Helpompi korvausmenettely lisää kuluttajien luottamusta markkinoilla toimimiseen ja edistää kasvua;

  • toimiva käytännön yhteistyö kansallisten viranomaisten välillä, jonka avulla voidaan tukea kuluttajien oikeuksien toteutumista ja neuvoa kuluttajia.

Myös valtioiden viranomaiset, julkiset elimet ja kansalliset ja EU:n tason kuluttajajärjestöt voivat hakea tukea kyseisistä varoista.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Link to MEMO/14/250

Twitter: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)


Side Bar