Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. märts 2014

EL kaitseb tarbijate huve kõigest viie sendi eest aastas

Euroopa Liidu tarbijapoliitika programm aitab tarbijail kasutada oma õigusi täies ulatuses ja osaleda aktiivselt ühtsel turul vaid viie sendi eest aastas iga kodaniku kohta. Programmi kogueelarve aastateks 2014–2020 on 188,8 miljonit eurot.

Tarbijapoliitika programmil on hoolimata tagasihoidlikust eelarvest tarbijatele suur mõju. See teenib kõigi ELi liikmesriikide tarbijate huve projektidega, mis hõlmavad nii tarbijate õiguste kaitseks võetud meetmete koordineerimist ja Euroopa tarbijakeskuste kaasrahastamist kui ka riiklike ametiasutuste aitamist tarbijakaitseseaduste rikkumiste lahendamisel. See on oluline tegur, millega tagada, et ühtsest turust saavad kasu tarbijad kõikjal Euroopas,” ütles ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.

Esimese tarbijapoliitika programmiga (2007−2013) saavutati palju. Selles ajavahemikus rahastatud projektide seas olid kogu ELi hõlmavad tarbijaõiguste kaitse alase koostöö meetmed, haridusprojektid, nagu veebisait „Consumer Classroom”, ja veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi arendamine.

Uus tarbijapoliitika programm, mis tugineb nendele saavutustele, keskendub neljale peamisele valdkonnale:

  • ohutute toodete ühtne turg, mis toob kasu kodanikele ning konkurentsivõimelistele ettevõtjatele;

  • ühtne turg, kus kodanikke esindavad tõhusad tarbijaorganisatsioonid, mis on võimelised tulema toime tänapäeva majanduskeskkonna väljakutsetega;

  • probleemide korral kahjuhüvitusnõuete mehhanismidele juurdepääsu hõlbustamine, et poleks vaja kasutada kohtumenetlusi, mis on aeganõudvad ning nii tarbijate kui ka riigikassa jaoks kulukad. Kahju hüvitamise korra lihtsustamine annab tarbijatele suurema kindlustunde turul osalemiseks ja majanduskasvule kaasa aitamiseks;

  • riiklike asutuste konkreetne ja tõhus koostöö, et toetada tarbijate õiguste jõustamist ja anda tarbijaile nõu.

Valitsusasutused, avalik-õiguslikud asutused ning riigi ja ELi tasandi tarbijaorganisatsioonid võivad samuti taotleda toetust kõnealuste fondide kaudu.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Memo link. MEMO/14/250

Jälgige meid Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)


Side Bar