Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. marts 2014

EU støtter forbrugerne i deres hverdag – for kun 5 cent

For kun 5 cent pr. borger om året vil Den Europæiske Unions forbrugerprogram hjælpe forbrugerne med at udnytte deres rettigheder fuldt ud og tilskynde dem til at deltage aktivt i det indre marked. Programmets samlede budget er på 188,8 mio. EUR for 2014-2020.

Forbrugerprogrammet har stor indvirkning på forbrugerne, trods dets beskedne budget. Programmet vil gavne forbrugere i alle medlemsstater gennem forskellige projekter som f.eks. koordinering af håndhævelsesaktioner, samfinansiering af Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre og hjælp til nationale myndigheder i forbindelse med løsning af overtrædelser af forbrugerlovgivningen. "Det er en væsentlig faktor til sikring af et indre marked, der er til gavn for forbrugere overalt i Europa", udtalte Neven Mimica, der er EU's kommissær for forbrugerpolitik.

Meget blev opnået med det første forbrugerprogram (2007-2013). Blandt de finansierede projekter i den periode kan nævnes retshåndhævende samarbejde i hele EU, uddannelsesprojekter som f.eks. Consumer Classrom og udviklingen af en platform til onlinetvistbilæggelse.

Det nye forbrugerprogram vil bygge videre på disse succeser og vil endvidere fokusere på følgende fire vigtige områder:

  • et indre marked for sikre produkter til fordel for borgerne og for et konkurrencedygtigt erhvervsliv

  • et indre marked, hvor borgerne er repræsenteret af effektive forbrugerorganisationer, der kan håndtere de problemer, som følger af den aktuelle økonomiske situation

  • nemmere adgang til klageordninger uden om domstolene i tilfælde af problemer. Dermed sparer både forbrugerne og det offentlige tid og penge. Forbedrede klagemuligheder vil styrke forbrugernes tillid til at deltage i markedet og bidrage til vækst

  • et konkret og effektivt samarbejde mellem nationale organer, der skal fremme håndhævelsen af forbrugernes rettigheder og tilbyde dem rådgivning.

Offentlige enheder og organer samt forbrugerorganisationer på nationalt plan og på EU-plan kan også søge støtte.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Link til MEMO/14/250

Følg os på Twitter @EU_Consumer


Side Bar