Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 март 2014 г.

ЕС помага на потребителите в тяхното ежедневие – срещу само 5 цента

Срещу само 5 цента на гражданин годишно програма „Потребители“ на Европейския съюз помага на гражданите да се възползват изцяло от потребителските си права и да участват активно в единния пазар. Общият бюджет за програмата за периода 2014 — 2020 г. е 188,8 милиона евро.

Въпреки скромния си бюджет програма „Потребители“ има голямо въздействие върху потребителите. Чрез нея на потребителите във всички държави членки ще се предоставят услуги посредством най-различни проекти — от координиране на действия по правоприлагането и съфинансиране на европейските потребителски центрове до съдействие на националните органи при разрешаването на казуси, свързани с нарушения на законите за защита на потребителите. Програмата е съществен елемент, който гарантира, че единният пазар функционира в полза на потребителите навсякъде в Европа“, заяви комисарят на ЕС по политиката за потребителите Невен Мимица.

Първата програма „Потребители“ (2007-2013 г.) бе много резултатна. Някои от проектите, финансирани през този период, включваха действия за сътрудничество в областта на правоприлагането в целия ЕС, образователни проекти, като например Consumer Classroom, и разработване на платформата за онлайн решаване на спорове.

Новата програма „Потребители“ ще продължи да надгражда въз основа на тези успехи, като ще се съсредоточи върху четири основни области:

  • единен пазар на безопасни продукти в полза на гражданите и в интерес на конкурентоспособните предприятия и търговци;

  • единен пазар, на който гражданите се представляват добре от ефективни потребителски организации, способни да отговорят на предизвикателствата на настоящата икономическа обстановка;

  • улесняване на достъпа до механизми за защита в случай на проблеми, без да е необходимо да се прибягва до съдебни процедури, които са продължителни и скъпи както за потребителите, така и за публичния сектор. По-лесните начини за защита ще вдъхнат повече увереност на потребителите, така че те да участват в дейностите на пазара и да допринасят за растежа;

  • реално и ефективно сътрудничество между националните органи, с което да се подкрепи правоприлагането във връзка с правата на потребителите и да се предоставят съвети на потребителите.

Правителствените структури, обществените организации и националните и европейските потребителски организации също могат да кандидатстват за подкрепа от тези фондове.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Връзка към информационната бележка.. MEMO/14/250

Следете съобщенията ни в Twitter @EU_Consumer

За контакти:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)


Side Bar