Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 stycznia 2014 r.

Grecja jako szesnaste państwo członkowskie przyjmuje przepisy dotyczące małżeństw międzynarodowych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska dała zielone światło dla decyzji Grecji o przyłączeniu się do grupy 15 państw, które już stosują unijne przepisy umożliwiające międzynarodowym parom małżeńskim wybór prawa krajowego mającego zastosowanie w odniesieniu do ich rozwodu lub separacji prawnej. Nowe przepisy obowiązują od czerwca 2012 r. i są następstwem pierwszej decyzji państw członkowskich UE dotyczącej wykorzystania procedury „wzmocnionej współpracy” w celu pogłębienia integracji (IP/10/347). Wzmocniona współpraca została wprowadzona Traktatem z Nicei w 2001 r., jednak nie korzystano z niej aż do czasów drugiej Komisji pod przewodnictwem Manuela Barroso. Dzięki tej współpracy grupa co najmniej dziewięciu państw członkowskich może wdrożyć środki również w sytuacji, gdy nie udało się osiągnąć porozumienia wszystkich 28 państw członkowskich. Jeżeli chodzi o przepisy regulujące kwestie rozwodowe, w 2011 r. grupa licząca początkowo 14 państw (zob. informacje dodatkowe) porozumiała się w sprawie rozporządzenia, do którego w 2012 r. przyłączyła się Litwa (IP/12/1231), a obecnie przystępuje Grecja. Wspomniane rozporządzenie daje małżonkom pewność prawną oraz zapobiega sytuacji, w której strony prześcigają się we wnoszeniu sprawy o rozwód i dokonują wyboru sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. Rozporządzenie pozwala również uniknąć kosztownych i trudnych emocjonalnie postępowań.

Unijne przepisy dotyczące transgranicznego rozwodu przetarły nowe drogi dla integracji europejskiej. Pokazały kierunek działania w obszarach, w których brak jednomyślności jest przeszkodą dla postępu, i przekształciły innowacje prawne zawarte w traktacie lizbońskim w rozwiązanie praktyczne”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Z radością odnotowuję, że kolejne państwo dołącza do wzmocnionej współpracy, która pomaga międzynarodowym parom uporać się z rozwodem. Swobodny przepływ osób umożliwia kobietom i mężczyznom z całej Europy zawieranie znajomości i nawiązywanie związków uczuciowych. Jednak my musimy zapewnić pewność prawa na wypadek rozwodu.

Rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla spraw rozwodowych ma na celu ochronę słabszych partnerów w trakcie postępowania rozwodowego. Międzynarodowe pary małżeńskie mają możliwość ustalenia z góry, które prawo właściwe będzie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji. Na wypadek gdyby małżonkowie nie mogli się porozumieć, sądy będą miały do dyspozycji wspólną formułę ustalania właściwego prawa krajowego. Rozporządzenie, które obowiązuje od 21 czerwca 2012 r., nie ma wpływu na krajowe przepisy dotyczące rozwodów i związków małżeńskich, ani nie przewiduje przyjęcia przepisów wpływających na materialne prawo rodzinne państw członkowskich.

Biorąc pod uwagę, że w 2009 r. na terytorium UE odnotowano niemal milion rozwodów (dane Eurostatu), omawiane przepisy stanowią wsparcie dla par różnej narodowości, a także par zamieszkujących oddzielnie w różnych krajach lub mieszkających razem w kraju innym niż ich kraj ojczysty, chroniąc je przed skomplikowanymi, długotrwałymi i uciążliwymi procedurami.

Prawodawstwo dotyczące rozwodów posłużyło jako wzór dla przezwyciężania rozbieżności między państwami członkowskimi w innych dziedzinach polityki, w których również zastosowano mechanizm wzmocnionej współpracy. Dotyczy to: unijnego patentu (MEMO/12/971) oraz wniosku w sprawie podatku od transakcji finansowych (IP/13/115).

Kontekst

Zgodnie z Traktatami UE wzmocniona współpraca umożliwia dziewięciu lub większej liczbie państw podejmowanie działań w istotnej, ale blokowanej przez niewielką mniejszość państw członkowskich sprawie. Pozostałe państwa członkowskie UE zachowują prawo przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie (art. 331 TFUE).

W dniu 12 lipca 2010 r. rządy UE przyjęły decyzję Rady umożliwiającą pogłębienie współpracy w zakresie prawa mającego zastosowanie w odniesieniu do rozwodów i separacji (IP/10/917, MEMO/10/100). Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 22 lipca 2010 r. Czternaście państw uczestniczących (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Hiszpania) wynegocjowało wówczas, a następnie przyjęło - w dniu 20 grudnia 2010 r. rozporządzenie Rady, które zawiera szczegółowe przepisy mające zastosowanie do międzynarodowych rozwodów (opublikowane w dniu 29 grudnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym UE).

Pozostałe państwa członkowskie, które wyrażają taką wolę, mogą w dowolnej chwili złożyć swój wniosek. Zgodnie z traktatem lizbońskim muszą powiadomić o tym najpierw Radę i Komisję. Grecja jest drugim po Litwie dodatkowym państwem członkowskim, które zgłasza instytucjom chęć uczestnictwa we wzmocnionej współpracy.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – sprawy rodzinne i sprawy spadkowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar