Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 27 d.

Graikija – 16-oji valstybė narė, pradėsianti taikyti tarptautinėms poroms skirtas ES taisykles

Šiandien Europos Komisija patvirtino Graikijos sprendimą prisijungti prie 15 šalių, jau taikančių ES taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką ar siekiant gyventi skyrium. Taisyklės buvo priimtos 2012 m. birželio mėn., prieš tai ES valstybės narės pirmą kartą priėmus sprendimą didinti integraciją taikant tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą (IP/10/347). Tvirtesnis bendradarbiavimas – tai 2001 m. Nicos sutartimi įtvirtintas principas, kuris pirmą kartą pritaikytas tik per antrąją J. M. Barroso pirmininkavimo Komisijai kadenciją. Šiandien vadovaudamosi šiuo principu bent devynios valstybės narės gali įgyvendinti priemones, jeigu visos 28 valstybės narės nepasiekia susitarimo. Taigi, 2011 m. 14 valstybių narių susitarė dėl reglamento dėl santuokos nutraukimo taisyklių (žr. pagrindinius faktus), prie kurio 2012 m. prisijungė Lietuva (IP/12/1231), o dabar ir Graikija. Reglamentu siekiama sutuoktinių poroms užtikrinti teisinį tikrumą ir neleisti santuokos nutraukimo atveju lenktyniauti, kas greičiau kreipsis į teismą, ar rinktis, kurios šalies teisinis reglamentavimas palankesnis. Tai padės išvengti emociškai sunkaus ir daug kainuojančio teismo proceso.

„ES tarpvalstybinių santuokų nutraukimo taisyklėmis padėtas naujas Europos integracijos pagrindas. Jos parodė, kokiu keliu eiti srityse, kuriose dėl vieningumo trūkumo nebuvo galima padaryti pažangos, ir pavertė Lisabonos sutarties teisines naujoves realybe, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Džiugu matyti, kad dar viena valstybė narė prisideda prie tvirtesnio bendradarbiavimo, siekdama padėti santuoką nutraukiančioms tarptautinėms poroms. Laisvas judėjimas suteikia galimybę vyrams ir moterims iš visų Europos šalių susitikti ir įsimylėti, tačiau turime užtikrinti, kad santuokos nutraukimo atveju jiems būtų suteiktas teisinis tikrumas.“

Reglamentu dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės siekiama santuokos nutraukimo ginčuose padėti silpnesniems partneriams. Tarptautinės poros gali iš anksto susitarti, kurios šalies teisė bus taikoma jų santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium atveju. Jeigu pora nesusitars, teismai, spręsdami, kurios šalies teisė taikytina, taikys vienodą tvarką. Nuo 2012 m. birželio 21 d. taikomas reglamentas neturi poveikio santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems nacionaliniams įstatymams, jame taip pat nenumatoma priimti taisyklių, kurios darytų poveikį valstybių narių materialinei šeimos teisei.

2009 m. ES užregistruota beveik milijonas skyrybų (Eurostato duomenys). Taigi, šios taisyklės padeda skirtingų tautybių poroms, gyvenančioms atskirai skirtingose šalyse ar gyvenančioms kartu ne savo gimtojoje šalyje, ir apsaugo jas nuo sudėtingų, ilgų ir skausmingų procedūrų.

Santuokos nutraukimo teisės aktu parodytas pavyzdys, kaip išspręsti valstybių narių nesutarimus kitose politikos srityse. Nuo to laiko tvirtesniu bendradarbiavimu pasinaudota dėl ES bendro patento (MEMO/12/971) ir pasiūlymo dėl finansinių sandorių mokesčio (IP/13/115).

Pagrindiniai faktai

ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti svarbią priemonę, kurią blokuoja valstybių narių mažuma. Kitos ES valstybės narės turi teisę bet kada prisijungti (SESV 331 straipsnis).

2010 m. liepos 12 d. ES šalių vyriausybės priėmė Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (IP/10/917, MEMO/10/100). Jis ES oficialiajame leidinyje paskelbtas 2010 m. liepos 22 d. 14 dalyvaujančių šalių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija) derėjosi dėl Tarybos reglamento, kuriame nustatytos išsamios taisyklės, taikytinos tarptautinių porų santuokos nutraukimui, ir jį 2010 m. gruodžio 20 d. priėmė (Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbta 2010 m. gruodžio 29 d.).

Kitos šiame procese norinčios dalyvauti valstybės narės gali bet kuriuo metu pateikti prašymą. Pagal Lisabonos sutarties nuostatas jos apie tai pirmiausia turi pranešti Tarybai ir Komisijai. Po Lietuvos Graikija yra antroji valstybė narė, kuri informavo institucijas apie norą prisijungti prie tvirčiau bendradarbiaujančių valstybių narių.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar