Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 27.

Görögország is csatlakozik a vegyes házasságban élőket segítő európai szabályokhoz

A mai napon az Európai Bizottság jóváhagyta Görögország csatlakozását ahhoz a 15 európai országhoz, amely lehetővé teszi a vegyes házasságban élők számára, hogy válás vagy különválás esetén megválasszák az alkalmazandó jogot. A 2012 júniusától alkalmazott új szabályok elfogadása során a tagállamok első ízben támaszkodtak az ún. „megerősített együttműködésre” (IP/10/347), melynek eszközét a 2001. évi Nizzai Szerződés vezette be, ám a második Barroso-bizottság hivatalba lépését megelőzően egyszer sem alkalmazták. A megerősített együttműködés az integráció elmélyítésének olyan formája, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben a 28 uniós tagállam nem tud megállapodásra jutni valamely kérdésben, már akár kilenc tagállam is intézkedést hozhat. A válási szabályokra vonatkozó rendeletet eredetileg 14 ország fogadta el 2011-ben, majd 2012-ben Litvánia (IP/12/1231) most pedig Görögország is csatlakozott az együttműködéshez. A rendelet jogbiztonságot nyújt a párok számára, megakadályozza azt, hogy a házasság felbontása esetén a felek versengeni kezdjenek abban, hogy melyikük fordul először bírósághoz, vagy válogassanak a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórumok között. Egyúttal elősegíti, hogy a felek elkerüljék az érzelmileg és anyagilag egyaránt megterhelő eljárásokat.

„A vegyes házasságokra vonatkozó uniós szabályozás úttörő jelentőségű volt az európai integráció történetében. Megmutatta, hogy ott is lehetséges előrelépést elérni, ahol a továbblépést az egység hiánya akadályozza, és ezáltal a Lisszaboni Szerződés jogi innovációit a gyakorlatban is megvalósította" – jegyezte meg a görög döntés alkalmából Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Nagyon bíztató látni, hogy újabb tagállam csatlakozik a megerősített együttműködéshez, amely a vegyes házasságok résztvevőit segíti válásuk esetén. Jóllehet a személyek szabad mozgása lehetővé teszi, hogy az európai nők és férfiak bárhol egymásra találjanak, válás esetén még nem garantált számukra mindenütt a jogbiztonság.”

A házasság felbontására alkalmazandó jogról szóló rendelet célja segítséget nyújtani a kiszolgáltatottabbházastárs számára a válási jogviták során. A „nemzetközi párok” számára lehetővé teszi, hogy megegyezzenek arról, melyik jog szabályozza házasságuk felbontását vagy különválásukat. Amennyiben a pár erről nem tud megegyezni, a bírák közös szabályok alapján döntenek arról, hogy melyik ország joga alkalmazandó. A rendelet, amely 2012. június 21-től alkalmazandó, nem érinti a válásra és a házasságra érvényes nemzeti jogszabályokat, és nem irányozza elő a tagállamok családjogának anyagi jogi rendelkezéseit érintő szabályok elfogadását.

Az Eurostat adatai szerint az Unió területén csaknem 1 millió válást mondtak ki 2009-ben. A mostantól Görögország által is alkalmazott jogszabály segítséget nyújt az eltérő állampolgárságú pároknak – akik különböző országokban külön élnek, vagy akik az állampolgárságuktól eltérő országban élnek együtt –, megkímélve őket a bonyolult, hosszadalmas és érzelmileg megterhelő eljárásoktól.

A válási rendelet más területeken is példaként szolgált arra, hogyan lehet az uniós tagállamok közötti nézeteltérések ellenére is eredményesen továbblépni valamely kérdésben: az egységes hatályú európai szabadalomra (MEMO/12/971) és a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslatra is (IP/13/115) a megerősített együttműködés útján sikerült megoldást találni.

Háttér

Az uniós Szerződések szerint a megerősített együttműködés lehetővé teszi, hogy legalább kilenc ország előmozdítson egy olyan nagy jelentőségű intézkedést, amelynek elfogadását a tagállamok csekély kisebbsége akadályozza. A csatlakozás lehetősége bármikor nyitva áll a többi tagállam előtt (az EUMSZ 331. cikke).

Az uniós kormányok 2010. július 12-én fogadták el a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésre felhatalmazást adó tanácsi határozatot (IP/10/917, MEMO/10/100). A határozat 2010. július 22-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 14 résztvevő ország (Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország) ezt követően 2010. december 20-án fogadta el azt a tanácsi rendeletet, amely a „nemzetközi válásokra” alkalmazandó jog megválasztásának részletes szabályait tartalmazza (ez a rendelet 2010. december 29-én jelent meg a Hivatalos Lapban).

A kezdeti együttműködésben részt nem vevő tagállamok bármikor jelezhetik részvételi szándékukat. A Lisszaboni Szerződés szerint erről először a Tanácsot és a Bizottságot kell értesíteniük. Litvánia követően Görögország volt a második tagállam, amely jelezte, hogy csatlakozni kíván a megerősített együttműködéshez.

További információk

Európai Bizottság – Családi ügyek és öröklés:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar