Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. siječnja 2014.

Grčka je 16. država članica koja podupire pravila EU-a kojima se pomaže međunarodnim parovima

Europska je komisija danas dala zeleno svjetlo za odluku Grčke da se pridruži 15 država koje već primjenjuju pravila EU-a kojima se međunarodnim parovima omogućuje da odaberu čije će se nacionalno zakonodavstvo primjenjivati na njihov razvod ili zakonsku rastavu. Nova pravila, na snazi od lipnja 2012., uslijedila su nakon prve odluke država članica EU-a da integraciju provedu postupkom „pojačane suradnje“ (IP/10/347). Pojačanom suradnjom – koja je uvedena Ugovorom iz Nice 2001., ali se nije primjenjivala sve do nove Barrosove Komisije – danas se skupini od najmanje devet država članica omogućuje da provedu mjere ako svih 28 država članica ne postignu dogovor. U slučaju pravila o razvodu braka, tom je suradnjom omogućeno najprije 14 država (vidi pozadinu) da u 2011. postignu dogovor o Uredbi kojoj se 2012. priključila Litva (IP/12/1231), a sada i Grčka. Cilj je Uredbe parovima dati pravnu sigurnost i spriječiti „juriš na sud“ i biranje sudova u brakorazvodnim postupcima, izbjegavajući pri tome emocionalne i skupe postupke.

„Pravilima EU-a o prekograničnim brakorazvodnim postupcima postavljeni su novi temelji za europsku integraciju. Njima se pokazuje kako dalje postupati u područjima u kojima nesuglasnost predstavlja prepreku napretku, a pravne se inovacije Ugovora iz Lisabona ostvaruju u praksi”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Vrlo je ohrabrujuće vidjeti da se još jedna država pridružuje pojačanoj suradnji kojom se međunarodnim parovima pomaže u brakorazvodnom postupku. Dok se slobodnim kretanjem ljudi muškarcima i ženama iz cijele Europe omogućuje da se upoznaju i zaljube, moramo pružiti pravnu sigurnost u slučaju razvoda.”

Cilj je Uredbe o zakonodavstvu primjenjivom na razvode pružiti podršku slabijim supružnicima u brakorazvodnim sporovima. Međunarodnim parovima omogućuje se da unaprijed dogovore koje će se zakonodavstvo primjenjivati u slučaju njihova razvoda ili zakonske rastave. Ako supružnici ne postignu dogovor, suci će imati zajedničku formulu po kojoj odlučiti čije će se nacionalno zakonodavstvo primjenjivati. Uredbom, koja se primjenjuje od 21. lipnja 2012., ne utječe se na nacionalne zakone o razvodu ili braku niti se predviđa donošenje pravila kojima se utječe na materijalno obiteljsko pravo država članica.

S gotovo milijun razvoda u području EU-a u 2009. (podaci Eurostata), tim se pravilima pomaže parovima različitih nacionalnosti, onima koji žive odvojeno u različitim državama ili koji žive zajedno izvan svoje matične države i štiti ih se od složenih, dugotrajnih i bolnih postupaka.

Zakonodavstvo o razvodu primjer je kako prevladati nesuglasice među državama članicama u drugim područjima politike u kojima pojačana suradnja već postoji: jedinstveni patent EU-a (MEMO/12/971) i prijedlog poreza na financijske transakcije (IP/13/115).

Pozadina

U skladu s ugovorima EU-a, pojačanom suradnjom omogućuje se devet ili više država članica da provedu mjeru koja je važna, ali koju blokira mala manjina država članica. Ostale države EU-a zadržavaju pravo pridruživanja kada to budu željele (članak 331. UFEU-a).

Vlade EU-a donijele su Odluku Vijeća o odobrenju pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu 12. srpnja 2010. (IP/10/917, MEMO/10/100). Odluka je objavljena u Službenom listu EU-a 22. srpnja 2010. 14 država sudionica (Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska) potom su započele pregovore i 20. prosinca 2010. donijele Uredbu Vijeća koja sadržava detaljna pravila koja će se primjenjivati na međunarodne razvode (objavljena u Službenom listu EU-a 29. prosinca 2010.).

Države članice koje žele sudjelovati svoj zahtjev mogu podnijeti u bilo kojem trenutku. U skladu s Ugovorom iz Lisabona moraju prvo obavijestiti Vijeće i Komisiju. Nakon Litve, Grčka je druga dodatna država članica koja je obavijestila institucije o svojoj želji da sudjeluje u pojačanoj suradnji.

Više informacija

Europska komisija – obiteljski predmeti i nasljeđivanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Početna stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar