Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 31. martā

ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums – kopīgs darbs ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni un attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien piedalīsies 5. ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forumā Briselē, lai veicinātu ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi gan Āfrikā, gan ES. Šajā pasākumā divu dienu garumā (31. martā un 1. aprīlī) diskusijās piedalīsies vairāk nekā 500 augsta līmeņa pārstāvju no Eiropas un Āfrikas valstu uzņēmēju, politiķu un valsts iestāžu vidus.

Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta kopīgām problēmām, piemēram, jauniešu līdzdalībai mūsdienu ekonomikā, banku lomai mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) finansēšanas jautājumos un integrējošā izaugsmē, kā arī tādiem konkrētiem jautājumiem kā izejvielas, riska kapitāls, ilgtspējīga enerģija vai sadarbība kosmosa izpētes jomā. Pirms foruma komisārs Piebalgs paziņoja arī par divām jaunām ES programmām privātā sektora atbalstam Rietumāfrikā un Madagaskarā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni pirms šā pasākuma teica: “Āfrikai ir sakustējusies. Strauja rūpniecības attīstība Āfrikā ir realitāte. Jaunattīstības reģioni un valstis, kuros strauji attīstās rūpniecība, ir tie, kas izmanto globalizācijas priekšrocības. Eiropas Savienība un Āfrika ir patiesi ieinteresētas savstarpēji izdevīgu attiecību ietvaros palielināt divpusējo tirdzniecību, investīcijas un tirgus integrāciju, lai veicinātu spēcīgu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un radītu darbavietas."

Komisārs Piebalgs piebilda: “Āfrika pēdējās desmitgades laikā ir kļuvusi par vienu no reģioniem, kurā ir visstraujākā izaugsme pasaulē, taču mums ir jāpaātrina pienācīgu un produktīvu darbavietu radīšana, lai nodrošinātu, ka ieguvumi no šādas izaugsmes tiek sadalīti vienlīdzīgāk. Privātajam sektoram ir galvenā nozīme šā mērķa sasniegšanā, un Komisija drīzumā nāks klajā ar politikas dokumentu par to, kā modernizēt ES atbalstu privātā sektora attīstībai jaunattīstības valstīs un kā stiprināt tās lomu integrējošas un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā jomās, kurās tas ir visvairāk nepieciešams.

Jaunais ES finansētais projekts, kas nesen sākts Madagaskarā, ļaus privātajam sektoram labāk atbalstīt integrējošu izaugsmi un būt konkurētspējīgākam valsts, reģionālos un starptautiskos tirgos. ES finansējums 8 miljonu eiro apmērā ietvers atbalstu un mācības uzņēmumu asociācijām (piemēram, tirdzniecības palātām), lai tām būtu pietiekamas zināšanas, kas ļautu uzlabot šo asociāciju dalībnieku konkurētspēju un palīdzētu tiem pārstāvēt ekonomiskās intereses valsts un privātā sektora dialogos un sarunās. Mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegts īpašs atbalsts, nodrošinot mācības par mārketinga/pārvaldības paņēmieniem, kā arī palīdzot saņemt finansējumu un sagatavot uzņēmējdarbības plānus. Tiem tiks sniegta palīdzība arī saistībā ar produktu kvalitātes uzlabošanu un tirgus iespēju meklēšanu.

Otras ES programmas mērķis ir padarīt Rietumāfrikas uzņēmumus konkurētspējīgākus un palīdzēt tiem uzlabot uzņēmējdarbības un ieguldījumu vidi Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienā. Cita starpā tas palīdzēs reģionam un tā valstīm pieņemt tādus politikas pasākumus, kas spēj piesaistīt ieguldījumus (ES finansējums 20 miljonu eiro apmērā).

Diskusijās, kurās priekšsēdētāja vietnieks Tajāni piedalīsies samita ietvaros, galvenā uzmanība tiks pievērsta ilgtspējīgai piekļuvei izejvielām, kā arī kvalitatīviem medikamentiem par pieņemamu cenu. Viņš apspriedīs ar saviem partneriem sadarbības projektus kosmosa tehnoloģiju jomā, kam jaunattīstības valstīs var būt pozitīva loma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, piemēram, pārtikas nodrošinājuma, veselības aprūpes un izglītības jomā. Turklāt priekšsēdētāja vietnieks Tajāni mudinās Āfrikas valstu uzņēmumus izmantot jaunas uzņēmējdarbības iespējas COPERNICUS programmas ietvaros, kas ļauj piekļūt satelītu datiem.

Tajāni uzsvērs priekšrocības, ko sniedz navigācijas satelītu izmantošana Āfrikā saskaņā ar Komisijas EGNOS programmu, kas palīdzēs optimizēt transportu, izmantojot satelītu norādījumus, kā arī ievērojami uzlabot drošību Āfrikas gaisa telpā, drošā veidā vadot lidmašīnas uz lidostām reģionālos un starptautiskos maršrutos. Tiek lēsts, ka ieguvums saistībā ar šādu drošības uzlabošanu Āfrikā pārsniegs 1100 miljonus eiro.

Vispārīga informācija

Piektais ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums notiks ES un Āfrikas samita priekšvakarā. To kopīgi atklās Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētājs Nkosazana Dlamini-Zuma. 1. aprīlī forumā piedalīsies tirdzniecības komisārs Karels de Gihts un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs teiks nobeiguma runu.

Ceturtais ES un Āfrikas samits notiks 2014. gada 2. un 3. aprīlī Briselē. Tajā tiksies Āfrikas un ES līderi, kā arī ES un Āfrikas Savienības iestāžu vadītāji. Diskusijā “Ieguldījumi cilvēkresursos, labklājībā un miera nodrošināšanā” dalībnieki apspriedīs tādus jautājumus kā miers, drošība, ieguldījumi, klimata pārmaiņas un migrācija. Iepriekšējie samiti notika Kairā (2000. gadā), Lisabonā (2007. gadā) un Tripolē (2010. gadā).

ES un Āfrikas attiecības lielā mērā balstās uz 2007. gadā pieņemto ES un Āfrikas Kopīgo stratēģiju. Papildus šai stratēģijai rīcības plānā 2011.–2013. gadam, par ko tika panākta vienošanās pēdējā ES un Āfrikas samitā 2010. gadā, ir nosprausti konkrēti mērķi tādās īpašajās sadarbības jomās kā miers un drošība, demokrātiska pārvalde un cilvēktiesības.

2014. gada samits sniedz iespēju pārskatīt ES un Āfrikas partnerību, uzsvērt dažus jau sasniegtos rezultātus un izpētīt turpmākas sadarbības jomas.

Papildu informācija

ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums: ES darbs privātā sektora jomā Āfrikā: MEMO/14/248

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/enterprise/index_lv.htm

Rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāra Antonio Tajāni tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_lv.htm

ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forumam veltīta tīmekļa vietne:

http://www.euafrica-businessforum.eu/index.php/en/

ES un Āfrikas samitam veltīta tīmekļa vietne:

http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=lv

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar