Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 1. aprila 2014

S prilagodljivejšimi vizumskimi pravili do gospodarske rasti in zaposlovanja

Številni državljani držav zunaj EU, ki želijo potovati v EU, pogosto naletijo na nejasne, dolgotrajne in drage vizumske postopke. Danes predstavljeni predlogi bodo močno skrajšali in poenostavili postopke za kratkotrajno bivanje v Evropski uniji. Znižali se bodo tudi stroški, manj bo birokracije, pri čemer bo stopnja varnosti ostala nespremenjena. Lažji vstop v schengensko območje bo legitimnim obiskovalcem olajšal obisk prijateljev in sorodnikov ter poslovne dejavnosti. Spodbudil bo gospodarsko aktivnost in zaposlovanje, denimo v turizmu ter povezanih dejavnostih, npr. v gostinskem in prometnem sektorju. Nedavna študija je pokazala, da smo leta 2012 zaradi nejasnih vizumskih postopkov „izgubili“ skupaj 6,6 milijona potencialnih potnikov iz šestih držav, iz katerih prihaja največ obiskovalcevi. Iz študije je tudi razvidno, da bi se ob prilagodljivejših in dostopnejših vizumskih pravilih število potovanj zgolj iz teh šestih držav v schengensko območje povečalo za 30 % in celo za 60 %ii. Posledično bi to v petih letih lahko pomenilo 130 milijard evrov iz neposredne porabe (za nočitev, hrano in pijačo, prevoz, razvedrilo, nakupe itd.) ter približno 1,3 milijona delovnih mest v turizmu in sorodnih dejavnostih.

„Evropa potrebuje boljšo vizumsko politiko. V naše dežele moramo pritegniti več turistov, poslovnežev, raziskovalcev, študentov, umetnikov in kulturnih delavcev. Gospodarsko rast in zaposlovanje bi radi spodbudili tako, da bi v vizumsko politiko vključili ekonomski vidik, pri tem pa ohranili visoko stopnjo varnosti na naših mejah. Današnji predlogi bodo v marsičem olajšali postopke za obiskovalce, ki v EU prihajajo za krajši čas. Pričakujemo, da bodo predlagani ukrepi omogočili resno povečanje števila potnikov v prihodnjih letih,“ je dejala evropska komisiarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je ob tem dodal: „Naš predlog bo v pomoč evropskemu turističnemu sektorju v času, ko postaja mednarodna konkurenca vse silovitejša, saj predstavlja turizem v vse številnejših državah dejavnik gospodarske rasti. Nova vizumska pravila so odgovor na ta izziv. Turističnemu sektorju bodo pomagala, da se bo laže spopadel s precejšnjim povečanjem števila turistov, ki ga pričakujemo v Evropi. Turizem je gonilo gospodarske rasti v Evropi, med nedavno krizo je bil najmočnejša utrdba evropskega gospodarstva.“

Evropska komisija zato danes predlaga pomembne spremembe vizumskih pravil, ki naj bi spodbudile evropsko gospodarstvo in olajšale potovanje v EU. Glavne spremembe so:

1) rok za obravnavo vloge za izdajo vizuma in končno odločitev se zniža s 15 na 10 dni; 2) možnost oddaje vloge za vizum na konzulatu drugih držav EU, če država EU, pristojna za obravnavo vloge, nima svojega predstavništva; 3) občutne olajšave za redne potnike, tudi obvezna izdaja vizuma za večkratni vstop z veljavnostjo treh let; 4) poenostavljen obrazec za vlogo in možnost oddaje vloge na spletu; 5) možnost za države članice, da pripravijo posebne sheme, po katerih bodo lahko na meji izdale vizum za največ 15-dnevno bivanje v eni schengenski državi; 6) možnost za države članice, da olajšajo postopek izdaje vizuma obiskovalcem, ki prihajajo na velike prireditve; 7) uvedba nove vrste vizuma (potovalni vizum), ki bo legitimnim potnikom omogočil potovanje po schengenskem območju do enega leta dolgo (ne da bi pri tem v posamezni državi članici prebili več kot 90 dni v 180-dnevnem obdobju).

– Poenostavitev vloge za izdajo vizuma za kratkotrajno bivanje, po katerem je vse več povpraševanja: veliko je bilo doseženega že s sedanjimi vizumskimi pravili, saj se je število vizumskih vlog povečalo za 68 %, in sicer od 10,2 milijona leta 2009 na 17,2 milijona leta 2013. Toda za mobilnost legitimnih potnikov se da narediti še več (glej tudi infografiko z najnovejšimi statističnimi podatki za leto 2013). Težave s pridobitvijo vizuma vse prepogosto omejujejo dostop, posledično se zmanjšajo ekonomske koristi turističnih znamenitosti. Svetovna razstava Expo leta 2015 v Milanu bo denimo priložnost, ki bo v Evropo privabila na milijone novih obiskovalcev.

Evropska komisija predlaga naslednje konkretne ukrepe:

– Jasnejša proceduralna pravila in hitrejši postopek: rok za obravnavo vloge za izdajo vizuma in končno odločitev se zniža s 15 na 10 dni. Čas za vložitev vloge se podaljša s treh na šest mesecev pred nameravanim potovanjem, da bi tako obiskovalci lahko potovanje načrtovali vnaprej in se izognili glavni sezoni.

Za enakopravno obravnavo vizumskih prosilcev bo poskrbljeno tudi z izčrpnim in poenostavljenim seznamom dokumentacije, ki jo morajo predložiti vizumski prosilci, ter z večjo uskladitvijo teh zahtev na lokalni ravni. Pogoj glede pogosto dragega zdravstvenega zavarovanja bo odpravljen.

– Močnejše konzularno sodelovanje: če država članica, pristojna za obravnavo vizumske vloge, nima predstavništva v določeni tretji državi, bo po novem predlogu prosilec imel pravico do oddaje vloge na kateremkoli konzulatu v svoji državi („obvezna zastopanost“).

Lažji ponavljajoči se obiski: uvedba obveznih kriterijev za izdajo vizuma za večkratni vstop z veljavnostjo treh let in s podaljšanjem za pet let rednim obiskovalcem, „registriranim v sistemu VIS“. To so obiskovalci, ki imajo svoje podatke registrirane v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in ki so pred tem v zadnjih 12 mesecih že zakonito uporabili dva vizuma. Sprememba pravil je možna tudi zaradi postopnega uvajanja vizumskega informacijskega sistema (VIS), predvidoma bo končano leta 2015, ki konzulatom držav članic omogoča vpogled v „vizumsko zgodovino“ prosilcev.

Obiskovalci z vizumom za večkratni vstop z daljšo veljavnostjo se bodo lahko bolj spontano odločali za potovanje in verjetno večkrat potovali v schengensko območje, kot bi sicer. Povečano število potovanj v schengensko območje bo pozitivno vplivalo tudi na gospodarsko rast.

– Potovalni vizum: ta nova vrsta vizuma bo legitimnim državljanom držav zunaj EU omogočila, da vstopijo in do enega leta dolgo potujejo v schengenskem območju (ne da bi pri tem v posamezni državi članici prebili več kot 90 dni v 180-dnevnem obdobju), z možnostjo podaljšanja do dveh let (pod pogojem, da prosilec ne biva v isti državi članici več kot 90 dni v posameznem 180-dnevnem obdobju). Potovalni vizum bi denimo veljal za umetnike, ki se odpravljajo na daljše turneje v schengenskem območju, in tudi posamezne obiskovalce, denimo turiste, raziskovalce in študente, ki želijo v Evropi preživeti dlje časa.

Osnovne informacije

Danes predstavljeni sveženj sestavljajo:

– Poročilo Boljša vizumska politika za gospodarsko rast, ki ocenjuje izvajanje vizumskega zakonika v državah članicah

– Predlog za prenovitev uredbe o vizumskem zakoniku Unije

– Predlog za uredbo o uvedbi potovalnega vizuma

– Pregled vizumske statistike

Naslednji koraki: oba predloga morata potrditi Svet Evropske unije in Evropski parlament, po ocenah naj bi se to zgodilo na začetku leta 2015.

Ko bosta predlagani uredbi začeli veljati, se bodo spremembe začele uporabljati v vseh državah članicah, ki v celoti uporabljajo skupno vizumsko politiko, ter tudi v štirih pridruženih schengenskih državah (Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici). Opozoriti velja, da Bolgarija, Hrvaška, Irska, Ciper, Romunija in Združeno kraljestvo ne sodelujejo v vizumski politiki.

Koristne povezave

MEMO/14/247

Poročilo Pametnejša vizumska politika za gospodarsko rast: povezava

Predlog za prenovitev uredbe o vizumskem zakoniku Unije: povezava

Predlog za uredbo o uvedbi potovalnega vizuma: povezava

Pregled vizumske statistike: infografika

Spletišče evropske komisarke Cecilie Malmström

Komisarka Cecilia Malmström na Twitterju

Spletišče podpredsednika Antonia Tajanija

Podpredsednik Antonio Tajani na Twitterju:

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve

Spletišče Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo

GD za notranje zadeve na Twitterju

GD za podjetništvo in industrijo na Twitterju

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti

i :

Kitajska, Indija, Rusija, Saudska Arabija, Južna Afrika in Ukrajina.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar