Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. április 1.

Rugalmasabb vízumszabályok a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséért

A nem uniós polgárok közül sokan gyakran nehézkes, hosszadalmas és költséges vízumeljárásoknak néznek elébe, ha az EU-ba szeretnének utazni. A mai napon közzétett javaslatok nyomán lényegesen rövidebbé és egyszerűbbé válnak az eljárások a rövid látogatás céljából az EU-ba érkezők számára, továbbá nőnek a költségmegtakarítások és enyhül a bürokrácia, ugyanakkor fennmarad a biztonság jelenlegi szintje. A legális utazók számára a schengeni térségbe való belépés megkönnyítése ösztönözni fogja a baráti és családi látogatásokat, valamint az üzleti tevékenységet. Lendületet ad majd a gazdasági tevékenységnek és a munkahelyteremtésnek például a turizmus és a kapcsolódó ágazatok – így a vendéglátás és a közlekedés – terén. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint 2012-ben a legtöbb utazót adó hat ország összesen 6,6 millió potenciális utazóját tántorították el a nehézkes vízumeljárásoki. Az eredmények arra is rámutattak, hogy a rugalmasabb szabályok és könnyebben megszerezhető vízumok révén 30%-tól akár 60%-ig terjedő mértékben nőhet a schengeni térségbe irányuló utazások száma, csak az említett hat ország tekintetébenii. Egy ötéves időszakra vetítve ez közvetlenül összességében akár 130 milliárd EUR költést is jelenthet (amit az utazók szállásra, ételre és italra, közlekedésre, szórakozásra, bevásárlásra stb. fordítanak), ami mintegy 1,3 millió munkahelynek feleltethető meg a turizmusban és a kapcsolódó gazdasági ágazatokban.

„Európának intelligensebb vízumpolitikára van szüksége. Több turistát, üzletembert, kutatót, hallgatót, művészt és a kultúra területén dolgozó szakembert kell az Unióba vonzanunk. Fel akarjuk lendíteni gazdaságunkat és új munkahelyeket akarunk teremteni azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk vízumpolitikánk gazdasági dimenziójára, ugyanakkor megőrizzük a magas szintű biztonságot határainkon. A ma előterjesztett javaslatok lényegesen megkönnyítik a rövid látogatás céljából érkező személyekre vonatkozó eljárásokat. A javaslatok nyomán az elkövetkező években az utazók számának ugrásszerű növekedésére számítunk”, mondta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Javaslatunk támogatni fogja az európai turisztikai ágazatot egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi verseny egyre kiélezettebbé válik, hiszen mind több ország kezeli a turizmust növekedésserkentő tényezőként. Erre a kihívásra az új vízumszabályozás a válaszunk. A változások hozzájárulnak, hogy a turisztikai ágazat képes legyen kezelni az Európába látogató turisták számának várhatóan jelentős megnövekedését. A turizmus Európa növekedésének motorja, és a közelmúltbeli válság során ez jelentette az európai gazdaság legszilárdabb védőbástyáját.”

Az Európai gazdaság serkentése és az Unióba tartó utazók életének megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság a mai napon a vízumszabályok lényeges változásáról szóló javaslatot terjeszt elő. A csomag fő elemei:

1. A kérelmek feldolgozási és elbírálási határidejének 15 napról 10 napra csökkentése; 2. A vízumkérelmek más uniós tagállami konzulátuson történő benyújtásának lehetővé tétele, amennyiben a vízumkérelem feldolgozásában illetékes tagállam nincs jelen és nincs képviselve az adott országban; 3. Jelentős könnyítések – köztük három évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító vízumok kötelező kiadása – a rendszeres utazók számára; 4. Egyszerűsített igénylőlapok és a vízumkérelmek online benyújtásának lehetősége; 5. A tagállamok arra vonatkozó lehetősége, hogy különleges rendszereket dolgozzanak ki, amelyek keretében egy schengeni államban való legfeljebb 15 napos tartózkodásra jogosító vízumot adhatnak ki a határokon; 6. A tagállamok arra vonatkozó lehetősége, hogy megkönnyítsék a vízumkiadást a jelentős eseményekre tartó látogatók számára; 7. Egy új típusú vízum (turistavízum) bevezetése, amely lehetővé teszi a legális utazóknak, hogy legfeljebb egy évig a schengeni térségben tartózkodjanak (anélkül, hogy bármely 180 napos időszakban 90 napnál tovább tartózkodnának ugyanabban a tagállamban).

– A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésének egyszerűsítése a növekvő igények kielégítése céljából. Eddig is sok előrelépés történt a meglévő vízumszabályok keretében, amelyek lehetővé tették, hogy a vízumkérelmek száma a 2009-es 10,2 millióról 2013-ra 17,2 millióra emelkedjen – ez 68%-os növekedésnek felel meg. Mindazonáltal bőven akad még tennivaló a legális utazók mobilitásának elősegítése terén. A 2013-as új vízumstatisztikákat ez az infografika ismerteti. Túlságosan is gyakran fordul elő, hogy a vízumok megszerzésével összefüggő problémák korlátozzák az idegenforgalmi látványosságok hozzáférhetőségét, és ennek eredményeként gazdasági potenciálját is. A 2015-ös milánói világkiállítás például kiváló alkalom lesz arra, hogy számos új utazó látogasson el Európába.

A Bizottság az alábbi konkrét javaslatokkal állt elő:

– Az eljárási szabályok világosabbá tétele és a folyamat felgyorsítása. A javaslat értelmében a vízumkérelmek feldolgozásának és elbírálásának határidejét 15 napról 10 napra csökkentik. A vízumkérelem benyújtásának legkorábbi lehetséges időpontját az utazás előtt három hónapról hat hónapra növelték, ezáltal lehetővé téve, hogy az utazók előre tervezzenek és elkerüljék a csúcsidőszakokat.

Ezen túlmenően a kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke egyszerűbbé és teljessé válik, valamint a követelmények fokozott helyi szintű harmonizációja biztosítani fogja a vízumkérelmezőkkel szembeni egyenlő bánásmódot. A gyakran költséges utazási betegbiztosítást eltörlik.

– A konzuli együttműködés fellendítése. A javaslat szerint amennyiben a vízumkérelem feldolgozásában illetékes tagállam nincs jelen és nincs is képviselve egy adott harmadik országban, a kérelmezőnek jogában áll bármelyik jelen lévő konzulátuson benyújtani vízumkérelmét („kötelező képviselet”).

– Sokkal könnyebbé válnak az ismételt látogatások a VIS-ben (Vízuminformációs Rendszer) nyilvántartott rendszeres utazók számára kötelezően kiadandó hároméves, majd ezt követően ötéves érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízumokra vonatkozó követelmény bevezetése nyomán. E szabályok kedvezményezettjei azok a kérelmezők, akiknek adatait nyilvántartják a VIS-ben és az elmúlt 12 hónapos időszakban legalább két vízumot használtak legálisan. Ezt a szabálymódosítást többek között a Vízuminformációs Rendszer kiterjesztése teszi lehetővé, ami előreláthatólag 2015-ben fog lezárulni. A VIS segítségével a tagállami konzulátusok hozzáférhetnek a kérelmezők „vízummúltjával” kapcsolatos információkhoz.

A hosszabb érvényességi idejű, többszöri beutazásra jogosító vízummal rendelkező utazók számára lehetővé válik a szabadabb utazás, így valószínűleg több alkalommal fognak ellátogatni a schengeni térségbe, mint azt egyébként tennék. Az utazások emelkedő száma pedig serkenteni fogja a schengeni térség gazdasági növekedését.

– Turistavízum bevezetése. Az újfajta vízum lehetővé teszi az uniós állampolgársággal nem rendelkező, legális utazóknak, hogy legfeljebb egyéves tartózkodás céljából beutazzanak a schengeni térségbe (anélkül, hogy bármely 180 napos időszakban 90 napnál tovább tartózkodnának ugyanabban a tagállamban), valamint a tartózkodás idejét legfeljebb kétéves időtartamra meghosszabbítsák (amennyiben a kérelmező bármely 180 napos időszakban nem tartózkodik 90 napnál tovább ugyanabban a tagállamban). Ez vonatkozna például a schengeni térségben huzamosabb ideig turnézó előadóművészekre csakúgy, mint a hosszabb időre Európába látogatni kívánó egyéni utazókra, köztük a turistákra, kutatókra és hallgatókra is.

Háttér-információk

A ma előterjesztett csomag tartalma:

– az „Intelligensebb vízumpolitika a gazdasági növekedésért” című jelentés, amely értékeli a Vízumkódex tagállami alkalmazását;

– az uniós vízumkódexről (Vízumkódex) szóló átdolgozott rendeletre vonatkozó javaslat;

– a turistavízumot bevezető rendeletre vonatkozó javaslat;

– a vízumstatisztikák áttekintése.

A következő lépések: Mindkét javaslatot jóvá kell hagynia az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek – erre legkorábban várhatóan 2015-ben kerülhet sor.

A javasolt jogszabályok hatálybalépésekor a változások a közös schengeni vízumpolitikát maradéktalanul alkalmazó összes uniós tagállamban, valamint a négy schengeni társult országban (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) egyaránt hatályba lépnek. Meg kell említeni, hogy Bulgária, Horvátország, Írország, Ciprus, Románia és az Egyesült Királyság nem vesz részt a közös vízumpolitikában.

Hasznos linkek

MEMO/14/247

Az „Intelligensebb vízumpolitika a gazdasági növekedésért” című jelentés: link

Az uniós vízumkódexről (Vízumkódex) szóló rendeletre vonatkozó javaslat: link

A turistavízumot bevezető rendeletre vonatkozó javaslat: link

A vízumstatisztikák áttekintése: infografika

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos bejegyzéseit a Twitteren

Antonio Tajani honlapja

Kövesse Tajani alelnök bejegyzéseit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

A Vállalkozás- és Iparpolitikai Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse a Vállalkozás- és Iparpolitikai Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren

Kapcsolattartás:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben

i :

Kína, India, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és Ukrajna.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar