Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 1. travnja 2014.

Fleksibilnijim viznim režimom povećat će se rast i stvoriti nova radna mjesta

Mnogi državljani zemalja koje nisu članice EU-a koji žele putovati u EU često se suočavaju s kompliciranim, dugotrajnim i skupim postupcima izdavanja viza. Prijedlozima koji su danas predstavljeni znatno će se skratiti i pojednostaviti postupci za one koji žele doći u EU na kratkotrajni boravak te će se ujedno smanjiti troškovi i količina birokracije, istovremeno zadržavajući potrebnu razinu sigurnosti. Olakšanjem dolaska u schengenski prostor putnicima koji poštuju propise pojednostavit će se posjeti prijateljima i rodbini te poslovanje. Tako će se povećati gospodarska aktivnost i stvaranje radnih mjesta u, primjerice, turističkom sektoru, kao i povezanim djelatnostima, poput ugostiteljske i prijevozne industrije. Iz nedavne je studije vidljivo da je 2012. godine zbog kompliciranih postupaka izdavanja viza „izgubljeno” ukupno 6,6 milijuna potencijalnih putnika iz šest zemalja s najviše putnika.i Studijom je dokazano i kako bi uvođenje fleksibilnijih i pristupačnijih pravila o vizama moglo rezultirati povećanjem broja putovanja u schengenski prostor za 30 % do 60 % samo iz tih šest zemalja.ii To bi moglo značiti do 130 milijardi eura u ukupnoj izravnoj potrošnji u razdoblju od pet godina (za smještaj, hranu i piće, prijevoz, zabavu, kupnju itd.) te oko 1,3 milijuna novih radnih mjesta u turističkom sektoru i povezanim sektorima.

„Europi je potrebna pametnija vizna politika. Moramo u naše krajeve privući više turista, poslovnih ljudi, istraživača, studenata, umjetnika i kulturnih stručnjaka. Naglašavanjem ekonomske dimenzije naše vizne politike želimo osnažiti naše gospodarstvo i stvoriti nova radna mjesta, a istovremeno zadržati i visoku razinu sigurnosti na našim granicama. Današnjim prijedlozima znatno će se olakšati postupak posjetiteljima koji dolaze na kratkotrajni boravak. Zahvaljujući tim prijedlozima, očekujemo ozbiljan porast broja putnika u narednim godinama”, rekla je Cecilia Malmström, povjerenica za unutarnje poslove.

Antonio Tajani, potpredsjednik Europske komisije odgovoran za industriju i poduzetništvo, dodao je: „Naš će prijedlog imati pozitivan učinak na europsku industriju turizma s obzirom na činjenicu da je konkurencija sve oštrija jer sve više zemalja računa na turizam kao čimbenik rasta. Nova pravila o vizama odgovor su na taj izazov. Navedenim će se promjenama zaposlenicima u turizmu olakšati rad u situaciji s očekivanim povećanim priljevom turista u Europu. Turizam je pokretač rasta u Europi i najvažnije uporište europskog gospodarstva tijekom krize.”

Kako bi se stimuliralo europsko gospodarstvo i olakšao život putnicima koji dolaze u EU, Europska komisija danas predlaže važne promjene viznog režima. Glavni elementi tog paketa su:

(1) skraćenje roka za obradu i donošenje odluke s 15 na 10 dana; (2) mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u konzulatima drugih država EU-a ako država članica nadležna za obradu zahtjeva za izdavanje vize nije prisutna i nema predstavništvo; (3) znatna olakšanja za redovite putnike, uključujući obavezno izdavanje viza za više ulazaka koje vrijede tri godine; (4) pojednostavljenje postupka podnošenja zahtjeva i omogućavanje podnošenja zahtjeva putem interneta; (5) mogućnost da države članice uspostave posebne programe za odobrenje viza na granici za boravak od najviše 15 dana u jednoj schengenskoj državi; (6) mogućnost da države članice olakšaju izdavanje viza za posjetitelje koji prisustvuju važnim događajima; (7) nova vrsta viza (viza za kružna putovanja) koja će putnicima koji poštuju propise omogućiti putovanje schengenskim prostorom u razdoblju do godine dana (a da pritom ni u jednoj državi članici ne borave dulje od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana).

- pojednostavljenje postupka podnošenja zahtjeva za vizu za kratki boravak s obzirom na sve veću potražnju. Mnogo je već postignuto u okviru postojećeg viznog režima čime se pridonijelo povećanju od 68 % u broju zahtjeva za vizu s 10,2 milijuna u 2009. na 17,2 milijuna u 2013. godini. No, još se više može učiniti za povećanje mobilnosti putnika koji poštuju propise. Za nove statistike o vizama iz 2013., vidi infografiku. Prečesto se događa da je dolazak otežan zbog problema s dobivanjem vize, čime se smanjuje potencijalna gospodarska korist turističkih atrakcija. Primjerice, svjetska izložba World Expo u Milanu 2015. godine može biti prilika za milijune novih posjetitelja u Europi.

Konkretno, Komisija sada predlaže:

– uspostavljanje jasnijeg skupa postupovnih pravila i ubrzanje postupka. Predlaže se da se rok za obradu i donošenje odluke o zahtjevu za izdavanje vize skrati s 15 na 10 dana. Krajnji rok za podnošenje prijava produžen je s tri na šest mjeseci prije planiranog putovanja kako bi putnici mogli planirati unaprijed i izbjeći glavne sezone.

Nadalje, popis potrebnih popratnih dokumenata bit će pojednostavljen i iscrpan, a povećana usklađenost tih zahtjeva na lokalnoj razini osigurat će jednako postupanje sa svim podnositeljima zahtjeva za vizu. Ukinut će se često skupo obvezno putno zdravstveno osiguranje.

– povećanje konzularne suradnje. Prema ovom prijedlogu, ako država članica nadležna za obradu zahtjeva za izdavanje vize nije prisutna i nema predstavništvo u određenoj trećoj zemlji, podnositelj zahtjeva ima se pravo prijaviti za vizu u bilo kojem prisutnom konzulatu („obavezno predstavništvo”).

- znatno će se olakšati ponovljeni posjeti uvođenjem obveznih kriterija za dobivanje vize za više ulazaka, koja će biti valjana tri godine, a nakon toga pet godina za „redovite putnike registrirane u VIS-u”. Podnositelji zahtjeva čiji su podaci registrirani u Viznom informacijskom sustavu (VIS) i koji su prethodno zakonito koristili najmanje dvije vize u posljednjih 12 mjeseci iskoristit će prednosti tih olakšanja. Ta promjena pravila omogućena je i uvođenjem Viznog informacijskog sustava (VIS) čiji se dovršetak očekuje 2015. godine i i koji će konzulatima država članica omogućiti pristup „povijesti” podnositelja zahtjeva za izdavanje vize.

Budući da bi im bilo omogućeno spontanije putovanje, izgledno je da će putnici s vizom za više ulazaka s dužim razdobljem valjanosti češće putovati u schengenski prostor nego što bi to inače činili. Sve veći broj putovanja potaknuo bi gospodarski rast unutar schengenskog prostora.

- uvođenje vize za kružna putovanja. Tom novom vrstom vize omogućit će se putnicima koji poštuju propise, a koji nisu državljani EU-a, ulazak i putovanje unutar schengenskog prostora u razdoblju do godine dana (a da pritom ni u jednoj državi članici ne borave dulje od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana), s mogućnošću produljenja za najviše dvije godine (pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ne boravi u istoj državi članici dulje od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana). Ta bi se odredba, primjerice, primjenjivala na umjetnike koji nastupaju uživo na turnejama u schengenskom prostoru tijekom duljeg razdoblja, ali i na pojedinačne putnike, primjerice turiste, istraživače i studente koji žele provesti dulje vrijeme u Europi.

Kontekst

Današnji paket sastoji se od:

- izvješća („Pametnija vizna politika za gospodarski rast”) u kojem se ocjenjuje primjena Zakonika o vizama u državama članicama;

- prijedloga preinake Uredbe o Zakoniku Unije o vizama (Zakonik o vizama);

- prijedloga Uredbe kojom se uvodi viza za kružna putovanja;

- pregleda statistike o vizama.

Sljedeći koraci: Oba prijedloga sada mora odobriti Vijeće Europske unije i Europski parlament, što se može očekivati najranije 2015. godine.

Nakon što stupe na snagu, izmjene će se primjenjivati na sve države članice EU-a koje u potpunosti primjenjuju schengensku viznu politiku, kao i na četiri države pridružene schengenskom prostoru (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Treba napomenuti da Bugarska, Hrvatska, Irska, Cipar, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluju u viznoj politici.

Korisne poveznice

MEMO/14/247

Izvješće „Pametnija vizna politika za gospodarski rast”: poveznica

Prijedlog Uredbe o Zakoniku Unije o vizama (Zakonik o vizama): poveznica

Prijedlog Uredbe o uvođenju vize za kružna putovanja: poveznica

Pregled statistike o vizama: infografika

Web-mjestoCecilije Malmström

Pratite povjerenicu Malmström na Twitteru

Web-mjesto Antonija Tajanija

Pratite potpredsjednika Tajanija na Twitteru

Web-mjestoGU-a za unutarnje poslove

Web-mjesto Glavne uprave za poduzetništvo i industriju

Pratite GU za unutarnje poslove na Twitteru

Pratite GU za poduzetništvo i industriju na Twitteru

Kontakti:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Za javnost: Europe Direct, telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

i :

Kina, Indija, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika i Ukrajina.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar