Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. marca 2014

Varnost v cestnem prometu: Evropa se po drugem zaporednem uspešnem letu zanesljivo približuje svojemu cilju

Leto 2013 je bilo drugo zaporedno leto, v katerem se je število smrtnih žrtev na evropskih cestah izrazito zmanjšalo. Prvi podatki kažejo, da se je število smrtnih žrtev v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 8 %, potem ko se je že med letoma 2011 in 2012 zmanjšalo za 9 %. To pomeni, da je EU zdaj na dobri poti do uresničitve strateškega cilja prepolovitve števila smrtnih žrtev na cestah med letoma 2010 in 2020. Varnost v cestnem prometu je ena od pomembnih zgodb o uspehu Evrope. 17-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2010 pomeni, da je bilo rešeno življenje približno 9 000 ljudi.

Evropski komisar za mobilnost in promet Siim Kallas je dejal: „Varnost v prometu je zaščitni znak Evrope, zato je izredno pomembno, da dobri rezultati iz leta 2012 niso bili zgolj naključje. S ponosom ugotavljam, da je Evropska unija spet zanesljivo na poti k uresničitvi svojega cilja v zvezi z varnostjo na cestah, določenega za leto 2020. Vendar pa v Evropi na cestah še vedno vsak dan umre 70 ljudi, zato ne smemo biti prehitro zadovoljni. Še naprej si moramo skupaj na vseh ravneh prizadevati za nadaljnje izboljšanje varnosti na evropskih cestah.“

Statistični podatki po posameznih državah (glej razpredelnico v nadaljevanju) kažejo, da se število smrtnih žrtev po EU še vedno precej razlikuje. V povprečju je bilo v EU 52 smrtnih žrtev v cestnem prometu na milijon prebivalcev. Države z najnižjim številom smrtnih žrtev so še vedno Združeno kraljestvo, Švedska, Nizozemska in Danska, ki poročajo o 30 umrlih na milijon prebivalcev. Svoj položaj na seznamu so zlasti izboljšale Španija, Nemčija in Slovaška, ki so se zdaj pridružile tradicionalno najboljšim državam.

Le nekaj let nazaj, namreč leta 2011, se je napredek pri zmanjševanju števila smrtnih žrtev na cestah znižal na skromna 2 %. Vendar pa zmanjšanje smrtnih žrtev za 9 % leta 2012 in 8 % leta 2013 pomeni, da so države članice ponovno na poti k uresničitvi svojega strateškega cilja.

Tiste države članice, ki so sicer dosegle napredek, vendar je njihovo število smrtnih žrtev še vedno veliko višje od povprečja EU (Poljska, Bolgarija, Hrvaška, Latvija, Litva in Grčija), so pozvane, da okrepijo svoja prizadevanja. Posebno pozornost je treba nameniti Latviji, kjer se varnost na cestah v zadnjem letu žal ni izboljšala niti za spoznanje. Število smrtnih žrtev se je povečalo tudi na Malti in v Luksemburgu, čeprav so skupne številke v teh dveh državah tako majhne, da velika nihanja iz enega leta v drugo niso statistično značilna.

Statistični podatki pa vzbujajo zaskrbljenost tudi nad položajem ranljivih uporabnikov cest: število smrtnih žrtev med pešci se zmanjšuje v manjši meri, kot je bilo pričakovano, število umrlih kolesarjev pa se je zadnje čase celo povečalo. To je deloma posledica dejstva, da vse več ljudi kolesari. Izziv za države članice je spodbuditi ljudi, da pogosteje uporabljajo kolesa namesto avtomobilov, obenem pa zagotoviti, da bo prehod z avtomobila na kolo varen.

Akcijski program EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020

Evropski akcijski program za varnost v cestnem prometu 2011–2020 (glej MEMO/10/343) določa ambiciozne načrte za prepolovitev števila smrtnih žrtev na evropskih cestah v naslednjih desetih letih. Vsebuje predloge, usmerjene v izboljšanje vozil, infrastrukture in pravilnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu.

Najnovejše ključne spodbude na primer vključujejo novo evropsko vozniško dovoljenje (IP/13/25) in začetek veljave direktive o čezmejnem izvrševanju, ki omogoča preganjanje prometnih prekrškov preko meja(1). Evropski parlament je sprejel predlog za izboljšanje tehničnih pregledov osebnih avtomobilov (MEMO 14/637), storjen pa je bil tudi velik korak naprej k uresničevanju ciljev strategije za zmanjšanje števila hudo poškodovanih udeležencev v cestnem prometu (IP 13/236).

Po lanskem prelomnem letu zaradi nove skupne opredelitve hudih poškodb v cestnem prometu na ravni EU so države članice EU zdaj začele zbirati prve podatke v skladu z novo opredelitvijo. Podatki, zbrani v letu 2014, bi morali biti na voljo v začetku leta 2015, takrat pa bo mogoče tudi začeti priprave za doseganje cilja za zmanjšanje števila hudo poškodovanih v cestnem prometu.

Od leta 2015 je mogoče pričakovati sprejetje strateškega cilja za zmanjšanje hudih poškodb v cestnem prometu.

Več informacij:

MEMO/14/245

Navodila za varnost v cestnem prometu v EU

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_sl.htm

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti

Statistični podatki posameznih držav o smrtnih žrtvah na cestah za leto 20132

 

Smrtne žrtve na milijon prebivalcev (stopnja umrljivosti na cestah)

Razvoj skupnega števila smrtnih žrtev

2001

2010

2012

2013

2010–2013

2011–2012

2012–2013

Belgija

145

77

70

65

–15 %

–11 %

–7 %

Bolgarija

124

105

82

82

–22 %

–8 %

0 %

Češka

130

77

71

63

–19 %

–4 %

–12 %

Danska

81

46

30

32

–30 %

–24 %

8 %

Nemčija

85

45

44

41

–9 %

–10 %

–7 %

Estonija

146

59

65

61

3 %

–14 %

–7 %

Irska

107

47

35

42

–11 %

–13 %

19 %

Grčija

172

112

92

81

–28 %

–10 %

–12 %

Španija

136

53

41

37

–30 %

–8 %

–10 %

Francija

134

62

56

50

–19 %

–8 %

–11 %

Hrvaška

146

99

91

86

–14 %

–7 %

–6 %

Italija

125

70

62

58

–17 %

–5 %

–6 %

Ciper

140

73

61

53

–28 %

–28 %

–14 %

Latvija

236

103

85

86

–17 %

–1 %

1 %

Litva

202

95

99

85

–11 %

2 %

–15 %

Luksemburg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Madžarska

121

74

61

59

–20 %

–5 %

–2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

–48 %

100 %

Nizozemska

62

32

34

6 %

3 %

Avstrija

119

66

63

54

–19 %

2 %

–15 %

Poljska

145

102

93

87

–15 %

–15 %

–6 %

Portugalska

163

80

68

62

–23 %

–19 %

–9 %

Romunija

109

117

101

92

–21 %

1 %

–9 %

Slovenija

140

67

63

61

–10 %

–8 %

–4 %

Slovaška

114

69

55

42

–39 %

–9 %

–24 %

Finska

84

51

47

48

–5 %

–13 %

3 %

Švedska

66

28

30

28

–1 %

–11 %

–7 %

Združeno kraljestvo

61

30

29

29

–4 %

–8 %

–1 %

EU

113

62

56

52

–17 %

–9 %

–8 %

1 :

Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, UL L 288/1, 5.11.2011, str.1–15, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:SL:PDF.

2 :

Številke za leto 2013 temeljijo na začasnih podatkih, zato lahko pride do manjših sprememb v končnih podatkih za posamezne države.


Side Bar