Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. marca 2014

Bezpečnosť cestnej premávky: Dva dobré po sebe nasledujúce roky Európu výrazne priblížili k splneniu cieľa

V roku 2013 sa už druhýkrát po sebe výrazne znížil počet ľudí, ktorí zomreli na európskych cestách v dôsledku dopravných nehôd. Podľa predbežných údajov sa počet úmrtí na cestách znížil o 8 % v porovnaní s rokom 2012, po tom, ako sa v roku 2012 znížil o 9 % v porovnaní s rokom 2011. To znamená, že EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu strategického cieľa zníženia počtu úmrtí na cestách od roku 2010 do roku 2020 o polovicu. Bezpečnosť cestnej premávky je jedným z veľkých úspechov Európy. Zníženie o 17 % od roku 2010 znamená, že sa zachránilo približne 9000 ľudských životov.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za mobilitu a dopravu, k tomu uviedol: „Bezpečnosť cestnej premávky je pre Európu niečo ako obchodná značka. Preto je nesmierne dôležité, že dobré výsledky dosiahnuté v roku 2012 neboli len náhodným úspechom. Som hrdý, keď vidím, že Európa sa opäť výrazne posunula k dosiahnutiu cieľa bezpečnosti cestnej premávky stanoveného na rok 2020. Ešte stále však na európskych cestách každý deň zomiera 70 ľudí, takže sa nemôžeme oddávať sebauspokojeniu. Musíme na všetkých úrovniach pokračovať v našom spoločnom úsilí o ďalšie zlepšenie bezpečnosti na európskych cestách.

Štatistické údaje podľa jednotlivých krajín (pozri tabuľku nižšie) ukazujú, že úmrtnosť na cestách sa v rôznych častiach EÚ výrazne odlišuje. Priemerne v EÚ zomrelo v dôsledku dopravnej nehody 52 ľudí na milión obyvateľov. Krajinami s najnižším počtom úmrtí na cestách naďalej zostávajú Spojené kráľovstvo, Švédsko, Holandsko a Dánsko, ktoré ohlásili približne 30 úmrtí na milión obyvateľov. Svoje poradie v zozname výrazne zlepšili najmä Španielsko, Nemecko a Slovensko, ktoré sa posunuli medzi krajiny dosahujúce tradične najlepšie výsledky.

Iba pred niekoľkými rokmi, v roku 2011, sa pokrok v medziročnom znižovaní úmrtí na cestách zmenšil na 2 %, čo bolo veľkým sklamaním. Zníženie o 9 % v roku 2012 a o 8 % v roku 2013 však znamená, že členské štáty sú opäť na dobrej ceste k dosiahnutiu strategického cieľa.

Tie členské štáty, ktoré dosiahli pokrok, no v ktorých úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd ešte stále prevyšuje priemer EÚ (Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Grécko), by sme radi povzbudili k zvýšeniu úsilia. Osobitnú pozornosť si zasluhuje situácia v Lotyšsku, kde sa situácia v bezpečnosti cestnej premávky bohužiaľ počas predchádzajúceho roka vôbec nezlepšila. Počet úmrtí na cestách sa zvýšil aj na Malte a v Luxembursku, aj keď celkové počty za tieto krajiny sú také nízke, že ani veľké medziročné výkyvy nie sú štatisticky významné.

Ďalšou znepokojujúcou črtou týchto štatistík je situácia zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Počet usmrtených chodcov sa znižuje pomalšie, než sa očakávalo, a počet usmrtených cyklistov sa v poslednom čase dokonca zvýšil. Čiastočnou príčinou je to, že na cestách pribúda cyklistov. Členské štáty stoja pred výzvou, aby nabádali obyvateľov na častejšie uprednostňovanie jazdy na bicykli pred vozením sa v aute, no zároveň sa postarali o to, aby prechod od áut k bicyklom bol bezpečný.

Akčný program EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020

Akčný program EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020 (pozri MEMO/10/343) obsahuje ambiciózne plány na zníženie počtu úmrtí na európskych cestách v priebehu desiatich rokov o polovicu. Obsahuje ambiciózne návrhy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie vozidiel, infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky.

Medzi kľúčové iniciatívy patria nový európsky vodičský preukaz (IP 13/25) a nadobudnutie účinnosti smernice o cezhraničnom presadzovaní pravidiel, umožňujúcej cezhraničné stíhanie osôb, ktoré sa dopustili dopravných priestupkov (1). Európsky parlament prijal návrh zlepšených technických kontrol (MEMO 14/637) a boli podniknuté významné kroky v oblasti stratégie na zníženie počtu ľudí, ktorí v cestnej premávke utrpia vážne zranenie (IP 13/236).

Po vlaňajšom prelomovom zavedení novej definície vážnych zranení v cestnej premávke spoločnej pre celú EÚ teraz členské štáty začali so zberom prvých údajov podľa tejto novej definície. Údaje zozbierané v priebehu roka 2014 by mali byť sprístupnené začiatkom roka 2015 a následne bude možné začať s prípravou cieľa v oblasti znižovania počtu vážnych zranení v cestnej premávke.

Od roku 2015 sa očakáva prijatie tohto cieľa.

Ďalšie informácie:

MEMO/14/245

Vademecum bezpečnosti cestnej premávky v EÚ

http://ec.europa.eu/roadsafety

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Pre verejnosť: Europe Direct telefón 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail

Štatistika úmrtí na cestách v roku 2013 podľa jednotlivých krajín2

 

Počet úmrtí na milión obyvateľov (úmrtnosť na cestách)

Vývoj celkových počtov úmrtí

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

Belgique/België

145

77

70

65

-15%

-11%

-7%

България(Bulgaria)

124

105

82

82

-22%

-8%

0%

Česká republika

130

77

71

63

-19%

-4%

-12%

Danmark

81

46

30

32

-30%

-24%

8%

Deutschland

85

45

44

41

-9%

-10%

-7%

Eesti

146

59

65

61

3%

-14%

-7%

Éire/Ireland

107

47

35

42

-11%

-13%

19%

Ελλάδα (Elláda)

172

112

92

81

-28%

-10%

-12%

España

136

53

41

37

-30%

-8%

-10%

France

134

62

56

50

-19%

-8%

-11%

Hrvatska

146

99

91

86

-14%

-7%

-6%

Italia

125

70

62

58

-17%

-5%

-6%

Κύπρος (Kypros)

140

73

61

53

-28%

-28%

-14%

Latvija

236

103

85

86

-17%

-1%

1%

Lietuva

202

95

99

85

-11%

2%

-15%

Luxembourg

159

64

66

87

36%

3%

32%

Magyarország

121

74

61

59

-20%

-5%

-2%

Malta

41

36

27

54

50%

-48%

100%

Nederland

62

32

34

-

6%

3%

-

Österreich

119

66

63

54

-19%

2%

-15%

Polska

145

102

93

87

-15%

-15%

-6%

Portugal

163

80

68

62

-23%

-19%

-9%

România

109

117

101

92

-21%

1%

-9%

Slovenija

140

67

63

61

-10%

-8%

-4%

Slovensko

114

69

55

42

-39%

-9%

-24%

Suomi/Finland

84

51

47

48

-5%

-13%

3%

Sverige

66

28

30

28

-1%

-11%

-7%

United Kingdom

61

30

29

29

-4%

-8%

-1%

EU

113

62

56

52

-17%

-9%

-8%

1 :

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EU z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky, Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2011, s. 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:EN:PDF.

2 :

Údaje za rok 2013 sa zakladajú na predbežných dátach; v konečných údajoch za jednotlivé krajiny môže dôjsť k drobným zmenám.


Side Bar