Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 31 martie 2014

Siguranța rutieră: În al doilea an consecutiv, Europa se înscrie ferm pe calea realizării obiectivelor

2013 este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat o scădere impresionantă a numărului de persoane ucise pe șoselele Europei. Conform cifrelor preliminare, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8 % în comparație cu 2012, după o scădere de 9 % între 2011 și 2012. Acest lucru înseamnă că UE se află în prezent într-o poziție avantajoasă în vederea atingerii obiectivului strategic de reducere la jumătate a numărului deceselor rutiere între 2010 și 2020. Siguranța rutieră este una dintre marile povești de succes ale Europei. Prin scăderea cu 17 % a deceselor rutiere începând cu 2010 au fost salvate aproximativ 9000 de vieți.

Comisarul Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu mobilitatea și transporturile, a declarat: „Siguranța transporturilor reprezintă o caracteristică a Europei. De aceea este extrem de important ca rezultatele bune din 2012 să nu reprezinte un caz izolat. Sunt mândru să constat că UE se află pe calea cea bună în vederea atingerii obiectivului privind siguranța rutieră pentru 2020. Cu toate acestea, în fiecare zi încă mai sunt ucise 70 de persoane pe șoselele europene și, prin urmare, nu putem să ne complăcem în această situație. Trebuie să depunem în continuare eforturi comune la toate nivelurile pentru a îmbunătăți siguranța pe drumurile europene.”

Statisticile pentru fiecare țară în parte (a se vedea tabelul de mai jos) arată că numărul deceselor variază încă foarte mult de la o țară la alta în UE. În medie, în UE au existat 52 de decese rutiere la un milion de locuitori. Țările cu cel mai scăzut număr de decese rutiere rămân în continuare Regatul Unit, Suedia, Țările de Jos și Danemarca, acestea raportând aproximativ 30 de decese la un milion de locuitori. În special Spania, Germania și Slovacia și-au îmbunătățit poziția pe listă, clasându-se astfel printre fruntașii cu tradiție.

În urmă cu doar câțiva ani, în 2011, ritmul de reducere a deceselor rutiere a scăzut la doar 2 %. Cu toate acestea, o reducere de 9 % în 2012 și de 8 % în 2013 arată că statele membre sunt din nou pe drumul cel bun în îndeplinirea obiectivului strategic.

Statele membre care au înregistrat progrese, dar ale căror cifre privind decesele rutiere sunt în continuare mult mai mari decât media UE (Polonia, Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania și Grecia) sunt încurajate să își intensifice eforturile. Situația din Lituania, unde din păcate siguranța rutieră nu s-a îmbunătățit deloc în ultimul an, merită o atenție deosebită; de asemenea, numărul de decese rutiere a crescut în Malta și în Luxemburg, deși cifrele totale din aceste țări sunt atât de mici încât fluctuațiile mari de la un an la altul nu sunt semnificative din punct de vedere statistic.

O altă caracteristică îngrijorătoare a statisticilor este situația participanților la trafic vulnerabili: Numărul pietonilor uciși scade într-o măsură mai mică decât s-a preconizat, iar numărul cicliștilor uciși a înregistrat recent o creștere. Acest lucru se datorează parțial faptului că tot mai multe persoane se deplasează cu bicicleta; provocarea cu care se confruntă statele membre este de a încuraja cetățenii să se deplaseze mai degrabă cu bicicleta decât cu mașina, asigurându-se în același timp că trecerea de la mașină la bicicletă este sigură.

Programul UE de acțiune pentru siguranța rutieră 2011-2020

Programul UE de acțiune pentru siguranța rutieră 2011-2020 (a se vedea MEMO/10/343) stabilește o serie de planuri ambițioase de reducere la jumătate a numărului de decese rutiere din Europa într-o perioadă de 10 ani. Acesta conține propuneri ambițioase axate pe îmbunătățirea vehiculelor, a infrastructurii și a comportamentului participanților la trafic.

De exemplu, printre inițiativele-cheie recente se numără Permisul de conducere european (IP 13/25) și intrarea în vigoare a directivei privind aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor pentru încălcările normelor de circulație (1). O propunere privind îmbunătățirea verificărilor tehnice a autovehiculelor a fost adoptată de Parlamentul European (MEMO 14/637) și s-a înregistrat un progres major către o strategie de reducere a numărului de răniți grav în traficul rutier (IP 13/236).

Ca urmare a progresului înregistrat anul trecut cu privire la o nouă definiție comună a UE pentru vătămările grave cauzate de accidentele rutiere, statele membre ale UE au început deja să colecteze primele date conform noii definiții. Datele colectate în 2014 vor fi disponibile la începutul anului 2015, când vor putea începe pregătirile cu privire la stabilirea unui obiectiv de reducere a numărului de răniți grav în traficul rutier.

Începând cu 2015, se preconizează adoptarea unui obiectiv strategic de reducere a vătămărilor grave cauzate de accidentele rutiere.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/14/245

Vademecum privind siguranța rutieră în UE

http://ec.europa.eu/roadsafety

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Persoane de contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Pentru public: Europe Direct la telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau pe e­mail

Statisticile pe țări referitoare la decesele rutiere în 20132

 

Decese la un milion de locuitori (Rata deceselor rutiere)

Evoluția numărului total de decese

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

Belgique/België

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

България(Bulgaria)

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Česká republika

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danmark

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Deutschland

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Eesti

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Éire/Ireland

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Ελλάδα (Elláda)

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

España

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

France

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Hrvatska

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italia

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Κύπρος (Kypros)

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Latvija

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Lietuva

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luxembourg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Magyarország

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nederland

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Österreich

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polska

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

România

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenija

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovensko

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Suomi/Finland

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Sverige

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

United Kingdom

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

UE

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, JO L 288/1, 5.11.2011, p. 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:RO:PDF

2 :

Cifrele pentru 2013 se bazează pe date provizorii; datele finale ar putea să conțină modificări minore pentru anumite țări.


Side Bar