Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 maart 2014

Verkeersveiligheid: aantal verkeersdoden in de Unie tweede jaar op rij gedaald – halvering binnen bereik

2013 is het tweede jaar op rij dat het aantal verkeersdoden op de Europese wegen aanzienlijk is gedaald. Volgens eerste cijfers is het aantal verkeersdoden met 8 % gedaald ten opzichte van 2012, na een eerdere daling met 9 % tussen 2011 en 2012. De strategische EU-doelstelling om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren ligt hierdoor binnen bereik. Verkeersveiligheid is één van de grote Europese succesverhalen. De daling met 17 % sinds 2010 betekent dat ongeveer 9 000 levens werden gered.

Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor mobiliteit en vervoer: "verkeersveiligheid is een Europees symbool. Daarom is het zo belangrijk dat de goede resultaten van 2012 geen toevalstreffer waren. Ik ben dan ook trots dat de EU goed op weg is om haar verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020 te halen. Met nog altijd 70 doden per dag op onze wegen is er echter geen reden tot zelfgenoegzaamheid. We moeten onze gezamenlijke inspanningen op alle niveaus voortzetten om de Europese wegen veiliger te maken."

De statistieken per land (zie onderstaande tabel) laten zien dat het aantal verkeersdoden in de EU nog altijd erg uiteenloopt. Gemiddeld vielen er in de EU 52 verkeersdoden per miljoen inwoners. De landen met het laagste aantal verkeersdoden blijven het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland en Denemarken, met ongeveer 30 doden per miljoen inwoners. Spanje, Duitsland en Slowakije hebben vooruitgang geboekt en aansluiting gevonden bij de traditionele koplopers.

In 2011 was de daling van het aantal verkeersleden nog teruggelopen tot slechts 2 %. Een daling met 9 % in 2012 en 8 % in 2013 betekent echter dat de lidstaten opnieuw op schema zitten om de strategische EU-doelstelling te halen.

De lidstaten die vooruitgang hebben geboekt, maar waar het aantal verkeersdoden nog steeds veel hoger ligt dan het EU-gemiddeld (Polen, Bulgarije, Kroatië, Letland, Litouwen en Griekenland) worden opgeroepen een extra inspanning te leveren. De situatie in Letland, waar de verkeersveiligheid het jongste jaar helemaal niet is verbeterd, verdient bijzondere aandacht. Ook in Malta en Luxemburg steeg het aantal slachtoffers maar daar liggen de totale cijfers zo laag dat de grote schommelingen van jaar tot jaar statistisch niet relevant zijn.

Een ander zorgwekkend aspect is het aantal slachtoffers onder kwetsbare weggebruikers: het aantal overleden voetgangers daalt minder snel dan verwacht en het aantal overleden fietsers is de jongste tijd zelfs toegenomen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat er steeds meer wordt gefietst. De uitdaging bestaat erin mensen aan te moedigen vaker de fiets te nemen in plaats van de auto en tegelijk de veiligheid van fietsers te waarborgen.

EU-actieprogramma verkeersveiligheid 2011–2020

Het EU-actieprogramma verkeersveiligheid 2011–2020 (zie MEMO/10/343) bevat ambitieuze plannen om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen de volgende 10 jaar met de helft te verminderen. Het actieprogramma omvat ambitieuze voorstellen om de voertuigen, de infrastructuur en het gedrag van de weggebruikers te verbeteren.

Recente initiatieven zijn onder meer het nieuwe Europese rijbewijs (IP 13/25) en de inwerkingtreding van de richtlijn inzake de grensoverschrijdende verkeershandhaving (1). Het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen om de technische keuring van auto's te verbeteren (MEMO 14/637) en er zijn belangrijke stappen gezet om een strategie te ontwikkelen om het aantal zwaargewonden in het verkeer terug te dringen (IP 13/236).

Na de doorbraak vorig jaar met een nieuwe gemeenschappelijke definitie van het begrip "ernstige verkeersletsels" zijn de EU-lidstaten nu gestart met het verzamelen van de eerste gegevens op basis van de nieuwe definitie. De in 2014 verzamelde gegevens moeten begin 2015 beschikbaar zijn. Op basis van die cijfers zal worden gewerkt aan een doelstelling om het aantal ernstige verkeersletsels terug te dringen.

In 2015 moet de strategische doelstelling om het aantal ernstige verkeerletsels terug te dringen een feit zijn.

Meer informatie:

MEMO/14/245

EU-vademecum verkeersveiligheid

http://ec.europa.eu/roadsafety

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 2987638)

Dale Kidd (+32 2 2957461)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail

Verkeersdoden per land in 20132

 

Verkeersdoden per miljoen inwoners (verkeersveiligheidsindex)

Ontwikkeling van het totaal aantal verkeersdoden

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

België

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bulgarije

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Tsjechië

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Denemarken

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Duitsland

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Estland

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Ierland

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Griekenland

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Spanje

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Frankrijk

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Kroatië

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italië

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Cyprus

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Letland

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Litouwen

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luxemburg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Hongarije

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nederland

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Oostenrijk

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polen

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Roemenië

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenië

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slowakije

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Finland

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Zweden

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Verenigd Koninkrijk

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

EU

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, PB L 288 van 5.1.2011, blz. 1. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:EN:PDF

2 :

De cijfers voor 2013 zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. De definitieve gegevens voor individuele landen kunnen kleine wijzigingen ondergaan.


Side Bar