Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 31. martā

Satiksmes drošības ziņā Eiropa jau otro gadu pēc kārtas pārliecinoši virzās uz mērķi

Pērn jau otro gadu pēc kārtas Eiropā ievērojami samazinājās ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits. Provizoriski dati liecina, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu tas sarucis par 8 %, savukārt no 2011. līdz 2012. gadam — par 9 %. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai patlaban ir visas cerības sasniegt stratēģisko mērķi: no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Satiksmes drošības uzlabošana ir viens no lielākajiem Eiropas panākumiem. Bojāgājušo skaita samazināšanās par 17 % kopš 2010. gada nozīmē 9000 izglābtas dzīvības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par mobilitāti un transporta politiku atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: “Transporta drošība ir kā Eiropas preču zīme. Tāpēc ir tik svarīgi, ka 2012. gada labie rezultāti nebija tikai atsevišķs panākums. Es lepojos, ka ES nu ir gatava sasniegt 2020. gadam izvirzīto ceļu satiksmes drošības mērķi. Tomēr uz Eiropas ceļiem ik dienu vēl iet bojā 70 cilvēku, tāpēc eiforijai nav pamata. Mums jāturpina kopīgais darbs visos līmeņos, lai vēl vairāk uzlabotu drošību uz Eiropas ceļiem.”

Valstu statistikas dati (sk. tabulu) liecina, ka ceļu satiksmē bojāgājušo skaits visā ES joprojām krietni atšķiras. Eiropas Savienībā gada laikā satiksmes negadījumos uz miljonu iedzīvotāju vidēji ir gājuši bojā 52 cilvēki. Vismazāk bojāgājušo ir Lielbritānijā, Zviedrijā, Nīderlandē un Dānijā — tur uz miljonu iedzīvotāju ir tikai aptuveni 30 bojāgājušie. Visvairāk progresējušas ir Spānija, Vācija un Slovākija, kas nu ir pievienojušās tradicionāli vadošajām valstīm.

Vēl tikai 2011. gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu diemžēl izdevās samazināt tikai par 2 %. Tomēr 9 % samazinājums 2012. gadā un 8 % 2013. gadā nozīmē, ka dalībvalstis ir uz īstā ceļa, lai sasniegtu stratēģisko mērķi.

Citas dalībvalstis (Polija, Bulgārija, Horvātija, Latvija, Lietuva un Grieķija) arī ir guvušas panākumus, taču satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits tajās joprojām krietni pārsniedz ES vidējo. Tāpēc šīs valstis tiek mudinātas veltīt lielākas pūles stāvokļa uzlabošanai. Situācijai Latvijā, kur ceļu satiksmes drošības stāvoklis iepriekšējā gadā diemžēl nav uzlabojies, būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits ir palielinājies arī Maltā un Luksemburgā, lai gan kopējie skaitļi šajās valstīs ir tik mazi, ka lielas procentuālās atšķirības starp diviem gadiem tomēr nav statistiski nozīmīgas.

Vēl viena satraucoša statistikas tendence ir saistīta ar neaizsargātākajiem satiksmes dalībniekiem. Dzīvību zaudējušo gājēju skaits samazinās mazākā mērā nekā gaidīts, un pēdējā laikā ir pat pieaudzis bojāgājušo velosipēdistu skaits. To daļēji var izskaidrot ar to, ka arvien vairāk cilvēku brauc ar velosipēdu. Dalībvalstīm šajā ziņā ir sarežģīts uzdevums: mudināt cilvēkus biežāk izšķirties par labu velosipēdam, nevis auto, un vienlaikus gādāt par riteņbraucējiem drošu satiksmi.

ES Ceļu satiksmes drošības rīcības programma 2011.–2020. gadam

Eiropas Ceļu satiksmes drošības rīcības programmā 2011.–2020. gadam (sk. MEMO/10/343) ir nosprausti vērienīgi plāni, kā Eiropā nākamajos 10 gados uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Tajā ietverti priekšlikumi, kā uzlabot transportlīdzekļu konstrukciju, infrastruktūru un satiksmes dalībnieku izturēšanos.

Pēdējā laika svarīgākās iniciatīvas ir, piemēram, jaunā Eiropas parauga vadītāja apliecība (IP 13/25) un pārrobežu izpildes direktīvas(1) stāšanās spēkā, kas dod iespēju iekasēt sodu par ārzemēs pastrādātiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Eiropas Parlaments ir pieņēmis priekšlikumu, kā uzlabot automašīnu tehnisko kontroli (MEMO 14/637), un ir veikts liels darbs, sagatavojot stratēģiju par ceļu satiksmes negadījumos gūto nopietno traumu samazināšanu (IP 13/236).

Pagājušogad tika pieņemta jauna kopīga ES definīcija par to, kas ir ceļu satiksmē gūtas nopietnas traumas, un tagad ES dalībvalstis ir sākušas vākt pirmos datus pēc jaunās definīcijas. 2014. gadā savāktie dati būšot pieejami 2015. gada sākumā, un pēc tam varēs sākties darbs, lai samazinātu šādu traumu skaitu.

Gaidāms, ka 2015. gadā tiks pieņemts stratēģiskais mērķis — samazināt nopietnu traumu skaitu ceļu satiksmes negadījumos.

Plašāka informācija

MEMO/14/245

ES ceļu satiksmes drošības rokasgrāmata

http://ec.europa.eu/roadsafety

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Sabiedrības jautājumiem: Europe Direct pa tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu

Valstu statistikas dati par ceļu satiksmē bojāgājušo skaitu 2013. gadā2

 

Bojāgājušo skaits uz miljonu iedzīvotāju (mirstība ceļu satiksmē)

Kopējā bojāgājušo skaita izmaiņas

2001

2010

2012

2013

2010–2013

2011–2013

2012–2013

Beļģija

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bulgārija

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Čehija

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Dānija

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Vācija

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Igaunija

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Īrija

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Grieķija

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Spānija

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Francija

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Horvātija

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Itālija

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Kipra

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Latvija

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Lietuva

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luksemburga

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Ungārija

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nīderlande

62

32

34

6 %

3 %

Austrija

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polija

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugāle

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Rumānija

109

117

101

92

-21%

1%

-9%

Slovēnija

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovākija

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Somija

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Zviedrija

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Lielbritānija

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

ES

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/82/ES, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, OV L 288/1, 5.11.2011., 1.–15. lpp. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:LV:PDF

2 :

2013. gada skaitļu pamatā ir provizoriski dati (iespējams, ka atsevišķām valstīm galīgie dati nedaudz mainīsies).


Side Bar