Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 31 d.

Kelių eismo sauga. Antrus metus iš eilės pasiekusi gerų rezultatų, Europa tvirtai žengia link užsibrėžto tikslo

2013 metais – antrus metus iš eilės – Europos keliuose žūstančių žmonių skaičius įspūdingai mažėjo. Remiantis išankstiniais duomenimis, žuvusiųjų kelyje skaičius sumažėjo 8 %, palyginti su 2012 m., o 2012 m., palyginti su 2011 m., jų sumažėjo 9 %. Tai reiškia, kad ES dabar turi geras galimybes pasiekti strateginį tikslą nuo 2010 m. iki 2020 m. žuvusiųjų keliuose skaičių sumažinti perpus. Kelių eismo sauga yra vienas iš svarbiausių sėkmingos veiklos pavyzdžių Europoje. 17 % sumažėjimas, palyginti su 2010 m., reiškia, kad išsaugota apie 9000 gyvybių.

Už mobilumą ir transportą atsakingas ES Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas: „Transporto sauga yra Europos prekės ženklas. Todėl itin svarbu, kad 2012 m. rezultatai nebūtų tik vienkartinis laimėjimas. Didžiuojuosi matydamas, kad ES vėl tvirtai žengia link užsibrėžtų 2020 m. kelių eismo saugos tikslų. Tačiau Europos keliuose kasdien vis dar žūsta apie 70 žmonių, todėl nusiraminti negalime. Turime toliau dėti bendras pastangas visais lygmenimis, kad dar labiau pagerintume saugą Europos keliuose.“

Lyginant visų šalių statistinius duomenis (žr. toliau pateiktą lentelę) matyti, kad žūstančiųjų keliuose skaičius ES šalyse vis dar labai skiriasi. Vidutiniškai milijonui gyventojų ES tenka 52 žuvusieji keliuose. Ir toliau mažiausiai žmonių žūsta Jungtinės Karalystės, Švedijos, Nyderlandų ir Danijos keliuose: milijonui šių šalių gyventojų tenka apie 30 žuvusiųjų. Labiausiai pagerėjo Ispanijos, Vokietijos ir Slovakijos padėtis – jos pateko į tradiciškai geriausių rezultatų pasiekiančių šalių grupę.

Vos prieš keletą metų – 2011 m. – pažanga mažinant žuvusiųjų keliuose skaičių buvo sulėtėjusi iki nuviliančių 2 %. Tačiau 9 % pažanga 2012 m. ir 8 % – 2013 m. reiškia, kad valstybės narės vėl sėkmingai siekia strateginio tikslo.

Valstybės narės, kurios padarė pažangą, tačiau kurių mirtinų nelaimingų atsitikimų keliuose statistika vis dar yra gerokai didesnė už ES vidurkį (Lenkija, Bulgarija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Graikija), raginamos dar labiau įtempti jėgas. Ypatingo dėmesio reikalauja padėtis Latvijoje, kur kelių eismo sauga pernai, deja, visai nepagerėjo. Žuvusiųjų keliuose skaičius taip pat padidėjo Maltoje ir Liuksemburge, nors absoliutūs šių šalių skaičiai yra tokie maži, kad dideli svyravimai skirtingais metais nėra statistiškai reikšmingi.

Dar vienas neraminantis statistinių duomenų aspektas – pažeidžiamų eismo dalyvių padėtis. Žuvusių pėsčiųjų skaičius mažėja lėčiau negu tikėtasi, o žuvusių dviratininkų skaičius pastaruoju metu netgi didėjo. Iš dalies taip yra todėl, kad dviratininkų daugėja. Valstybės narės turi skatinti gyventojus dažniau rinktis dviratį, o ne automobilį, tačiau taip pat užtikrinti, kad toks pasirinkimas būtų saugus.

2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų programa

2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos veiksmų programoje (žr. MEMO/10/343) nustatyti plataus užmojo planai per ateinančius 10 metų perpus sumažinti žūstančiųjų Europos keliuose skaičių. Joje pateikiama pasiūlymų, kaip tobulinti transporto priemones, gerinti infrastruktūrą ir eismo dalyvių elgesį.

Pavyzdžiui, kaip svarbias pastarąsias iniciatyvas galima paminėti naujojo Europos vairuotojo pažymėjimo įdiegimą (IP 13/25) ir direktyvos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo užtikrinant, kad kelių eismo taisyklių pažeidėjai neišvengtų atsakomybės, įsigaliojimą1. Europos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl geresnės automobilių techninės patikros (MEMO 14/637), be to, svarbus žingsnis buvo žengtas rengiant strategiją, kaip sumažinti rimtų sužalojimų keliuose skaičių (IP 13/236).

Praėjusiais metais suformulavus naują bendrą ES rimtų sužalojimų kelyje apibrėžtį ES valstybės narės jau pradėjo rinkti pirmuosius duomenis, ją taikydamos. 2014 m. surinkti duomenys turėtų būti pateikti 2015 m. pradžioje ir tada bus galima pradėti formuluoti tikslą mažinti rimtų sužalojimų skaičių keliuose.

Tikimasi, kad 2015 m. toks strateginis tikslas bus patvirtintas.

Daugiau informacijos

MEMO/14/245

ES kelių eismo saugos vadovas

http://ec.europa.eu/roadsafety

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. + 32 2 298 76 38,

Dale Kidd, tel. + 32 2 295 74 61

Visuomenei: „Europe Direct“, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

Šalių statistiniai duomenys apie keliuose žuvusių žmonių skaičių 2013 m.2

 

Žuvusiųjų skaičius milijonui gyventojų (žūtys keliuose)

Viso žuvusiųjų skaičiaus pokyčiai

2001 m.

2010 m.

2012 m.

2013 m.

2010–2013 m.

2011–2012 m.

2012–2013 m.

Belgija

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bulgarija

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Čekija

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danija

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Vokietija

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Estija

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Airija

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Graikija

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Ispanija

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Prancūzija

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Kroatija

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italija

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Kipras

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Latvija

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Lietuva

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Liuksemburgas

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Vengrija

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Мalta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nyderlandai

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Austrija

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Lenkija

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugalija

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Rumunija

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovėnija

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovakija

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Suomija

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Švedija

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Jungtinė Karalystė

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

ES

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, OL L 288/1, 2011 11 5, p. 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:LT:PDF

2 :

2013 m. duomenys negalutiniai; kai kurių šalių galutiniai duomenys gali būti šiek tiek patikslinti.


Side Bar