Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 31. ožujka 2014.

Sigurnost cestovnog prometa: Europa ponovo na dobrom putu prema cilju već drugu godinu zaredom

Godina 2013. druga je godina zaredom u kojoj se bilježi znatno smanjenje broja poginulih na europskim cestama. Prema preliminarnim podacima broj smrtno stradalih na cestama manji je za 8 % u usporedbi s 2012., nakon što je u razdoblju između 2011. i 2012. već pao za 9 %. To znači da je EU sada na dobrom putu prema ostvarenju strateškog cilja smanjenja broja poginulih na cestama na pola u razdoblju između 2010. i 2020. Povećanje cestovne sigurnosti ubraja se među najveće europske uspjehe. Pad od 17 % od 2010. godine znači da je u tom razdoblju spašeno oko 9 000 ljudskih života.

Potpredsjednik Siim Kallas, povjerenik EU-a za mobilnost i promet, izjavio je: „Sigurnost u prometu zaštitni je znak Europe. Zbog toga je izuzetno važno da dobri rezultati iz 2012. godine ne predstavljaju izuzetak. Ponosim se time što je EU ponovo na dobrom putu prema ostvarenju cilja povećanja cestovne sigurnosti za 2020. Međutim, na europskim cestama i dalje svaki dan pogine 70 osoba zbog čega ne mogu biti zadovoljan. Moramo se nastaviti zajedno truditi na svim razinama kako bi se sigurnost na europskim cestama još više povećala.”

Statistički podaci po državama (vidi tablicu u nastavku) pokazuju da i dalje postoje velike razlike u broju poginulih na cestama u raznim dijelovima EU-a. U prosjeku je zabilježeno 52 poginulih na cestama na milijun stanovnika u EU-u. Zemlje s najmanjim brojem smrtno stradalih na cestama nesreća sa smrtnim posljedicama su UK, Švedska, Nizozemska i Danska, u kojima se bilježi oko 30 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika. Znatan napredak postigle su Španjolska, Njemačka i Slovačka koje su se pridružile državama čije se ceste tradicionalno smatraju najsigurnijima.

Prije samo nekoliko godina, u 2011., broj poginulih na cestama smanjio se za samo 2 %. Međutim, smanjenje od 9 % u 2012. i 8 % u 2013. znači da su države članice ponovo na dobrom putu prema ostvarenju strateškog cilja.

Države članice u kojima je usprkos postignutom napretku broj smrtno stradalih na cestama još uvijek znatno iznad prosjeka EU-a (Poljska, Bugarska, Hrvatska, Latvija, Litva i Grčka) pozivaju se da se dodatno potrude. Posebnu pažnju treba posvetiti stanju u Latviji gdje se sigurnost u prometu nažalost uopće nije poboljšala tijekom prošle godine; broj smrtno stradalih na cestama također se povećao na Malti i u Luksemburgu iako su ukupne brojke u te dvije zemlje toliko male da izrazite fluktuacije između pojedinih godina nisu statistički važne.

Drugi zabrinjavajući statistički pokazatelj odnosi se na nezaštićene sudionike u cestovnom prometu: broj poginulih pješaka smanjuje se u manjoj mjeri od očekivanog, dok je broj poginulih biciklista odnedavno u porastu. To je dijelom uzrokovano činjenicom da se sve više ljudi vozi biciklom. Stoga je izazov s kojim se suočavaju države članice kako poticati građane da kao prijevozno sredstvo umjesto automobila češće koriste bicikl, a da pritom njihova sigurnost ne bude ugrožena.

Akcijski program EU-a za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011. do 2020.

U Europskom akcijskom programu za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011. do 2020. (vidi MEMO/10/343) postavljeni su zahtjevni planovi za smanjenje broja poginulih na europskim cestama na pola u sljedećih 10 godina. U njemu su sadržani ambiciozni prijedlozi o unapređenju vozila i infrastrukture te poboljšanju ponašanja sudionika u prometu.

Primjerice, postojeće ključne inicijative odnose se na uvođenje nove europske vozačke dozvole (IP 13/25) i stupanje na snagu prekogranične provedbene direktive, kojom će se omogućiti progon počinitelja prekograničnih prometnih prekršaja (1). Europski parlament donio je prijedlog za uvođenje naprednijih tehničkih pregleda za automobile (MEMO 14/637), a veliki pomak napravljen je i u odnosu na strategiju za smanjenje broja teško stradalih žrtava nesreća u cestovnom prometu (IP 13/236).

Nakon prekretnice koju je prošle godine označilo uvođenje nove zajedničke definicije EU-a teških ozljeda u cestovnom prometu, države članice započele su s prikupljanjem podataka prema novoj definiciji. Podaci prikupljeni tijekom 2014. trebali bi postati dostupni početkom 2015. kada mogu početi pripreme za postizanje ciljanog smanjenja broja teško ozlijeđenih u cestovnom prometu.

Očekuje se da će se strateški cilj za smanjenje teških ozljeda u cestovnom prometu donijeti nakon 2015. godine.

Više informacija:

MEMO/14/245

Priručnik EU-a za sigurnost u cestovnom prometu.

http://ec.europa.eu/roadsafety

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru:

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

Statistički podaci o broju poginulih na cestama u pojedinim državama u 2013.2

 

Broj poginulih na milijun stanovnika (stopa smrtno stradalih na cestama)

Prikaz kretanja ukupnog broja smrtnih slučajeva

2001.

2010.

2012.

2013.

2010. - 2013.

2011. - 2012.

2012. - 2013.

Belgija

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bugarska

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Češka Republika

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danska

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Njemačka

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Estonija

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Irska

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Grčka

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Španjolska

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Francuska

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Hrvatska

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italija

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Cipar

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Latvija

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Litva

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luksemburg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Mađarska

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nizozemska

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Austrija

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Poljska

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Rumunjska

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenija

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovačka

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Finska

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Švedska

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Ujedinjena Kraljevina

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

EU

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama, SL L 288/1, 5.11.2011., str. 1. – 15., http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:EN:PDF

2 :

Podaci za 2013. temelje se na privremenim podacima. Moguće su manje izmjene u konačnim podacima za pojedine države.


Side Bar