Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. maaliskuuta 2014

EU lähenee liikenneturvallisuustavoitettaan toisen peräkkäisen hyvän vuoden ansiosta

Vuosi 2013 oli jo toinen peräkkäinen vuosi, jona tieliikenteen kuolonuhrien määrä aleni Euroopassa huomattavasti. Alustavien lukujen mukaan vuonna 2013 tieliikennekuolemia tapahtui 8 % vähemmän kuin vuonna 2012. Vastaava vähennys vuosina 2011–2012 oli 9 %. Tämä tarkoittaa, että EU:lla on nyt hyvät mahdollisuudet saavuttaa strateginen tavoitteensa eli puolittaa tieliikennekuolemien määrä vuosien 2010 ja 2020 välillä. Tieliikenteen turvallisuus on yksi Euroopan unionin suurista menestystarinoista. Tieliikennekuolemat ovat vähentyneet vuodesta 2010 alkaen 17 %, mikä tarkoittaa noin 9 000 ihmishengen säästymistä.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas pitää tieliikenteen turvallisuutta Euroopan tavaramerkkinä. ”Oli erittäin tärkeää, ettei vuoden 2012 hyvä tulos ollut vain sattumaa. Olen ylpeä, että EU on hyvää vauhtia saavuttamassa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen. On kuitenkin muistettava, että Euroopan teillä kuolee silti päivittäin 70 ihmistä. Emme voi tuudittautua hyvän olon tunteeseen, vaan meidän on jatkettava yhteisiä ponnistelujamme kaikilla tasoilla, jotta Euroopan teiden turvallisuutta voitaisiin edelleen parantaa”, totesi Kallas.

Maakohtaisista tilastoista (ks. taulukko) käy ilmi, että tieliikenteen kuolonuhrien määrä vaihtelee edelleen suuresti eri puolilla EU:ta. Maanteillä kuolee EU:ssa keskimäärin 52 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Aikaisempien vuosien tapaan vähiten kuolonuhreja vaativia liikenneonnettomuuksia tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Tanskassa, joissa kirjataan miljoonaa asukasta kohden noin 30 kuollutta. Tulostaan ovat parantaneet erityisesti Espanja, Saksa ja Slovakia, jotka ovat nousseet perinteisten parhaiden maiden joukkoon.

Vielä 2011 tieliikennekuolemien vähennys oli vaivaiset 2 %. Kuitenkin 9 %:n vähennys vuonna 2012 ja 8 %:n vähennys vuonna 2013 osoittavat, että jäsenvaltiot ovat jälleen oikeilla raiteilla kohti strategista tavoitetta.

Niitä jäsenvaltioita, joissa on tapahtunut edistystä mutta joissa kuolinluvut ovat edelleen huomattavasti EU:n keskiarvoa korkeammat (Puola, Bulgaria, Kroatia, Latvia, Liettua, Kreikka) kehotetaan tehostamaan toimiaan. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä Latviaan, jossa liikenneturvallisuus ei viime vuonna valitettavasti parantunut lainkaan. Tieliikennekuolemien määrä kasvoi myös Maltalla ja Luxemburgissa, mutta näissä maissa kuolinluvut ovat niin pienet, etteivät suuret vuosikohtaiset vaihtelut ole tilastollisesti merkittäviä.

Toinen huolestuttava piirre on suojattomimpien tienkäyttäjien tilanne, sillä jalankulkijoiden kuolemat ovat vähentyneet odotettua hitaammin ja pyöräilijöiden kuolemat ovat viime aikoina jopa lisääntyneet. Tämä johtuu osittain siitä, että yhä useammat henkilöt kulkevat polkupyörällä. Jäsenvaltioiden haasteena onkin nyt varmistaa polkupyöräilijöiden turvallisuus samalla kun ne kannustavat ihmisiä käyttämään polkupyörää auton sijaan.

Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma 2011-2020

Tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisessa toimintaohjelmassa 2011–2020 (ks.MEMO/10/343) on haasteellisia suunnitelmia tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittamiseksi Euroopan teillä kymmenessä vuodessa. Siinä on kunnianhimoisia ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan ajoneuvoja, infrastruktuuria ja tielläliikkujien käyttäytymistä.

Viime aikojen merkittäviä saavutuksia ovat mm. uusi eurooppalainen ajokortti (IP 13/25) ja liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta
annetun direktiivin1 voimaantulo. Euroopan parlamentti on hyväksynyt autojen teknisten tarkastusten tehostamista koskevan ehdotuksen (MEMO 14/367), ja vakavia loukkaantumisia aiheuttavien onnettomuuksien vähentämiseen tähtäävässä strategiassa (IP 13/326) on edistytty merkittävällä tavalla.

Viime vuonna saavutettiin läpimurto, kun EU:ssa hyväksyttiin vakavia tieliikennevammoja koskevat yhteiset määritelmät: EU:n jäsenvaltiot ovat nyt ensimmäistä kertaa alkaneet kerätä tietoja näitä uusia määritelmiä käyttäen. Vuonna 2014 kerättyjen tietojen pitäisi olla saatavilla vuoden 2015 alussa. Tämän jälkeen voidaan aloittaa vakavien tieliikennevammojen määrän vähentämiseen tähtäävää tavoitetta koskevat valmistelut.

Vakavien tieliikennevammojen vähentämistä koskeva strateginen tavoite hyväksyttäneen vuonna 2015.

Lisätietoja:

MEMO/14/245

EU:n liikenneturvallisuuden käsikirja

http://ec.europa.eu/roadsafety

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32–2) 298 76 38

Dale Kidd (+32–2) 295 74 61

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostilla

Maakohtaiset tilastot tieliikennekuolemista vuonna 20132

 

Tieliikennekuolemien määrä miljoonaa asukasta kohden

Kuolonuhrien kokonaismäärän kehitys

2001

2010

2012

2013

2010–2013

2011–2012

2012–2013

Belgique/België

145

77

70

65

-15%

-11 %

-7 %

България(Bulgaria)

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Česká republika

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danmark

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Deutschland

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Eesti

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Éire/Ireland

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Ελλάδα (Elláda)

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

España

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

France

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Hrvatska

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italia

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Κύπρος (Kypros)

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Latvija

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Lietuva

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luxembourg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Magyarország

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nederland

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Österreich

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polska

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

România

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenija

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovensko

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Suomi/Finland

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Sverige

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

United Kingdom

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

EU

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 288, 5.11.2011, s. 1–15). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:FI:PDF

2 :

Vuoden 2013 luvut perustuvat alustaviin tietoihin. Yksittäisiä maita koskevat tiedot saattavat muuttua vähän.


Side Bar