Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. marts 2014

Trafiksikkerhed: Efter to gode år i træk er EU godt på vej til at nå målet

For andet år i træk gik antallet af trafikdræbte på Europas veje kraftigt ned i 2013. Ifølge de foreløbige tal faldt antallet af dødsfald ved trafikulykker med 8 % i forhold til 2012 efter et fald på 9 % fra 2011 til 2012. Det betyder, at EU nu er godt rustet til at nå det strategiske mål om at halvere antallet af trafikdræbte fra 2010 til 2020. Trafiksikkerheden er en europæisk succeshistorie. Faldet på 17 % siden 2010 betyder, at omkring 9 000 menneskeliv er blevet reddet.

Siim Kallas, kommissær for mobilitet og transport og næstformand for Kommissionen, siger: "Færdselssikkerhed er et af Europas varemærker Derfor er det meget vigtigt, at de gode resultater fra 2012 ikke bare var en enlig svale. Jeg er meget glad for, at EU fuldt ud er tilbage på rette spor, så vi kan nå sikkerhedsmålet for 2020. Men der dør stadig 70 mennesker på Europas veje hver dag, så vi kan ikke bare læne os tilbage. Vi må arbejde videre på alle planer, så vi kan forbedre sikkerheden på de europæiske veje endnu mere."

Statistikker over de enkelte lande (se nedenstående tabel) viser, at antallet af trafikdræbte stadig varierer meget fra land til land i EU. I gennemsnit var der 52 trafikdræbte pr. million indbyggere i EU. Landene med det laveste antal trafikdræbte er fortsat Storbritannien, Sverige, Nederlandene og Danmark, som har ca. 30 trafikdræbte pr. 1 mio. indbyggere. Især har Spanien, Tyskland og Slovakiet forbedret deres stilling på listen, så de nu blander sig med dem, der traditionelt klarer sig bedst.

For bare et par år siden, i 2011, faldt antallet af trafikdræbte kun med 2 %, hvilket var et skuffende resultat. Men efter faldene på 9 % i 2012 og 8 % i 2013 ser EU-landene igen ud til at kunne nå det overordnede mål.

De lande, der har gjort de største fremskridt, men hvis tal for trafikdræbte stadig ligger langt over EU-gennemsnittet (Polen, Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen og Grækenland), opfordres til at gøre en større indsats. Situationen i Letland, hvor der desværre ikke skete nogen forbedring i løbet af sidste år, påkalder sig særlig opmærksomhed. Antallet af trafikdræbte steg også i Malta og Luxembourg, men de samlede tal i disse to lande er så små, at store udsving fra det ene år til det andet ikke gør den store statistiske forskel.

Et andet fænomen i statistikken, der vækker bekymring, er de bløde trafikanters situation: Antallet af omkomne fodgængere falder mindre end ventet, og antallet af dræbte cyklister er endda steget på det seneste. Det skyldes bl.a., at stadig flere mennesker tager cyklen; udfordringen for EU-landene består i at få folk til i højere grad at tage cyklen i stedet for bilen, men samtidig sørge for, at overgangen fra bil til cykel bliver sikker.

EU's handlingsprogram for trafiksikkerheden for 2011–2020

EU's trafiksikkerhedsprogram for 2011–2020 (se MEMO/10/343) er en ambitiøs plan, som har til formål at halvere antallet af trafikdræbte på Europas veje over de næste ti år. Dette program indeholder ambitiøse forslag om forbedret sikkerhedsudstyr i køretøjer, sikrere vejinfrastruktur og mere forsigtig adfærd hos trafikanterne.

Den seneste tids vigtigste initiativer omfatter bl.a. det nye europæiske kørekort (IP 13/25) og direktivet om grænseoverskridende håndhævelse, der nu er trådt i kraft, og som gør, at overtrædelser af færdselsloven nu kan retsforfølges i andre lande (1). Europa-Parlamentet har vedtaget et forslag om bedre teknisk kontrol af biler (MEMO 14/637), og der er taget et stort skridt til en strategi om at mindske antallet af kvæstede i trafikken (IP 13/236).

Efter gennembruddet i fjor, hvor der skabtes en ny fælles EU-definition af alvorlige trafikskader, er EU-landene nu begyndt at indsamle de første data efter den nye definition. De data, der indsamles i 2014, ventes at være til rådighed i begyndelsen af 2015, og derefter kan arbejdet begynde med at sætte mål for reduktionen af antallet af kvæstede i trafikken.

I 2015 ventes der vedtaget et strategisk mål for reduktion af kvæstede i trafikken.

Yderligere oplysninger:

MEMO/14/245

EU-vejledning om trafiksikkerhed

http://ec.europa.eu/roadsafety

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Henvendelser fra pressen:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Statistikker for hvert land over trafikdræbte i 20132

 

Antal trafikdræbte pr. mio. indbyggere

Udvikling i antal dræbte

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

Belgien

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bulgarien

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Tjekkiet

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danmark

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Tyskland

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Estland

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Irland

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Grækenland

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Spanien

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Frankrig

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Kroatien

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italien

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Cypern

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Letland

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Litauen

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luxembourg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Ungarn

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nederlandene

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Østrig

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polen

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Rumænien

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenien

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovakiet

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Finland

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Sverige

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Det Forenede Kongerige

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

EU

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, EUT L 288/1 af 5.11.2011, s. 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:DA:PDF

2 :

Tallene for 2013 er foreløbige; der kan forekomme mindre ændringer i de endelige tal for de enkelte lande.


Side Bar