Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 март 2014 г.

Пътна безопасност: Отбелязаната втора поредна успешна година говори категорично, че Европа е в състояние да постигне целта си

2013 г. е втората поредна година, в която се отбелязва впечатляващ спад на броя на смъртните случаи по пътищата на Европа. Според предварителните данни броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия е намалял с 8 % спрямо 2012 г., след спад от 9 % между 2011 г. и 2012 г. Това означава, че ЕС е в добра позиция с оглед на постигането на стратегическата цел за намаляване наполовина на смъртните случаи между 2010 г. и 2020 г. Безопасността на движението по пътищата е един от големите успехи на Европа. Намалението от 17 % от 2010 г. насам означава, че е съхранен животът на около 9000 души.

Сийм Калас — заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на мобилността и транспорта, заяви: „Безопасността на транспорта е запазена марка на Европа. Ето защо е от голямо значение добрите резултати от 2012 г. да не останат само еднократно постижение. Гордея се, че ЕС несъмнено отново върви към постигането на заложената за 2020 г. цел за безопасност на движението по пътищата. Все още обаче по пътищата на Европа всеки ден умират 70 души. Така че не можем да си позволим да бъдем самодоволни. Трябва да продължим съвместните си усилия на всички равнища за по-нататъшно подобряване на безопасността по европейските пътища.“

Статистическите данни по държави (вж. таблицата по-долу) сочат, че все още са налице големи различия по отношение на броя на загиналите по пътищата на ЕС. Смъртните случаи по пътищата са средно 52 на един милион жители на ЕС. Държавите с най-нисък брой загинали по пътищата продължават да бъдат Обединеното кралство, Швеция, Нидерландия и Дания, които отчитат около 30 смъртни случая на един милион жители. Испания, Германия и Словакия са подобрили своите позиции в списъка, нареждайки се сред държавите, които по традиция са с най-добри постижения по отношение на безопасността.

Само преди няколко години, през 2011 г., напредъкът в намаляването на смъртните случаи по пътищата изгуби темпото си, като данните сочеха незадоволителните 2 %. Въпреки това постигнатото намаляване в размер на 9 % през 2012 г. и на 8 % през 2013 г. означава, че държавите членки са отново по пътя към стратегическата цел.

Държавите членки, които бележат напредък, но в които броят на загиналите по пътищата е все още много по-висок в сравнение със средното за ЕС (Полша, България, Хърватия, Латвия, Литва и Гърция) се насърчават да увеличат усилията си. Положението в Латвия, където равнището на безопасност по пътищата за съжаление никак не се подобри през изминалата година, изисква специално внимание; броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия се увеличи и в Малта и Люксембург, но общият брой на злополуките с фатален изход в тези страни е толкова малък, че големите колебания на данните между годините не са статистически значими.

Друга тревожна характеристика на статистическите данни е положението на уязвимите участници в пътното движение. Броят на загиналите пешеходци намалява в по-малка степен от очакваното, а броят на загиналите велосипедисти напоследък дори нарасна. Отчасти това се дължи на факта, че все повече и повече хора карат велосипед; предизвикателството пред държавите членки е да насърчават гражданите да използват по-често велосипеда вместо автомобила си, като в същото време гарантират, че преминаването от транспорт с автомобил към транспорт с велосипед е безопасно за тях.

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г.

Европейската програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г. (вж. MEMO/10/343) чертае амбициозен план за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата на Европа през следващите 10 години. Тя съдържа амбициозни предложения, насочени към подобрения в превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение.

Една от последните основни инициативи например е въвеждането на ново свидетелство за управление на МПС в Европейския съюз (IP 13/25), а друга — влизането в сила на Директивата за трансграничното преследване на нарушенията на пътната безопасност (1). Европейският парламент прие предложение за по-добър технически контрол на автомобилите(MEMO 14/637). Освен това бе предприета важна стъпка към стратегия за намаляване на броя на хората с тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия (IP 13/236).

След създаването миналата година на ново общо определение на ЕС за тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия държавите членки на ЕС вече започнаха да събират данни за първи път в съответствие с новото определение. Очаква се събраните през 2014 г. данни да станат достъпни в началото на 2015 г., което ще позволи да започне подготовката на мерките за постигане на целта за намаляване на броя на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия.

Очаква се през 2015 г. да бъде приета стратегическа цел за намаляване на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия.

За повече информация:

MEMO/14/245

Наръчник на ЕС за пътна безопасност

http://ec.europa.eu/roadsafety

Заместник-председателят Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Статистически данни по държави за смъртните случаи по пътищата през 2013 г.2

 

Брой загинали на един милион жители (равнище на загиналите по пътищата)

Промени в общия брой на загиналите

2001 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2010 г. — 2013 г.

2011 г. — 2012 г.

2012 г. — 2013 г.

Белгия

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

България

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Чешка република

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Дания

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Германия

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Естония

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Ирландия

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Гърция

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Испания

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Франция

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Хърватия

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Италия

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Кипър

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Латвия

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Литва

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Люксембург

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Унгария

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Малта

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Нидерландия

62

32

34

6 %

3 %

Австрия

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Полша

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Португалия

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Румъния

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Словения

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Словакия

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Финландия

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Швеция

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Обединено кралство

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

ЕС

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Директива 2011/82/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, ОВ L 288/1, 5.11.2011 г., стр. 1—15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:EN:PDF

2 :

Стойностите за 2013 г. са въз основа на неокончателни данни; възможни са незначителни промени в окончателните данни за отделни държави.


Side Bar