Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 28.

Tisztességes, humánus és eredményes visszatérési eljárások biztosítása

Az eredményes és humánus, az alapvető jogokat teljes mértékben tiszteletben tartó visszatérési politika az Unió migrációs politikájának kulcsfontosságú eleme. A mai napon elfogadott, az Unió visszatérési politikájáról szóló közleményben a Bizottság bemutatja az e területen elért előrehaladást, és előrevetíti a szükséges jövőbeni fejlesztéseket és fellépéseket.

Az elmúlt években minden tagállam jelentős jogszabályi és gyakorlati változtatásokat hajtott végre azért, hogy tisztességesebbé és átláthatóbbá tegyék a vonatkozó szabályokat, és javítsák a visszatérési eljárások végrehajtásának módját. A 2008-ban elfogadott visszatérési irányelv egyértelmű, átlátható és tisztességes közös szabályokat hozott létre az Európai Unióban jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése, valamint a kényszerítő intézkedések, az őrizet és az ismételt belépési tilalom alkalmazása tekintetében. További előrelépésre lenne azonban szükség annak biztosítása érdekében, hogy az ily módon nyújtott garanciák mindegyikét Unió-szerte egységesen végrehajtsák, és hogy azok nyomán eredményes és humánus gyakorlatokat alkalmazzanak minden tagállamban.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos az alábbiakat nyilatkozta: „A visszatérési irányelv kedvezően befolyásolta a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat. Jelentős mértékben ösztönözte az önkéntes távozás és a visszatoloncolás nyomon követése terén szükséges változtatások végrehajtását, valamint Unió-szerte hozzájárult a maximális fogvatartási idő átfogó csökkentéséhez és az őrizet alternatívájaként alkalmazható egyéb intézkedések kihasználásának előmozdításához. Ennek ellenére az őrizettel kapcsolatos helyzet számos tagállamban továbbra is jelentős aggodalomra ad okot. Ezért folytatnunk kell erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a hiteles és humánus politikánk végrehajtását célzó gyakorlatok mindig tiszteletben tartsák az egyének alapvető jogait és emberi méltóságát – függetlenül azok migrációs státuszától.”

A visszatérési irányelv számos pozitív fejleményhez járult hozzá többek között az alapvető jogok tiszteletben tartása, a tisztességes és eredményes eljárások, a migránsok jogállásának tisztázása nélkül lezáruló esetek számának csökkentése, az önkéntes távozás előtérbe helyezése, valamint a visszailleszkedés előmozdítása és az őrizet alternatíváinak ösztönzése terén.

E kedvező változások ellenére még mindig van lehetőség a fejlődésre az irányelv és általában a visszatérési politika gyakorlati végrehajtása terén.

Az erőfeszítéseket különösen az őrizet körülményeivel összefüggő szempontokra, az őrizet alternatíváinak módszeresebb alkalmazására, független visszatoloncolás-ellenőrző rendszerek létrehozására, valamint a politika átfogó eredményességének javítására (például az eljárások felgyorsítására és az – önkéntes – visszatérés arányának növelésére) kell összpontosítani.

A számadatok szerint jelentős eltérés mutatkozik azok száma között, akik részére visszatérési határozatot bocsátottak ki (mintegy 484 000 fő 2012-ben, 491 000 fő 2011-ben és 540 000 fő 2010-ben), és akik ennek eredményeképpen ténylegesen elhagyták az Uniót (mintegy 178 000 fő 2012-ben, 167 000 fő 2011-ben és 199 000 fő 2010-ben).

A visszatérés elmulasztásának hátterében elsősorban a visszatérők azonosítása és a szükséges iratok nem uniós hatóságoktól történő megszerzése terén fennálló gyakorlati problémák állnak. Ezért jelent a nem uniós országokkal való együttműködés fejlesztése kulcsfontosságú tényezőt a visszatérési eljárások eredményességének növelése szempontjából.

A Bizottság összességében öt fő fellépési területet határozott meg:

  • A meglévő szabályok megfelelő és eredményes végrehajtásának biztosítása: A Bizottság a továbbiakban is a tagállamokkal közösen törekszik a közleményben feltárt hiányosságok orvoslására. Különös figyelmet fordít az irányelvben a visszatérési eljárások tekintetében a hazatelepülők őrizetére, a biztosítékokra és a jogorvoslatra, valamint a kiskorúakkal és más kiszolgáltatott személyekkel való bánásmódra vonatkozóan előírt rendelkezések tagállamok általi végrehajtására. A Bizottság a schengeni értékelési mechanizmus segítségével vizsgálja majd a visszatérésre és a visszatoloncolás fokozott ellenőrzésére vonatkozó szabályok betartását.

  • Következetesebb és az alapvető jogokat tiszteletben tartó gyakorlatok előmozdítása: A Bizottság elfogadja a közös iránymutatásokat és a legjobb gyakorlatokat tartalmazó visszatérési kézikönyvet, és támogatja az Európa Tanács által a részletes fogvatartási szabványok kodifikálása érdekében tett erőfeszítéseket.

  • A nem uniós országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés továbbfejlesztése: A nem uniós országokkal folytatott együttműködési párbeszédek – például a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés és a mobilitási partnerségek – keretében a jövőben is következetesen és kiegyensúlyozott módon foglalkozni fognak a visszatéréssel és visszafogadással kapcsolatos kérdésekkel. Megerősítik a nem uniós országok kapacitásépítési törekvéseit, hogy azok például több segítséget és visszailleszkedési támogatást nyújthassanak a visszatérőknek.

  • A tagállamok visszatéréssel kapcsolatos operatív együttműködésének javítása: A Bizottság az Európai Migrációs Hálózat együttműködési platformként történő használatával segíti az önkéntes visszatéréssel kapcsolatos információk gyűjtését és megosztását.

  • A FRONTEX szerepének megerősítése a visszatérés terén: A visszatérőkkel való humánus és méltóságteljes bánásmódra vonatkozó közös szabványok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében még inkább meg kell erősíteni a Frontex közös visszatérési műveletek terén játszott szerepét. Képzéseket kell szervezni a visszatéréssel kapcsolatos kérdésekről.

Hasznos linkek

MEMO/14/243

Közlemény az Európai Unió visszatérési politikájáról

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos bejegyzéseit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Kapcsolattartás:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

A nyilvánosság számára: Europe Direct – telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e­mail


Side Bar