Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 28. ožujka 2014.

Kako osigurati pravedan, human i učinkovit postupak vraćanja

Učinkovita i humana politika vraćanja kojom se u potpunosti poštuju temeljna prava ključan je dio migracijske politike EU-a. U Komunikaciji koju je danas donijela o politici vraćanja EU-a Komisija je predstavila napredak ostvaren u tom području i ukazala na budući razvoj situacije i potrebne mjere.

Proteklih su godina sve države članice uvele znatne promjene u zakonodavstvu i praksi radi uspostave pravičnih i transparentnih pravila te poboljšanja provedbe postupka vraćanja. Direktivom o vraćanju iz 2008. uspostavljena su jasna, transparentna i pravična opća pravila za vraćanje državljana trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo na boravak u EU-u te primjenu prisilnih mjera, zadržavanje i zabranu ponovnog ulaska. No moguće je ostvariti daljnje pomake kako bi se osiguralo da se odredbe te Direktive ravnomjerno provode u cijelom EU-u i pridonesu uspostavi sustavne, učinkovite i humane prakse.

Povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström izjavila je sljedeće: „Direktiva o vraćanju pozitivno je utjecala na nacionalno zakonodavstvo i praksu. Potaknula je promjene u pogledu dobrovoljnog odlaska i praćenja prisilnog vraćanja. Pridonijela je smanjenju najdužeg dopuštenog razdoblja zadržavanja na razini EU-a i promicanju alternativa zadržavanju. Ipak, u brojnim je državama članicama stanje u pogledu zadržavanja zabrinjavajuće. Zato moramo i dalje nastojati provoditi vjerodostojnu i humanu politiku primjenjujući praksu kojom se osigurava poštovanje temeljnih prava i dostojanstva svake osobe neovisno o njezinu migracijskom statusu.”

Direktiva o vraćanju pridonijela je pozitivnim promjenama u smislu poštovanja temeljnih prava, pravičnih i učinkovitih postupaka, smanjenja broja slučajeva migranata bez jasnog pravnog statusa, davanja prednosti dobrovoljnom odlasku te promicanja reintegracije i osmišljavanja alternative zadržavanju.

Usprkos tim pozitivnim promjenama, još ima prostora za poboljšanja u praktičnoj provedbi Direktive i politici vraćanja općenito.

Nastojanja bi trebalo usmjeriti na aspekte uvjeta zadržavanja, sustavniju primjenu alternativa zadržavanju, uspostavu neovisnih sustava praćenja prisilnog vraćanja i opću učinkovitost politike (npr. brži postupci i veći broj dobrovoljnih vraćanja).

Brojke ukazuju na znatan jaz između osoba kojima je izdana odluka o vraćanju (oko 484 000 osoba u 2012., 491 000 u 2011. i 540 000 u 2010.) i onih koji su zbog toga napustili EU (oko 178 000 u 2012., 167 000 u 2011. i 199 000 u 2010.).

Neuspjela vraćanja uzrokovana su problemima u praksi identifikacije povratnika i pribavljanja potrebne dokumentacije od nadležnih tijela izvan EU-a. Zato je za bolju učinkovitost postupaka vraćanja ključno poboljšati suradnju sa zemljama izvan EU-a.

Komisija je utvrdila ukupno pet glavnih područja djelovanja:

Osiguravanje pravilne i učinkovite provedbe postojećih pravila: Komisija će zajedno s državama članicama nastaviti raditi na uklanjanju nedostataka utvrđenih u Komunikaciji. Posebna pažnja posvetit će se nacionalnoj provedbi odredaba Direktive koje se odnose na zadržavanje povratnika, zaštitu i pravna sredstva te postupanje s maloljetnicima i ostalim ranjivim osobama u postupcima vraćanja. Za ocjenu usklađenosti s pravilima u području povratka i poboljšanje praćenja prisilnog povratka iskoristit će se šengenski mehanizam evaluacije.

Promicanje sustavnije prakse usklađene s temeljnim pravima: Komisija će donijeti „Priručnik o vraćanju” koji će sadržavati opće smjernice i najbolju praksu. Poduprijet će nastojanja Vijeća Europe usmjerena na kodifikaciju detaljnih standarda zadržavanja.

Razvoj dijaloga i suradnje sa zemljama izvan EU-a: pitanja povratka i ponovnog prihvata nastavit će se sustavno i uravnoteženo rješavati u dijalozima suradnje sa zemljama izvan EU-a, kao što su globalni pristup migraciji i mobilnosti i partnerstva za mobilnost. Povećat će napori za izgradnju kapaciteta u zemljama izvan EU-a, npr. radi poboljšanja njihove sposobnosti pružanja pomoći povratnicima i potpore njihovoj reintegraciji.

Jačanje operativne suradnje u pogledu povratka među državama članicama: Komisija će se koristiti europskom migracijskom mrežom kao platformom za suradnju, posebno za prikupljanje i dijeljenje informacija u području dobrovoljnog vraćanja.

Poboljšanje uloge Frontexa u području vraćanja: potrebno je povećati koordinacijsku ulogu Frontexa u području zajedničkih operacija vraćanja kako bi se ispunili opći standardi humanog i dostojanstvenog postupanja s povratnicima. Isto tako, treba organizirati osposobljavanja na temu vraćanja.

Korisne poveznice

MEMO/14/243

Komunikacija o politici vraćanja EU-a

Web-mjesto Cecilije Malmström

Pratite povjerenicu Malmström na Twitteru

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Pratite GU za unutarnje poslove na Twitteru

Osobe za kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar