Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 20. janvārī

ES paziņo par turpmākām saistībām attīstības sadarbībā ar Irāku

Tiekoties ar Irākas delegāciju, kuru vada ārlietu ministrs Hoshyar Zebari, Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka laikā no 2014. līdz 2020. gadam Irākai būs pieejami apmēram 75 miljoni eiro attīstības atbalsta.

Trīs ierosinātās galvenās sadarbības jomas ir šādas: tiesiskums un cilvēktiesības, spēju veidošana pamatizglītībā un vidējā izglītībā un ilgtspējīga enerģija visiem.

Komisārs Piebalgs sacīja: “ES savā turpmākajā rīcībā īpaši pievērsīsies tiesiskuma nostiprināšanai un turpinās atbalstīt institūciju attīstību Irākā, kuras mērķis ir atjaunot valsti un uzlabot tās iedzīvotāju labklājību. Tas notiks sadarbībā ar ES dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem, kā arī saskaņā ar valdības plāniem.”

Runājot par valstī esošajām problēmām komisārs norādīja, ka “pēdējos mēnešos vardarbības pastiprināšanās ir pasliktinājusi stabilitāti valstī, taču ES ir pārliecināta, ka Irākas iestādes strādās pie veiksmīgas pārejas uz demokrātiju un valsts ilgtermiņa stabilitātes visu Irākas iedzīvotāju labā.”

Eiropas Savienība kopš 2008. gada ir piešķīrusi Irākai apmēram 157 miljonus eiro divpusējā sadarbībā tādās jomās kā pārvaldība, tiesiskums, veselība, ūdens apsaimniekošana un izglītība.

Vispārīga informācija

ES sadarbība ar Irāku atbilst principiem, kas izstrādāti Pārmaiņu programmā – Komisijas plānā attīstības palīdzību īpaši pievērst tām valstīm, kurām tas visvairāk vajadzīgs (piemēram, vismazāk attīstītajām valstīm), un jomām, kur var sasniegt lielākus rezultātus.

Tādēļ salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu periodu (2008–2013) divpusējā sadarbība ar Irāku ir samazinājusies. Saskaņā ar jaunāko Pasaules Bankas klasifikāciju Irāka ir valsts, kurā ir vidēji augsti ienākumi – tās NKI uz vienu iedzīvotāju sasniedz 5870 ASV dolārus (2012) (līdzvērtīgi 4310 eiro). Galvenās grūtības, ar kurām sastopas Irāka, nerada resursu trūkums, bet gan politiskā nestabilitāte, nepietiekamas spējas un neatbilstīga pārvaldība. Tādēļ ES atbalstam vajadzētu stimulēt speciālo zināšanu un zinātības nodošanu.

Galvenās sadarbības jomas ir saskaņā ar Irākas valsts attīstības plānu 2013.–2017. gadam. ES atbalstīs Irākas valdības veiktās reformas šādās jomās: tiesiskums un cilvēktiesības, spēju veidošana pamatizglītībā un vidējā izglītībā un ilgtspējīga enerģija visiem.

Reģionālā un tematiskā sadarbība aptvers papildu jomas (piemēram, demokrātija un cilvēktiesības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un vietējā pārvalde).

Piemēri: ES finansēti projekti Irākā

ES Irākā atbalsta divus izglītības projektus ar mērķi samazināt atšķirības izglītības pieejamībā un izglītības kvalitātē. Apmācot ievērojamu skaitu personāla un pilsoniskās sabiedrības partneru, ir bijusi vērojama mācīšanas metožu, skolu vadības un kopienu iesaistes uzlabošanās. Bērniem draudzīgas ir 1200 skolu, un apmēram 600 000 bērnu mācās bērniem draudzīgā mācību vidē un ar bērniem draudzīgām mācīšanas un mācīšanās metodēm.

Ļoti dinamiskā un dažādā pilsoniskā sabiedrība Irākā pēdējos gados ir ievērojami augusi. ES finansēta programma palīdz uzlabot darba attiecības starp valsts sektora iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Informācijas semināros ir piedalījušies vairāk nekā 1010 dalībnieku no Irākas pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora iestādēm.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid (sadarbībai ar Irāku):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-cooperation/iraq/iraq_en.htm

ES delegācijas Irākā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Papildinformācijai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar