Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. martā

Jauns ES atbalsts, lai palielinātu drošību Centrālāfrikas reģionā

Šodien ES paziņoja, ka tā piešķirs gandrīz 2 miljonus eiro, lai atbalstītu cīņu pret "Svētās pretošanās armiju" (Lord's Resistance Army, LRA) – kaujinieku kustību Centrālāfrikas reģionā. Ar šo jauno ieguldījumu tiks atbalstīta "Reģionālās sadarbības iniciatīva cīņai pret "Svētās pretošanās armiju"" (RCI-LRA), ko Āfrikas Savienība 17 mēnešu laikposmā vadīs Ugandā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Dienvidsudānā un Centrālāfrikas Republikā. Tas, cita starpā, segs darbinieku pabalstus, sakaru iekārtu izmaksas un darbību izmaksas saistībā ar šo iniciatīvu.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Reģionālās sadarbības iniciatīva ir svarīgs instruments, lai izveidotu miermīlīgu un drošu vidi attīstībai LRA darbību skartajās valstīs, un šī iemesla dēļ ES to atbalsta kopš 2011. gada. Ar šīs iniciatīvas palīdzību ir vājināta LRA un palielināts spiediens uz tās kaujiniekiem, lai tos mudinātu dezertēt. Svarīgi ir turpināt iniciatīvas darbības, lai uz visiem laikiem novērstu LRA radītos draudus".

LRA joprojām ir destabilizējošs elements Centrālāfrikas reģionā un jo īpaši Dienvidsudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā un Centrālāfrikas Republikā, kas rada drausmīgas sekas attiecībā uz drošību un humanitāro situāciju. Šī militārā kustība, veicot tādas brutālas darbības kā slepkavības, izvarošanas un personu nolaupīšanas, ir izraisījusi bailes, paniku un pārvietošanos. Tiek lēsts, ka LRA darbību skartajos reģionos joprojām ir pārvietoti 353 000 personu. LRA vadītāji bija pirmās personas, kurām 2005. gadā Starptautiskā Krimināltiesa izvirzīja apsūdzības par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp par slepkavībām, izvarošanām un bērnu piespiedu iesaukšanu armijā.

Reaģējot uz LRA pastrādātajiem nežēlīgajiem noziegumiem, Āfrikas Savienība 2011. gadā nolēma izveidot RCI-LRA, lai sagrautu LRA Ugandā, Dienvidsudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā un Centrālāfrikas Republikā. Šī iniciatīva ietver kopīgu koordinācijas mehānismu (JCM), kas ļauj koordinēt iniciatīvu politiskā un stratēģiskā līmenī, iesaistot Āfrikas Savienības komisāru miera un drošības jautājumos un iepriekšminēto valstu aizsardzības ministrus. Tās ietvaros darbojas arī "reģionālā operatīvā grupa (RTF)", kas pašlaik apvieno 3085 militāristus no ietekmētajām valstīm.

Vispārīga informācija

Šodien piešķirtais finansējums tiek nodrošināts, izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu (APF), kas tika izveidots 2004. gadā kā galvenais finansējuma avots, lai atbalstītu mieru un drošību Āfrikā. Kopš 2004. gada ES ar APF starpniecību ir piešķīrusi vairāk nekā 1,2 miljardus eiro.

APF ir ļāvis efektīvi atbalstīt Āfrikas centienus nodrošināt mieru un drošību kontinentā, sniedzot paredzamu atbalstu. Ar šā fonda palīdzību ir veiktas vairākas Āfrikas valstu vadītas miera uzturēšanas operācijas, piemēram, misijas Somālijā, Centrālāfrikas Republikā un Mali, un sniegts būtisks ieguldījums, lai nostiprinātu Āfrikas institucionālās spējas un sadarbību miera un drošības jomā kontinenta un apakšreģionu līmenī.

Ar minētā fonda palīdzību ir sniegts atbalsts arī vairākiem starpniecības un konfliktu novēršanas pasākumiem. Tas tika izmantots, piemēram, lai atbalstītu Āfrikas Savienības Augsta līmeņa īstenošanas darba grupu Sudānai un Dienvidsudānai, kam ir bijusi svarīga loma miera un stabilitātes nodrošināšanā šajās valstīs un starp tām.

Turklāt APF ir veicinājis plašāku politisko dialogu starp ES un Āfriku par miera un drošības jautājumiem.

Papildu informācija

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sabiedrībai: Europe Direct, tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11, e-pasts: e-mail


Side Bar