Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2014

Mer demokratiska EU-val och ett ökat valdeltagande – grunden är lagd enligt två rapporter från kommissionen

Två månader före EU-valet lägger kommissionen fram två nya rapporter. De innehåller en översikt över de viktiga åtgärder som gjorts för att göra dessa val ännu mer demokratiska och föra EU-politiken närmare medborgarna. I den ena rapporten analyseras hur de rekommendationer om hur man kan uppnå ökad öppenhet och insyn och demokratisk legitimitet för EU-politiken, som kommissionen lade fram förra året (IP/13/215), har tillämpats av EU-länder och politiska partier. En viktig rekommendation var att uppmana de europeiska politiska partierna att nominera kandidater till posten som kommissionens ordförande. En andra rapport granskar det nya verktyg för medborgardialoger som kommissionen utvecklat de senaste 18 månaderna för att sprida information, återupprätta förtroendet för europeiska och nationella institutioner och göra medborgarna medvetna om att det de säger faktiskt har betydelse i EU. Rapporterna läggs fram i samband med en europeisk medborgardialog som anordnas i Bryssel i dag, med över 150 deltagare från hela Europa (IP/14/295).

– EU-valen måste bli en angelägenhet för hela Europa, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Det är viktigt att medborgarna förstår hur deras egna val är en del av ett större europeiskt sammanhang. För första gången i den europeiska integreringens historia har en diskussion inletts om tydligt utsedda kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande. Vi ser en äkta europeisk demokrati födas. Men demokrati handlar inte bara om vad som händer på valdagen. Det viktiga är att diskussionen om Europas framtid pågår året runt med medborgarna där de bor. Vi har anordnat mer än 50 medborgardialoger i varje EU-land och har sett att medborgarna verkligen längtar efter att få diskutera EU-frågor direkt med politikerna. Vi i Europa måste tala med varandra och inte bara om varandra.

Bereda vägen för EU-valen

Över 50 medborgardialoger har anordnats i alla EU-länder (se bilaga 2) och 22 EU-kommissionärer har deltagit – vanligtvis tillsammans med EU-parlamentariker eller politiker på nationell, regional eller lokal nivå.

Över 16 000 medborgare har deltagit och över 105 000 har följt diskussionerna live via webb-tv eller på sociala medier. Medborgardialogerna har varit öppna, så vem som helst har kunnat delta i diskussionerna. I dag hålls den sista dagslånga europeiska medborgardialogen i Bryssel. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och tio EU-kommissionärer kommer att delta, tillsammans med deltagare från tidigare dialoger i hela Europa (du kan följa medborgardialogen online här).

En rapport om medborgardialogerna som lades fram i dag visar att de verkligen har bidragit till att ge EU-politiken ett mänskligt ansikte. Formatet börjar få fäste i EU-länderna där nationella politiker i länder som Tyskland, Bulgarien och Irland har startat egna medborgardialoger.

Dessa öppna diskussioner med europeiska, nationella och lokala politiker har visat sig vara ett unikt sätt att samtala direkt med medborgarna och är ett led i EU-kommissionens förberedelser inför EU-valen i maj. De har satt i gång diskussioner där medborgarna kunnat ställa sina frågor om EU:s och EU-politikens framtid direkt till europeiska och nationella politiker. Det här har gjort dialogerna till europeiska evenemang i ordets rätta bemärkelse och har bidragit till att skapa ett europeiskt offentligt rum.

Medborgarna bekräftar att den här typen av dialoger behövs: I dag känner två av tre personer i Europa att deras åsikt inte beaktas (se bilaga 4) och nästan 9 av 10 deltagare i medborgardialogerna (88 %) uttryckte en stark önskan om fler sådana dialoger (se bilaga 5).

Som ett komplement till det här lägger man under veckan fram en handbok om EU-medborgarnas viktigaste rättigheter Did you know: 10 EU rights at a glance, såsom aviserats i 2013 års rapport om EU-medborgarskapet. Handboken innehåller information om rätten att delta i EU:s beslutsprocess, t.ex. Europavalen.

Den här gången gör vi annorlunda

Den 12 mars 2013 antog kommissionen en rekommendation där de europeiska politiska partierna uppmanades att nominera sina kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande och ange vilken europeisk partigrupp som de tillhör. Ett år senare har sex europeiska politiska partier presenterat sina kandidater och planerar att sprida information om deras program. En politisering av valet med toppkandidater har fått ett brett stöd även bland medborgaren. Den senaste Eurobarometerundersökningen om Europas framtid, som lades fram den här veckan, visar att sju av tio personer skulle vilja gå ännu längre – de anser att EU-kommissionens ordförande borde väljas direkt av EU-medborgarna (se bilaga 3).

Tack vare kommissionens arbete har EU-länderna också snabbt införlivat EU-bestämmelser (direktiv 2013/1/EU) som kommer att göra det lättare för kandidater att ställa upp i valen i de EU-länder där de är bosatta (IP/14/87). Alla EU-länder har antagit de lagar som ska införlivas, och alla utom ett (Tjeckien se MEMO/14/241) har redan anmält dessa lagar till kommissionen.

En del utmaningar kvarstår: Kommissionens rekommendationer om en enda gemensam valdag i hela Europa och om att de politiska partierna skulle ange på valsedeln vilken europeisk partigrupp som de tillhör har inte fått särskilt stort genomslag. I det senare fallet beror det på att lagstiftningen i flera EU-länder inte tillåter några logotyper för europeiska partigrupper på valsedlarna (se bilaga 1).

Efter EU-valet kommer kommissionen att lägga fram en heltäckande rapport som även behandlar genomförandet av rekommendationerna.

Mer information

Rapport om rekommendationen om EU-valet

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Rapport om medborgardialogerna

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Onlinetabell över genomförandet av kommissionens rekommendation om EU-valen

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Mer om medborgardialogerna och diskussionen om Europas framtid

ec.europa.eu/debate-future-europe

Europbarometerunderökning om Europas framtid

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Viviane Redings webbplats: ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct, per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

BILAGA

Bilaga 1. Nationell lagstiftning om vad som får finnas på valsedlar

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Bilaga 2. Diskussionerna om Europas framtid fortsätter …

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Bilaga 3. Sju av tio personer vill ha en direktvald kommissionsordförande

Bilaga 4: Två av tre personer känner att de inte kan göra sin stämma hörd

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Bilaga 5: Result av undersökningar som gjorts i samband med medborgardialoger

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar