Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2014

Dosiahnutie demokratickejších európskych volieb a zvýšenie účasti – podľa dvoch správ Komisie sú podmienky pripravené

Dva mesiace pred konaním volieb do Európskeho parlamentu sa v dvoch nových správach uverejnených Komisiou uvádza prehľad rozhodujúcich opatrení, ktoré boli prijaté na to, aby boli tieto voľby ešte demokratickejšie a aby sa európska politika ešte viac priblížila k občanom. V jednej správe sa analyzujú spôsoby, ako členské štáty a politické strany realizovali odporúčania Komisie predložené v minulom roku, ktoré sú zamerané na zvýšenie transparentnosti a demokratickej legitímnosti európskych volieb (IP/13/215). Kľúčovým odporúčaním predovšetkým bolo požiadať európske politické strany, aby navrhli vedúcich kandidátov na funkciu predsedu Komisie. Druhá správa sa venuje novému nástroju komunikácie – Dialógy s občanmi, ktorý Komisia za posledných 18 mesiacov rozvíjala ako nástroj slúžiaci na informovanie občanov, obnovu dôvery v európske a vnútroštátne inštitúcie a informovanie občanov o tom, že ich hlasy sa v EÚ rátajú. Tieto dve správy sa uverejňujú súčasne s celoeurópskym dialógom s občanmi, ktorý sa koná dnes v Bruseli za účasti viac ako 150 občanov pochádzajúcich zo všetkých kútov Európy (IP/14/295).

„Európske voľby musia byť skutočne európskymi. Občania musia vedieť, ako ich voľba zapadá do väčšieho európskeho obrazu. Prvý raz v histórii európskej integrácie sa začala debata týkajúca sa jasne navrhnutých kandidátov na funkciu predsedu Komisie. Rodí sa skutočne európska demokracia,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Ale demokracia nie je len dňom, kedy sa konajú voľby. Je to debata o budúcnosti Európy s občanmi na miestnej úrovni počas celého roka. V každom z členských štátov EÚ sme uskutočnili viac ako 50 dialógov s občanmi a zistili sme, že občania chcú skutočne diskutovať o európskych otázkach zoči-voči politikom. V Európe sa musíme rozprávať spolu, a nie jeden o druhom.“

Príprava podmienok pre európske voľby

Vo všetkých členských štátoch sa uskutočnilo viac ako 50 dialógov (pozri prílohu 2), na ktorých sa zúčastnilo 22 európskych komisárov zvyčajne spolu s poslancami Európskeho parlamentu a politikmi pôsobiacimi na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovne.

Na dialógoch s občanmi sa zúčastnilo viac ako 16 000 občanov, pričom viac ako 150 000 osôb sa ich zúčastnilo prostredníctvom priameho prenosu na internete a sociálnych médií. Dialógy boli otvorenými podujatiami, takže do debaty sa mohol zapojiť každý, kto o to prejavil záujem. Dnešný, záverečný, celodenný paneurópsky dialóg s občanmi sa koná v Bruseli za účasti predsedu EK Josého Manuela Barrosa a desiatich európskych komisárov a spája spolu účastníkov predchádzajúcich dialógov, ktoré sa uskutočnili v celej Európe (sledujte dialóg on-line tu)

Z dnes uverejnenej správy o dialógoch s občanmi vyplýva, že dialógy, aby dali politike EÚ ľudskú tvár. Tento formát začal zapúšťať korene v členských štátoch ako Nemecko, Bulharsko a Írsko, kde celoštátne známi politici odštartovali vlastné dialógy.

Tieto debaty s politikmi pôsobiacimi na európskej, celoštátnej a miestnej úrovni ukázali, že sú jedinečným spôsobom priameho kontaktu s občanmi a sú súčasťou príprav Európskej komisie na májové európske voľby. Odštartovali debatu, v rámci ktorej mohli občania svoje otázky týkajúce sa budúcnosti Únie a politík EÚ adresovať priamo politikom na európskej a celoštátnej úrovni. Takto sa dialógy zmenili na skutočne európske podujatia, čo prispelo k rozvoju európskeho verejného priestoru.

Občania potvrdili, že takéto dialógy sú potrebné: v súčasnosti sa dvaja z troch Európanov domnievajú, že ich hlasy nezavážia (pozri prílohu 4), a takmer 9 z 10 účastníkov (88 %) sa počas dialógov s občanmi vyjadrilo, že si veľmi želajú, aby sa takýchto dialógov konalo viac (pozri prílohu 5).

Na doplnenie tohto úsilia bola tento týždeň uverejnená príručka o hlavných právach občanov EÚ „Did you know: 10 EU rights at a glance“, ako sa uvádza v Správe o občianstve EÚ za rok 2013. V príručke sú zahrnuté informácie o práve zúčastniť sa na rozhodovacom procese EÚ, a to aj na európskych voľbách.

Tentoraz trochu inak

Komisia 12. marca 2013 prijala odporúčania, ktorými vyzvala európske politické strany, aby navrhli svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie a odporučili, aby uviedli svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. Rok nato šesť európskych politických strán verejne predstavilo svojich kandidátov a plánuje zvýšiť informovanosť o programoch svojich kandidátov. Spolitizovanie volieb vrcholnými kandidátmi sa stretlo so širokou podporou aj medzi občanmi – v najnovšom prieskume Eurobarometra „Budúcnosť Európy“, ktorý bol zverejnený tento týždeň, sa 7 z 10 Európanov vyjadrilo, že by dokonca išlo ďalej a predseda Komisie by mal byť volený priamo občanmi EÚ (pozri prílohu 3).

Vďaka opatreniu Komisie aj členské štáty pohotovo transponovali predpisy EÚ (smernicu 2013/1/EÚ), ktoré kandidátom uľahčia kandidovať v členskom štáte ich pobytu (IP/14/87). Všetky členské štáty už prijali transponované zákony a všetky s výnimkou jedného (Českej republiky – pozri MEMO/14/241) už takéto zákony oznámili Komisii.

Určité výzvy zostávajú: Zatiaľ nedošlo k všeobecnému splneniu výziev Komisie, aby sa voľby konali v celej Európe v jediný deň a aby politické strany na hlasovacích lístkoch uviedli svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. V prípade politickej príslušnosti je to spôsobené tým, že vo viacerých členských štátoch volebné zákony neumožňujú, aby boli na hlasovacích lístkoch uvedené logá európskych politických strán (pozri prílohu 1).

Komisia po európskych voľbách pripraví úplnú správu vrátane realizácie jej odporúčaní.

Ďalšie informácie

Správa o odporúčaniach, pokiaľ ide o európske voľby

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Správa o dialógoch s občanmi

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Online tabuľka realizácie odporúčania Komisie, pokiaľ ide o európske voľby

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Ďalšie informácie o dialógoch s občanmi a Debate o budúcnosti Európy

ec.europa.eu/debate-future-europe

Eurobarometer „Budúcnosť Európy“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Webová stránka podpredsedníčky Viviane Redingovej: ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Redingovú na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

PRÍLOHA

Príloha 1: Vnútroštátne právo k otázke, čo možno uviesť na hlasovacích lístkoch

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Príloha 2: Debata o budúcnosti EÚ pokračuje...

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Príloha 3: Siedmi z desiatich Európanov si želajú priamo voleného predsedu Komisie

Príloha 4: Dvaja z troch Európanov sa domnievajú, že ich hlasy nezavážia

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Príloha 5: Výsledky prieskumu vykonaného počas dialógov s občanmi

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar