Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 marca 2014 r.

Z dwóch sprawozdań Komisji wynika, że istnieją warunki sprzyjające zwiększeniu demokracji i frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w dwóch najnowszych sprawozdaniach opublikowanych przez Komisję przedstawiono ogólne działania podjęte, aby uczynić wybory te jeszcze bardziej demokratycznymi i przybliżyć obywatelom politykę UE. W pierwszym sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób przedstawione rok temu zalecenia Komisji, dotyczące zwiększenia przejrzystości i legitymacji demokratycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego (IP/13/215), zostały zastosowane przez państwa członkowskie i partie polityczne. Najważniejszym zaleceniem było zwrócenie się do europejskich partii politycznych o wyznaczenie głównych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji. W drugim sprawozdaniu przeanalizowano nowe narzędzie komunikacji umożliwiające dialog z obywatelami, opracowane przez Komisję w ciągu ostatnich 18 miesięcy z myślą o informowaniu obywateli, przywracaniu zaufania do instytucji europejskich i krajowych, a także uświadamianiu obywatelom, że ich głos liczy się w UE. Publikacja tych dwóch sprawozdań zbiega się z ogólnoeuropejskim dialogiem obywatelskim odbywającym się dziś w Brukseli i skupiającym ponad 150 obywateli pochodzących z całej Europy (IP/14/295).

Wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być prawdziwie europejskim wydarzeniem. Obywatele muszą wiedzieć, w jaki sposób ich wybór wpasowuje się w cały europejski mechanizm. Po raz pierwszy w historii integracji europejskiej rozpoczęto debatę dotyczącą jasno określonych kandydatów na przewodniczącego Komisji. Są to narodziny prawdziwej europejskiej demokracji – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Jednak demokracja to nie tylko dzień wyborów. To całoroczna debata o przyszłości Europy z obywatelami na poziomie lokalnym. Przeprowadziliśmy ponad 50 dialogów obywatelskich w każdym państwie członkowskim UE i stwierdziliśmy, że obywatele naprawdę chcą uczestniczyć w bezpośredniej dyskusji z politykami na temat kwestii europejskich. W Europie potrzebujemy rozmawiania ze sobą, a nie o sobie.

Przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego

Przeprowadzono łącznie ponad 50 dialogów we wszystkich państwach członkowskich (zob. załącznik 2) z 22 komisarzami europejskimi oraz zazwyczaj z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego i polityków na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Ponad 16 tys. obywateli wzięło udział w dialogach obywatelskich, a ponad 105 tys. osób uczestniczyło w nich za pośrednictwem transmisji na żywo w internecie oraz mediów społecznościowych. Dialogi były otwarte dla wszystkich obywateli, tak aby każdy zainteresowany mógł przyłączyć się do debaty. Ostatni całodzienny ogólnoeuropejski dialog obywatelski odbywa się dzisiaj w Brukseli z udziałem przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso i dziesięciu komisarzy oraz uczestników poprzednich dialogów z całej Europy (Dialog w wersji online tutaj).

W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu w sprawie dialogów z obywatelami wskazano, że odegrały one znaczącą rolę w nadaniu ludzkiego wymiaru polityce UE. Debata w tej formie zdobyła popularność w państwach członkowskich, gdzie politycy w krajach, takich jak Niemcy, Bułgaria i Irlandia rozpoczęli podobne dialogi z własnej inicjatywy.

Otwarte debaty z europejskimi, krajowymi i lokalnymi politykami okazały się wyjątkowym sposobem nawiązywania bezpośredniego kontaktu z obywatelami oraz stały się częścią przygotowań Komisji Europejskiej do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dzięki nim obywatele mogą bezpośrednio kierować swoje pytania dotyczące przyszłości Unii i kierunków polityki UE do polityków europejskich i krajowych. Podejście to ułatwiło nadanie dialogom charakteru prawdziwie europejskich wydarzeń, przyczyniając się do rozwoju europejskiej przestrzeni publicznej.

Potrzeba takich dialogów została potwierdzona przez obywateli. Obecnie dwie trzecie Europejczyków ma poczucie, że ich głos nie jest brany pod uwagę (zob. załącznik 4) i prawie 9 na 10 uczestników (88 proc.) zdecydowanie opowiedziało się podczas dialogów obywatelskich za większą ilością takich inicjatyw (zob. załącznik 5).

W celu wsparcia tych działań, w tym tygodniu opublikowano podręcznik na temat najważniejszych praw obywatelskich UE: 10 praw, które przysługują obywatelom UE, jak zapowiedziano w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2013. Podręcznik obejmuje informacje na temat prawa do udziału w procesie decyzyjnym UE, w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zmiana podejścia

W dniu 12 marca 2013 r. Komisja przyjęła zalecenie, w którym wezwała europejskie partie polityczne, by wyznaczyły swych kandydatów na przewodniczącego Komisji i zaleciła, by wskazali oni swoją przynależność do europejskiej partii politycznej. Po upływie roku sześć europejskich partii politycznych wskazało swoich kandydatów oraz zaplanowało przeprowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących programów tych kandydatów. Upolitycznienie wyborów obejmujące głównych kandydatów zyskało również szerokie poparcie wśród obywateli – ostatnie badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Eurobarometr i dotyczące przyszłości Europy, które opublikowano w tym tygodniu, wskazuje, że siedmiu na dziesięciu Europejczyków poszłoby nawet dalej, proponując, by przewodniczący Komisji był wybierany bezpośrednio przez obywateli UE (zob. załącznik 3).

Dzięki działaniom Komisji państwa członkowskie również szybko dokonały transpozycji przepisów UE (dyrektywa 2013/1/UE) mających ułatwić kandydatom kandydowanie w państwie członkowskim, które jest ich miejscem zamieszkania (IP/14/87). Wszystkie państwa członkowskie przyjęły przepisy związane z transpozycją i wszystkie – z wyjątkiem jednego (Czech, zob. MEMO/14/241) powiadomiły już Komisję o tych przepisach.

Niektóre z wyzwań nadal są aktualne. Nie zrealizowano jeszcze wezwania Komisji do wyznaczenia jednego dnia wyborczego w całej Europie i do wskazania przez partie polityczne swojej przynależności do europejskiej partii politycznej na kartach do głosowania. W tym drugim przypadku jest to spowodowane faktem, że prawo wyborcze w kilku państwach członkowskich nie pozwala na umieszczanie nazw lub symboli europejskich partii politycznych na kartach do głosowania (zob. załącznik 1).

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawi pełne sprawozdanie dotyczące wdrożenia jej zaleceń.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie na temat zaleceń w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Sprawozdanie w sprawie dialogu z obywatelami

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Tabela w wersji online dotycząca stosowania zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Więcej informacji dotyczących dialogów z obywatelami i debaty na temat przyszłości Europy

ec.europa.eu/debate-future-europe

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Eurobarometr i dotyczące przyszłości Europy

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding: ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Informacja dla obywateli: Europe Direct telefonicznie 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail

ZAŁĄCZNIK

Załącznik 1. Prawo krajowe dotyczące tego, co można umieszczać na kartach do głosowania

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Załącznik 2. Trwa debata nad przyszłością Europy

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Załącznik 3. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków chce, aby przewodniczący Komisji był wybierany w wyborach bezpośrednich

Załącznik 4. Dwóch na trzech Europejczyków ma poczucie, że ich głos nie jest słyszany

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Załącznik 5. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie dialogu z obywatelami

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar