Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 maart 2014

Europese verkiezingen – voorbereidingen getroffen voor een democratischer aanpak en een hogere opkomst

Twee maanden vóór de verkiezingen van het Europees Parlement brengt de Commissie twee nieuwe verslagen uit die een overzicht geven van de beslissende stappen die zijn genomen om deze verkiezingen nog democratischer te maken en de Europese politiek dichter bij de burgers te brengen. In één verslag wordt nagegaan in hoeverre de lidstaten en de politieke partijen werk hebben gemaakt van de aanbevelingen die de Commissie vorig jaar (IP/13/215) heeft gedaan om de transparantie en de democratische legitimiteit van de Europese verkiezingen te vergroten. Een cruciale aanbeveling was de vraag aan de Europese politieke partijen om een kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie. Het tweede verslag gaat over de zogenaamde burgerdialogen. Deze dialogen vormen het nieuwe communicatie-instrument van de Commissie, dat de laatste 18 maanden is ontwikkeld om mensen te informeren, het vertrouwen in de Europese en nationale instellingen te herstellen en de burgers ervan bewust te maken dat hun stem wel degelijk meetelt in de EU. De publicatie van deze twee verslagen valt samen met een pan-Europese burgerdialoog die vandaag in Brussel plaatsvindt en waarvoor meer dan 150 burgers uit heel Europa zullen samenkomen (IP/14/295).

„Europese verkiezingen moeten werkelijk Europees worden. Burgers moeten weten wat hun keuze betekent in het ruimere Europese kader. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese integratie is er een debat over duidelijk voorgedragen kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie. Dit is de geboorte van een werkelijk Europese democratie", verklaarde vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. „Maar democratie is meer dan verkiezingen alleen. Er is het hele jaar door op lokaal niveau met mensen over de toekomst van Europa gedebatteerd. Wij hebben meer dan 50 burgerdialogen gehouden in alle EU-lidstaten en we stelden vast dat burgers er echt behoefte aan hadden om persoonlijk met politici in gesprek te gaan over Europese kwesties. We zouden er in Europa goed aan doen mét elkaar te spreken, in plaats van over elkaar."

Het pad effenen voor de Europese verkiezingen

In alle lidstaten samen werden er meer dan 50 burgerdialogen georganiseerd (zie bijlage 2). Hieraan namen 22 leden van de Europese Commissie deel, gewoonlijk samen met leden van het Europees Parlement en nationale, regionale of lokale politici.

Meer dan 16 000 burgers woonden een burgerdialoog persoonlijk bij, terwijl meer dan 105 000 mensen via live webstreams en sociale media participeerden. De dialogen waren open deur-evenementen, zodat alle belangstellenden aan het debat konden deelnemen. Vandaag wordt in Brussel een hele dag een afsluitende, pan-Europese burgerdialoog gehouden. Commissievoorzitter José Manuel Barroso en tien Europese commissarissen zullen daarbij in gesprek gaan met burgers uit heel Europa, die aan eerdere dialogen hebben deelgenomen (bekijk de dialoog hier online).

Uit een verslag dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat de burgerdialogen het EU-beleid beslist een menselijker gezicht hebben gegeven. Dit format krijgt inmiddels ook navolging in de lidstaten - zo hebben nationale politici in landen als Bulgarije, Duitsland en Ierland hun eigen burgerdialogen opgezet.

Deze open debatten met de Europese, nationale en lokale politici zijn een uniek middel gebleken om rechtstreeks in contact met de burger te komen. De dialogen maakten deel uit van de voorbereidingen die de Europese Commissie heeft getroffen in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei. Burgers kregen de gelegenheid om hun vragen over de toekomst van de Unie en over EU-beleid rechtstreeks aan Europese en nationale politici te stellen. Dit format hielp om van de dialogen daadwerkelijk Europese evenementen te maken en bevorderde de ontwikkeling van een Europese publieke ruimte.

Burgers geven ook zelf te kennen dat zij behoefte hebben aan dergelijke dialogen. Momenteel geven twee op de drie Europeanen aan dat ze vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd (zie bijlage 4) en bijna 9 op 10 deelnemers aan de burgerdialogen (88 %) verklaarden bijzonder graag te willen dat er meer van dergelijke dialogen zouden worden georganiseerd (zie bijlage 5).

Verder wordt er deze week een handboek over de belangrijkste rechten van EU-burgers gepubliceerd, "Did you know: 10 EU rights at a glance", zoals aangekondigd in het verslag over het EU-burgerschap van 2013. Het handboek bevat onder andere informatie over het recht om deel te nemen aan het besluitvormingsproces van de EU, waar ook de Europese verkiezingen bij horen.

Een nieuwe verkiezing, een nieuwe aanpak

Op 12 maart 2013 keurde de Commissie een aanbeveling goed die de Europese politieke partijen opriep hun kandidaten voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie en aan te geven aan welke Europese politieke partij zij gelieerd zijn. Eén jaar later hebben zes Europese politieke partijen hun kandidaten bekendgemaakt en verklaard de voorstellen van hun kandidaten onder de aandacht te zullen brengen. Het politiseren van de verkiezingen door middel van topkandidaten kan ook onder de burgers op brede steun rekenen. Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa die deze week is verschenen, zouden zeven van de tien Europeanen het liefst nog een stap verder gaan: zij vinden dat de voorzitter van de Commissie rechtstreeks door de burgers van de EU zou moeten worden verkozen (zie bijlage 3).

Dankzij het optreden van de Commissie zorgden de lidstaten ook voor een snelle omzetting van de EU-wetgeving (Richtlijn 2013/1/EU) die het gemakkelijker zal maken voor burgers om zich kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen in hun lidstaat van verblijf (IP/14/87). Alle lidstaten hebben de noodzakelijke omzettingswetgeving goedgekeurd en op de Tsjechische Republiek (zie MEMO/14/241) na hebben alle lidstaten de betrokken wetten ook reeds aan de Commissie meegedeeld.

Maar er is ook ruimte voor verbetering. Het pleidooi van de Commissie om de Europese verkiezingen in heel Europa op één enkele dag te houden, wordt nog niet in brede kring gesteund. Hetzelfde geldt voor haar oproep om politieke partijen hun Europese moederpartij op het stembiljet te laten vermelden. In verscheidene lidstaten staat de kieswet namelijk niet toe om namen of logo’s van Europese politieke partijen af te beelden op stembiljetten (zie bijlage 1).

Na de verkiezingen zal de Commissie een volledig verslag uitbrengen, waarin ook zal worden ingegaan op de tenuitvoerlegging van haar aanbevelingen.

Verdere informatie:

Verslag over de aanbeveling inzake de Europese verkiezingen

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Verslag over de burgerdialogen

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Online tabel over de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie voor de Europese verkiezingen

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Meer over de burgerdialogen en het debat over de toekomst van Europa

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_nl.htm

Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Website van vicevoorzitter Viviane Reding: ec.europa.eu/reding

Volg vicevoorzitter Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct via telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail

BIJLAGE

Bijlage 1. Nationale wetgeving over wat er op het stembiljet mag worden weergegeven

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Bijlage 2. Het debat over de toekomst van Europa gaat verder ...

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Bijlage 3. Zeven van de tien Europeanen willen een rechtstreeks verkozen voorzitter van de Commissie

Bijlage 4: Twee op de drie Europeanen vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Bijlage 5: Resultaten van enquêtes uitgevoerd tijdens de burgerdialogen

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar