Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. martā

Sagatavots pamats, lai Eiroparlamenta vēlēšanas kļūtu vēl demokrātiskākas un tajās piedalītos vairāk vēlētāju, – teikts divos Komisijas ziņojumos

Komisija divus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām publicējusi divus ziņojumus, kuros sniegts pārskats par svarīgākajiem pasākumiem, kas veikti, lai padarītu šīs vēlēšanas vēl demokrātiskākas un tuvinātu Eiropas politiku pilsoņiem. Vienā no ziņojumiem analizēts, kā dalībvalstis un politiskās partijas ņēmušas vērā Komisijas pagājušā gada ieteikumus, lai palielinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises pārredzamību un demokrātisko leģitimitāti (IP/13/215). Svarīgs ieteikums bija lūgt Eiropas politiskajām partijām izvirzīt vadošo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu. Otrā ziņojumā sniegta informācija par dialogu ar pilsoņiem — jaunu komunikācijas rīku, ko Komisija izstrādājusi pēdējos 18 mēnešos, lai informētu cilvēkus, atjaunotu uzticēšanos Eiropas un nacionālajām iestādēm un vairotu pilsoņos apziņu, ka ES viņu viedoklis ir svarīgs. Abi ziņojumi publicēti vienlaikus ar šodien Briselē notiekošo Eiropas mēroga pilsoņu dialogu ar vairāk nekā 150 iedzīvotājiem no visas Eiropas (IP/14/295).

“Eiropas Parlamenta vēlēšanām jābūt patiesi eiropeiskām. Pilsoņiem ir jāzina, kā viņu izvēle iederas lielākā — visas Eiropas — kopainā. Pirmo reizi Eiropas integrācijas vēsturē ir sākušās diskusijas par skaidri izvirzītiem kandidātiem Komisijas priekšsēdētāja amatam. Šis ir patiesas Eiropas demokrātijas sākums," teica priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre. “Taču demokrātija nav kaut kas tāds, kas izpaužas tikai vēlēšanu dienā. Runa ir par diskusijām par Eiropas nākotni ar cilvēkiem dalībvalstīs visu gadu. Esam rīkojuši vairāk nekā 50 dialogus ar pilsoņiem katrā ES dalībvalstī un konstatējuši, ka pilsoņi no sirds vēlas apspriest Eiropas jautājumus tiešā sarunā ar politiķiem. Eiropā mums ir jārunā vienam ar otru, nevis citam par citu.”

Gatavošanās Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Ir notikuši vairāk nekā 50 dialogi visās dalībvalstīs (sk. 2. pielikumu), kuros piedalījušies 22 komisāri, parasti kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa politiķiem.

Dialogos ar pilsoņiem piedalījušies vairāk nekā 16 000 cilvēku, turklāt vairāk nekā 105 000 cilvēku piedalījās ar interneta tiešraides un sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Šajos dialogos varēja piedalīties ikviens interesents. Šodien visas dienas garumā Briselē notiek pēdējais Eiropas mēroga pilsoņu dialogs, kurā piedalīsies priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un desmit Eiropas komisāri, un iepriekšējo dialogu dalībnieki no visas Eiropas (skatieties dialogu tiešsaistē šeit).

Šodien publicētais ziņojums par dialogiem ar pilsoņiem liecina, ka lielā mērā, pateicoties šiem dialogiem, ES politika kļuvusi cilvēkiem saprotamāka. Dalībvalstis labprāt ir pieņēmušas dialoga formātu, un dažās valstīs, piemēram, Vācijā, Bulgārijā un Īrijā politiķi sāk rīkot paši savus dialogus.

Izrādās, šīs atklātās diskusijas ar Eiropas, nacionālā un vietējā līmeņa politiķiem ir unikāls veids, kā tieši sazināties ar pilsoņiem. Eiropas Komisija tās arī izmanto, lai gatavotos Eiropas Parlamenta vēlēšanām maijā. Šādi ir sāktas diskusijas, kurās pilsoņi var Eiropas un savas valsts politiķiem tiešā sarunā uzdot jautājumus par Eiropas Savienības nākotni un ES politiku. Tādējādi šie dialogi ir kļuvuši par īstu Eiropas mēroga notikumu, kas palīdz veidot Eiropas sabiedrisko telpu.

Pilsoņi paši ir apstiprinājuši, ka šādi dialogi ir vajadzīgi. Pašlaik divi no trim eiropiešiem uzskata, ka viņu viedoklis netiek uzklausīts (sk. 4. pielikumu), un dialogos ar pilsoņiem gandrīz 9 no 10 dalībniekiem (88 %) skaidri pauda vēlēšanos, lai rīkotu vairāk šādu dialogu (sk. 5. pielikumu).

Papildus dialogiem ar pilsoņiem šonedēļ tiks publicēta rokasgrāmata par ES pilsoņu galvenajām tiesībām "Did you know: 10 EU rights at a glance", kā minēts 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību. Rokasgrāmatā sniegta informācija par tiesībām piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā, tai skaitā Eiropas vēlēšanās.

Šoreiz būs citādi

Komisija 2013. gada 12. martā pieņēma ieteikumu, kurā aicināja Eiropas politiskās partijas izvirzīt kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam un ieteica norādīt, kurai Eiropas politiskajai partijai tie pieder. Tagad pēc gada sešas Eiropas politiskās partijas ir paziņojušas savus kandidātus un plāno informēt vēlētājus par savu kandidātu programmām. Arī pilsoņi ir skaidri pauduši atbalstu vēlēšanu politizēšanai un vadošo kandidātu izvirzīšanai. Šonedēļ publicētā jaunākā Eirobarometra aptauja "Eiropas nākotne" liecina, ka septiņi no desmit eiropiešiem uzskata, ka būtu jāiet vēl tālāk un jānosaka, ka Komisijas priekšsēdētāju ievēl ES pilsoņi (sk. 3. pielikumu).

Pateicoties Komisijas rīcībai, arī dalībvalstis ātri transponēja ES noteikumus (Direktīva 2013/1/ES), kuri vienkāršos iespēju kandidēt savas dzīvesvietas dalībvalstī (IP/14/87). Visas dalībvalstis pieņēma transponēšanas tiesību aktus un visas dalībvalstis, izņemot vienu (Čehiju, sk. MEMO/14/241), jau ir paziņojušas par šiem tiesību aktiem Komisijai.

Tomēr ir vēl daži risināmi jautājumi. Pagaidām vēl netiek plaši īstenots Komisijas aicinājums noteikt, lai vēlēšanas visā Eiropā notiktu vienā dienā un lai partijas uz vēlēšanu zīmēm norādītu, kurai Eiropas politiskajai partijai pieder to kandidāti. Pēdējais ir saistīts ar faktu, ka vēlēšanu tiesību akti vairākās dalībvalstīs neļauj uz vēlēšanu zīmēm norādīt Eiropas politisko partiju nosaukumus vai logotipus (sk. 1. pielikumu).

Komisija pēc Eiropas vēlēšanām sagatavos pilnīgu ziņojumu, arī par tās ieteikumu īstenošanu.

Papildinformācija

Ziņojums par ieteikumiem Eiropas vēlēšanām

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Ziņojums par dialogiem ar pilsoņiem

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Tiešsaistes tabula par to, kā īstenoti Komisijas ieteikumi par Eiropas vēlēšanām

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Plašāk par dialogiem ar pilsoņiem un diskusijām par Eiropas nākotni

ec.europa.eu/debate-future-europe

Eirobarometra aptauja "Eiropas nākotne"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas tīmekļa vietne: ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu

PIELIKUMI

1. pielikums. Dalībvalstu tiesību aktu noteikumi par to, ko drīkst norādīt uz vēlēšanu zīmēm

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

2. pielikums. Diskusijas par Eiropas nākotni tupinās …

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

3. pielikums. Septiņi no desmit eiropiešiem vēlas tieši ievēlētu Komisijas priekšsēdētāju

4. pielikums. Divi no trim eiropiešiem uzskata, ka viņu viedoklis netiek uzklausīts

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

5. pielikums. Pilsoņu dialogu laikā veikto aptauju rezultāti

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar