Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 27 d.

Siekiama, kad Europos Parlamento rinkimai būtų demokratiškesni ir kad juose dalyvautų daugiau žmonių. Dvi Komisijos ataskaitos rodo, kad rinkimams pasirengta

Iki Europos Parlamento rinkimų likus dviem mėnesiams paskelbtose dviejose naujose Komisijos ataskaitose apžvelgti veiksmai, kurių ryžtingai imtasi siekiant, kad šie rinkimai būtų demokratiškesni, o Europos politika – artimesnė piliečiams. Vienoje ataskaitoje išnagrinėta, kaip valstybės narės ir politinės partijos vadovavosi pernai Komisijos pateiktomis rekomendacijomis didinti Europos Parlamento rinkimų skaidrumą ir demokratinį teisėtumą (IP/13/215). Viena svarbiausių rekomendacijų buvo prašyti Europos politinių partijų, kad jos pasiūlytų pagrindinius kandidatus į Komisijos pirmininkus. Antroje ataskaitoje nagrinėjama nauja komunikacijos priemonė – vadinamieji piliečių dialogai. Šia pastaruosius 18 mėnesių Komisijos plėtota priemone siekta informuoti piliečius, atkurti jų pasitikėjimą Europos ir nacionalinėmis institucijomis ir parodyti, kad piliečių balsas svarbus ES. Šios dvi ataskaitos skelbiamos šiandien Briuselyje vykstant Europos piliečių dialogui, kuriame dalyvauja daugiau negu 150 piliečių iš visos Europos (IP/14/295).

„Europos Parlamento rinkimai turi būti iš tiesų europiniai. Piliečiai turi žinoti, kaip jų asmeninis pasirinkimas dera su bendresniu Europos paveikslu. Pirmą kartą Europos integracijos istorijoje pradėtos diskusijos dėl aiškiai pasiūlytų kandidatų į Komisijos pirmininkus. Taip kuriama tikra europinė demokratija, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tačiau demokratija svarbi ne vien rinkimų dieną. Vietos lygmeniu apie Europos ateitį su piliečiais reikia diskutuoti visus metus. Surengėme daugiau negu 50 piliečių dialogų visose ES valstybėse narėse ir pamatėme, kad piliečiai iš tiesų trokšta Europos klausimus su politikais aptarti akis į akį. Europoje turime kalbėtis vieni su kitais, o ne vieni apie kitus.“

Rengimasis Europos Parlamento rinkimams

Visose valstybėse narėse surengta daugiau negu 50 dialogų (žr. 2 priedą). Juose dalyvavo 22 Europos Komisijos nariai – paprastai drauge su Europos Parlamento nariais ir nacionaliniais, regionų ar vietos politikais.

Piliečių dialoguose dalyvavo daugiau negu 16 000 žmonių. Per 105 000 asmenų dalyvavo tiesioginėse interneto transliacijose ir socialiniuose tinkluose. Dialoguose galėjo dalyvauti visi suinteresuoti asmenys. Šiandien Briuselyje visą dieną vyksta Europos piliečių dialogas, kuriame dalyvauja Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir dešimt Komisijos narių – taigi susirinko visi ankstesnių dialogų dalyviai iš visos Europos (norėdami stebėti renginį internetu, spauskite čia).

Šiandien paskelbta ataskaita dėl piliečių dialogų rodo, kad per juos daug nuveikta siekiant parodyti, kad ES politika turi ir žmogišką veidą. Šis formatas prigijo ir valstybėse narėse – tokių šalių kaip Vokietija, Bulgarija ir Airija politikai patys rengia panašius dialogus.

Per šiuos atvirus debatus, kuriuos Europos Komisija rengė prieš gegužės mėnesį vyksiančius Europos Parlamento rinkimus, Europos, nacionaliniai ir vietos politikai turėjo unikalią progą tiesiogiai pabendrauti su piliečiais. Per debatus piliečiai galėjo Europos ir atskirų šalių politikams tiesiogiai užduoti klausimus apie Sąjungos ir ES politikos ateitį. Taigi dialogai virto išties europiniais renginiais, padedančiais kurti Europos viešąją erdvę.

Patys piliečiai irgi tvirtina, kad tokių dialogų reikia. Šiuo metu du iš trijų europiečių mano, kad jų balsas nėra girdimas (žr. 4 priedą) ir beveik 9 iš 10 piliečių dialogų dalyvių (88 %) tvirtino labai norintys, kad tokių renginių būtų daugiau (žr. 5 priedą).

Be minėtų ataskaitų, šią savaitę bus paskelbtas ir ES piliečių pagrindinių teisių vadovas „Ar žinojote? 10 ES teisių apžvalga“ (angl. „Did you know: 10 EU rights at a glance“), kaip buvo numatyta 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje. Be kita ko, vadove pateikta informacija apie teisę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese, įskaitant Europos Parlamento rinkimus.

Pokyčiai

2013 m. kovo 12 d. Komisija priėmė rekomendaciją, kurioje paragino Europos politines partijas nurodyti savo remiamus kandidatus į Komisijos pirmininkus, taip pat pasiūlė joms nurodyti, kurios Europos politinės partijos pažiūroms jos pritaria. Po vienų metų šešios Europos politinės partijos nurodė savo remiamus kandidatus ir planuoja paskelbti jų programas. Kad rinkimams, kuriuose dalyvaus geriausiai žinomi kandidatai, būtų suteiktas politinis matmuo, pritarė ir dauguma piliečių: šią savaitę paskelbti naujausios „Eurobarometro“ apklausos „Europos ateitis“ rezultatai rodo, kad septyni iš dešimties europiečių net pageidautų, kad Komisijos pirmininką tiesiogiai rinktų ES piliečiai (žr. 3 priedą).

Dėl Komisijos veiksmų valstybės narės taip pat į nacionalinę teisę sparčiai perkėlė ES taisykles (Direktyvą 2013/1/ES), kurios padės asmenims tapti kandidatais savo gyvenamose valstybėse narėse (IP/14/87). Visos valstybės narės priėmė teisės aktus, kuriais minėtos taisyklės perkeltos į nacionalinės teisės aktus, ir visos, išskyrus vieną (Čekiją žr. MEMO/14/241), apie tokius teisės aktus pranešė Komisijai.

Kai kurie klausimai dar neišspręsti: kol kas plačiu mastu neatsižvelgta į Komisijos raginimus visoje Europoje nustatyti vieną bendrą balsavimo dieną, taip pat rekomendacijas politinėms partijoms balsavimo biuleteniuose nurodyti, kokių Europos politinių partijų pažiūroms jos pritaria. Pastarasis klausimas dar neišspręstas, nes keliose valstybėse narėse teisės aktai dėl rinkimų neleidžia balsavimo dokumentuose pateikti Europos politinių partijų pavadinimų ir logotipų (žr. 1 priedą).

Po Europos Parlamento rinkimų Komisija parengs išsamią ataskaitą, kurioje, be kita ko, aptars, kaip įgyvendintos jos rekomendacijos.

Daugiau informacijos

Ataskaita dėl rekomendacijos, susijusios su Europos Parlamento rinkimais

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Ataskaita dėl piliečių dialogų

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Lentelė internete, kurioje pateikta informacija apie tai, kaip įgyvendinama Komisijos rekomendacija dėl Europos Parlamento rinkimų

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Daugiau informacijos apie piliečių dialogus bei diskusijas dėl Europos ateities

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_lt.htm

Eurobarometro apklausa „Europos ateitis“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Informacija visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

PRIEDAS

1 priedas. Nacionaliniai įstatymai, kuriais reglamentuojama, kas gali būti nurodoma balsavimo biuleteniuose

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

2 priedas. Tęsiamos diskusijos apie Europos ateitį...

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

3 priedas. Septyni iš dešimties europiečių nori, kad Komisijos pirmininkas būtų renkamas tiesiogiai

4 priedas. Du iš trijų europiečių mano, kad jų balsas nėra girdimas

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

5 priedas. Apklausos, atliktos per piliečių dialogus

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar