Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27.3.2014

Lisää avoimuutta ja äänestäjiä Euroopan parlamentin vaaleihin – komission raportit

Euroopan komissio on kaksi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja julkaissut kaksi vaaleihin liittyvää raporttia. Niissä tehdään selkoa toimista, joilla vaaleista on haluttu tehdä entistä avoimemmat ja tuoda EU-politiikka lähemmäksi kansalaisia.

Toisessa raporteista kartoitetaan sitä, miten EU-maat ja poliittiset puolueet ovat reagoineet komission viime vuonna antamiin suosituksiin europarlamenttivaalien avoimuuden ja demokraattisuuden lisäämisestä (IP/13/215). Komission keskeinen suositus oli, että Euroopan tason puolueet asettaisivat omat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi.

Toisessa raportissa puolestaan tarkastellaan komission järjestämiä kansalaiskuulemisia, joissa suuri yleisö on saanut tilaisuuden keskustella suoraan EU-päättäjien kanssa. Komissio on kehittänyt tätä konseptia viimeisten 18 kuukauden ajan. Tilaisuuksien tarkoituksena on tiedottaa yleisölle EU-asioista, palauttaa luottamusta EU:n ja jäsenvaltioiden toimielimiin ja muistuttaa kansalaisia siitä, että heidän ääntään kuullaan EU:ssa.

Raporttien julkaisu osuu samalle viikolle Euroopan tulevaisuutta käsittelevän keskustelutilaisuuden kanssa. Tilaisuus järjestetään tänään Brysselissä, ja siihen osallistuu yli 150 kansalaista kaikkialta Euroopasta (IP/14/295).

”Eurovaalien on oltava aidosti eurooppalaiset. Kansalaisten on tiedettävä, kuinka heidän tekemänsä valinnat vaikuttavat EU:n laajemmassa kontekstissa. Ensimmäistä kertaa Euroopan yhdentymisen historiassa voidaan keskustella nimetyistä komission puheenjohtajaehdokkaista. Tästä alkaa eurooppalaisen demokratian uusi vaihe", toteaa komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, joka vastaa komissiossa oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista.

”Demokratia ei kuitenkaan toteudu pelkkien vaalien avulla. Se edellyttää, että kansalaisten kanssa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta myös paikallistasolla päivittäin. Olemme järjestäneet yli 50 kansalaiskuulemista eri EU-maissa ja nähneet, että kansalaisilla on todellinen halu keskustella EU-kysymyksistä suoraan poliitikkojen kanssa. EU:ssa meidän on puhuttava toisillemme eikä toisistamme", Reding jatkaa.

Pohjustusta europarlamenttivaaleille

Kansalaiskuulemisia järjestettiin yli 50. Niitä järjestettiin kaikissa jäsenvaltioissa (ks. liite 2), ja niihin osallistui 22 EU-komissaaria. Mukana oli usein myös Euroopan parlamentin jäseniä sekä kansallisen tai paikallisen tason poliitikkoja.

Tilaisuuksiin osallistui yli 16 000 kansalaista, ja lisäksi 105 000 ihmistä oli mukana suoran internet-lähetyksen kautta ja sosiaalisessa mediassa. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille.

Keskustelusarja huipentuu tänään Brysselissä koko päivän kestävään yleiseurooppalaiseen keskustelutilaisuuteen. Mukana on komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, 10 EU-komissaaria sekä aikaisempien keskustelutilaisuuksien osallistujia kaikkialta Euroopasta. Tilaisuutta voi seurata verkossa.

Tänään julkaistussa raportissa kerrotaan, että kansalaiskuulemiset ovat onnistuneet antamaan kasvot EU-politiikalle. Monet EU-maat ovat myös alkaneet seurata samaa mallia, ja esimerkiksi Saksassa, Bulgariassa ja Irlannissa järjestetään jo vastaavia kansallisia tapahtumia.

Nämä avoimet keskustelut, joihin osallistuu eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia poliitikkoja, ovat osoittautuneet ainutlaatuiseksi tavaksi saada kansalaiset kiinnostumaan politiikasta. Ne ovatkin osa valmistelutyötä, jota komissio tekee toukokuussa pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja varten. Tilaisuuksien aikana kansalaiset ovat voineet esittää EU:n tulevaisuutta ja EU-politiikkaa koskevia kysymyksiä suoraan EU:n ja jäsenvaltioiden poliitikoille. Näin ne ovat edistäneet tehokkaasti eurooppalaista julkista keskustelua.

Vuoropuhelun tarve on käynyt ilmi useissa viimeaikaisissa mielipidekyselyissä: Yli 60 % EU-kansalaisista katsoo, että hänen ääntään ei kuunnella (ks. liite 4). Noin 88 % kansalaiskuulemisiin osallistuneista taas esitti painokkaan toivomuksen tilaisuuksien jatkumisesta (ks. liite 5).

Näitä toimia täydennetään EU-kansalaisten oikeuksista kertovalla oppaalla "Tiesitkö tämän? 10 EU-oikeutta pähkinänkuoressa", joka julkaistaan tällä viikolla (ks. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2013). Opas sisältää tietoa oikeudesta osallistua EU:n päätöksentekoprosessiin, kuten Euroopan parlamentin vaaleihin.

Eurovaaleihin liittyviä uudistuksia

Komissio antoi 12.3.2013 suosituksen, jossa se kehotti Euroopan tason poliittisia puolueita nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi ja puheenjohtajaehdokkaita ilmoittamaan puoluekantansa. Vuotta myöhemmin kuusi eurooppalaista puoluetta on julkistanut ehdokkaansa ja aikoo tiedottaa heidän poliittisesta ohjelmastaan.

Vaalien poliittisuuden selkeytyminen kärkiehdokkaineen on saanut laajaa kannatusta myös kansalaisten keskuudessa. Tällä viikolla julkaistun ”Euroopan tulevaisuus” ‑eurobarometrikyselyn mukaan seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta menisi vieläkin pitemmälle ja ehdottaa, että myös komission puheenjohtaja valittaisiin suoralla kansanvaalilla.

Komissio patisti myös EU-maita siirtämään ripeästi lainsäädäntöönsä uudet EU:n säännöt (direktiivi 2013/1/EU), joilla helpotetaan eurovaaleissa ehdolle asettumista toisessa EU-maassa (IP/14/87). Kaikki jäsenvaltiot ovat antaneet täytäntöönpanolait (paitsi Tšekki, ks. MEMO/14/241) ja ovat jo ilmoittaneet komissiolle laeistaan.

Haasteita on silti edelleen. Komissio ehdotti, että Euroopan parlamentin vaalit käytäisiin samana päivänä kaikissa EU-maissa ja että ehdokkaiden eurooppalainen poliittinen puolue näkyisi äänestyslipussa. Nämä ehdotukset eivät ole vielä saaneet laajaa kannatusta. Jälkimmäisessä tapauksessa syynä on se, että monien jäsenvaltioiden vaalilainsäädäntö kieltää eurooppalaisten puolueiden tunnukset äänestyslipussa (ks. liite 1).

Komissio aikoo laatia vaalien jälkeen uuden, laajemman raportin suositustensa noudattamisesta.

Lisätietoja

Raportti europarlamenttivaaleja koskevista suosituksista

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Raportti kansalaiskuulemisista

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Taulukko europarlamenttivaaleja koskevien suositusten noudattamisesta

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Lisätietoa kansalaiskuulemisista ja Euroopan tulevaisuudesta käytävästä keskustelusta

ec.europa.eu/debate-future-europe

Eurobarometri-tutkimus Euroopan tulevaisuudesta

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin verkkosivut: ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

LIITTEET

Liite 1. Mitä äänestyslipussa voi kansallisen lainsäädännön mukaan olla?

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Liite 2. EU:n tulevaisuutta käsitelleet kansalaiskuulemiset

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Liite 3. Lähes 70 % eurooppalaisista haluaa suoran kansanvaalin komission puheenjohtajan valintaan

Liite 4: Yli 60 % eurooppalaisista kokee, että hänen ääntään ei kuulla

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Liite 5: Kansalaiskuulemisten osallistujien keskuudessa tehdyt kyselyt

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar