Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη

δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2014

Πώς να γίνουν οι ευρωπαϊκές εκλογές πιο δημοκρατικές και με μεγαλύτερη συμμετοχή –σύμφωνα με δύο εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις

Δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο νέες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή παρέχουν μια συνολική ανασκόπηση των αποφασιστικών βημάτων που έγιναν για να καταστούν οι εκλογές αυτές δημοκρατικότερες και να φέρουν την ευρωπαϊκή πολιτική πιο κοντά στους πολίτες. Η πρώτη έκθεση αναλύει το πώς οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατικής νομιμότητας των ευρωπαϊκών εκλογών που έγιναν πέρυσι (IP/13/215), λήφθηκαν υπόψη από τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα. Καθοριστικής σημασίας παράγοντας ήταν η σύσταση με την οποία ζητήθηκε από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Η δεύτερη έκθεση παρουσιάζει το νέο μέσο επικοινωνίας των Διαλόγων με τους Πολίτες που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή τους τελευταίους 18 μήνες ως μέσο ενημέρωσης του κοινού, αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα και συνειδητοποίησης, από τους πολίτες, της απήχησης της γνώμης τους στην ΕΕ. Η δημοσίευση των δύο αυτών εκθέσεων συμπίπτει με τον πανευρωπαϊκό διάλογο των πολιτών που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες με συμμετοχή άνω των 150 πολιτών από ολόκληρη την Ευρώπη (IP/14/295).

Οι ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να είναι πραγματικά ευρωπαϊκές. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιλογή τους εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ξεκίνησε συζήτηση σχετικά με τον σαφή ορισμό υποψηφίων για την προεδρία της Επιτροπής. Πρόκειται για τη γέννηση μιας αληθινής Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας», είπε η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας. «Αλλά δημοκρατία δεν υπάρχει μόνον την ημέρα των εκλογών. Η δημοκρατία υπάρχει στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, με τους πολίτες, σε τοπικό επίπεδο, ολόκληρο τον χρόνο. Πραγματοποιήσαμε πάνω από 50 Διαλόγους με τους Πολίτες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και διαπιστώσαμε ότι οι πολίτες διψούν πραγματικά για συζήτηση ευρωπαϊκών θεμάτων πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολιτικούς. Στην Ευρώπη έχουμε περισσότερη ανάγκη να συζητάμε μεταξύ μας από το να συζητάμε ο ένας για τον άλλο».

Δημιουργία των προϋποθέσεων για τις Ευρωπαϊκές εκλογές

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 Διάλογοι σε όλα τα κράτη μέλη (βλέπε Παράρτημα 2), στους οποίους συμμετείχαν 22 Ευρωπαίοι Επίτροποι, συνήθως μαζί με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολιτικούς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Έλαβαν μέρος στους Διαλόγους των Πολιτών πάνω από 16.000 πολίτες, μαζί με πάνω από 105.000 πολίτες που συμμετείχαν μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο τελικός ημερήσιος πανευρωπαϊκός Διάλογος των Πολιτών (pan-European Citizens' Dialogue) με τον Πρόεδρο José Manuel Barroso και δέκα Ευρωπαίους Επιτρόπους που συγκεντρώνει τους συμμετέχοντες σε προηγούμενους Διαλόγους από όλη την Ευρώπη (για να παρακολουθήσετε επιγραμμικά τον διάλογο, εδώ).

Σε έκθεση για τους Διαλόγους των Πολιτών που δημοσιεύτηκε σήμερα αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι Διάλογοι αυτοί έκαναν πολλά βήματα για να δοθεί στην πολιτική της ΕΕ ανθρώπινο πρόσωπο. Άρχισαν να καθιερώνονται τέτοιου είδους διάλογοι σε κράτη μέλη, ενώ πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ιρλανδία ξεκίνησαν δικούς τους διαλόγους.

Οι εθνικοί αυτοί διάλογοι με πολιτικούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο απέδειξαν ότι αποτελούν τον μοναδικό τρόπο άμεσης συμμετοχής των πολιτών, και αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου. Ξεκίνησαν ένα διάλογο στο πλαίσιο του οποίου μπορούν οι πολίτες να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης σε πολιτικούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό βοήθησε στο να μετατραπούν οι Διάλογοι σε πραγματικά ευρωπαϊκές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους διαλόγους επιβεβαιώθηκε από τους πολίτες: Σήμερα, δύο στους τρεις Ευρωπαίους αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν ακούγεται (βλέπε Παράρτημα 4) και σχεδόν 9 στους 10 συμμετέχοντες στους Διαλόγους των Πολιτών (88%) εξέφρασαν τη μεγάλη τους επιθυμία να γίνονται περισσότεροι τέτοιοι διάλογοι (βλέπε Παράρτημα 5).

Για τη συμπλήρωση των προσπαθειών αυτών, αυτή την εβδομάδα δημοσιεύεται ένα εγχειρίδιο για τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ «Το γνωρίζατε; Τα 10 δικαιώματα στην ΕΕ με μια ματιά» ("Did you know: 10 EU rights at a glance"), όπως εξαγγέλθηκε στην έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ ου 2013 (2013 EU Citizenship Report). Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εκλογών.

Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό

Στις 12 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση με την οποία κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την Προεδρία της Επιτροπής και συνέστησε να κοινοποιήσουν σε ποιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρόσκεινται. Εδώ και ένα χρόνο, έξι ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ανακοίνωσαν την ταυτότητα των υποψηφίων τους και σχεδιάζουν να ενημερώσουν το κοινό για τα προγράμματα των τελευταίων. Η πολιτικοποίηση των εκλογών με σημαντικούς υποψηφίους έτυχε μεγάλης υποστήριξης και εκ μέρους των πολιτών – η πρόσφατη ανασκόπηση του Ευρωβαρομέτρου «Το μέλλον της Ευρώπης» ("Future of Europe" Eurobarometer survey) που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, δείχνει ότι επτά στους δέκα Ευρωπαίους θα προχωρούσαν πιο πέρα, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ (βλέπε παράρτημα 3).

Χάρη στη δράση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μετέφεραν επίσης σύντομα τους κανόνες ΕΕ (οδηγία 2013/1/ΕΕ) (Directive 2013/1/EU) που θα διευκολύνουν τους υποψηφίους να θέτουν υποψηφιότητα στα κράτη μέλη διαμονής τους (IP/14/87). Όλα τα κράτη μέλη θέσπισαν νόμους μεταφοράς πλην ενός (η Τσεχική Δημοκρατία, βλέπεMEMO/14/241) έχουν ήδη κοινοποιήσει τη σχετική νομοθεσία στην Επιτροπή.

Εξακολουθούν να υφίστανται κάποια προβλήματα: Οι εκκλήσεις της Επιτροπής για μια ενιαία ημέρα εκλογών σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την επισήμανση, στα ψηφοδέλτια, των δεσμών των υποψηφίων με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν έχουν ακόμη ευρεία απήχηση. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκλογική νομοθεσία ορισμένων κρατών δεν επιτρέπει να εμφαίνονται στα ψηφοδέλτια ονόματα και λογότυποι ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (βλέπε Παράρτημα 1).

Η Επιτροπή θα συντάξει πλήρη έκθεση που θα περιλαμβάνει την εφαρμογή των συστάσεών της μετά τις Ευρωπαϊκές εκλογές.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση για τη σύσταση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές εκλογές

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Έκθεση για τους Διαλόγους των πολιτών

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Επιγραμμικός πίνακας της εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές εκλογές

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Περισσότερα για τους Διαλόγους των Πολιτών και τη Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

ec.europa.eu/debate-future-europe

«Μέλλον της Ευρώπης» Ευρωβαρόμετρο

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Δικτυακός τόπος της αντιπροέδρου κας Viviane Reding: ec.europa.eu/reding

Ακολουθείστε την αντιπρόεδρο κα Reding στο Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα 1. Εθνικό δίκαιο σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν στα ψηφοδέλτια

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Παράρτημα2. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης συνεχίζεται…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Παράρτημα 3. Επτά στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν άμεσα εκλεγμένο πρόεδρο της Επιτροπής

Παράρτημα 4: Δύο στους τρεις Ευρωπαίους αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν έχει απήχηση

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Παράρτημα 5: Αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ερευνών που έγιναν στο πλαίσιο των Διαλόγων των Πολιτών

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar