Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. marts 2014

Grunden er lagt til et mere demokratisk EU-valg med større vælgerdeltagelse, siger to rapporter fra Kommissionen

Her to måneder før valget til Europa-Parlamentet giver to nye rapporter fra Kommissionen et overblik over de vigtigste skridt, der er taget til at gøre disse valg endnu mere demokratiske og få EU's politikker ned i jordhøjde. Den ene rapport analyserer, hvordan medlemslande og politiske partier har modtaget Kommissionens henstilling om at sikre større gennemsigtighed og legimitet i EU-valget (IP/13/215). som især går ud på, at de europæiske politiske partier skal stille med spidskandidater til posten som formand for Kommissionen. En anden rapport ser nærmere på de borgerdialoger, som Kommissionen i de seneste 18 måneder har brugt som et kommunikationsredskab til at informere borgerne, genoprette deres tillid til europæiske og nationale institutioner og gøre dem opmærksomme på, at deres stemme tæller i EU. Offentliggørelsen af disse to rapporter falder sammen med en fælleseuropæisk borgerdialog i dag i Bruxelles med over 150 borgere fra hele Europa (IP/14/295).

"EU-valget skal have en ægte europæisk dimension. Borgerne har brug for at vide, hvordan deres valg passer ind i det større europæiske billede. For første gang i den europæiske integrations historie har der rejst sig en debat om de kandidater, der tydeligt er indstillet til posten som formand for Kommissionen. Dette er starten på et ægte europæisk demokrati," sagde næstformand Viviane Reding, der er EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Men demokrati handler ikke kun om selve valgdagen. Det handler om at drøfte Europas fremtid med mennesker på lokalt plan, hele året rundt. Vi har afholdt over 50 borgerdialoger i alle EU's medlemslande og har konstateret, at borgerne virkelig tørster efter at drøfte europæiske spørgsmål direkte med politikere. I Europa er vi nødt til at tale med hinanden – i stedet for om hinanden."

Forberedelser til EU-valget

Der er afholdt over 50 dialoger i alle medlemslande (se bilag 2) med 22 kommissærer, der som regel har deltaget sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet samt nationale, regionale og lokale politikere.

Mere end 16 000 mennesker har deltaget i borgerdialogerne – og over 105 000 var med via webstreaming og sociale medier. Dialogerne var åbne for alle, der havde lyst til at deltage i debatten. I dag løber den endelige fælleseuropæiske borgerdialog af stabelen i Bruxelles med José Manuel Barroso og 10 EU-kommissærer samt deltagere fra de tidligere dialoger rundt om i Europa (se dialogen online her).

En rapport om borgerdialogerne, der blev offentliggjort i dag, viser, at disse dialoger i høj grad har været med til at give EU's politik et menneskeligt ansigt. Modellen er også ved at slå rod i medlemslandene, hvor de nationale politikere i lande som Tyskland, Bulgarien og Irland har startet deres egne dialoger.

Disse åbne debatter med europæiske, nationale og lokale politikere har vist sig at være en rigtig god måde at komme i direkte kontakt med borgerne på, og de indgår i Europa-Kommissionens forberedelser til EU-valget i maj. De markerer starten på en ny form for debat, hvor borgerne kan stille deres spørgsmål om EU's fremtid og politik direkte til europæiske og nationale politikere. Dermed er dialogerne blevet til ægte europæiske begivenheder, som bidrager til at skabe et europæisk offentligt rum.

Borgerne er enige i, at der er behov for sådanne dialoger: I dag føler to ud af tre europæere ikke, at deres stemme bliver hørt (se bilag 4), og næsten 9 ud af 10 deltagere (88 %) i borgerdialogerne gav udtryk for et kraftigt ønske om at have flere af den slags dialoger (se bilag 5).

Som supplement til dette arbejde bliver der i denne uge udgivet en håndbog om EU-borgernes vigtigste rettigheder – "Vidste du det? 10 EU-rettigheder kort" – som omtalt i rapporten om unionsborgerskab for 2013. Håndbogen oplyser om retten til at deltage i EU's beslutningsproces, herunder i valg til Europa-Parlamentet.

Anderledes denne gang

Den 12. marts 2013 vedtog Kommissionen en henstilling, der opfordrer de europæiske politiske partier til at udpege deres kandidater til posten som formand for Kommissionen. Den anbefaler også, at de tilkendegiver, hvilket europæisk politisk parti de er tilknyttet. Her et år efter har seks europæiske politiske partier givet deres kandidater til kende og vil nu slå til lyd for kandidaternes programmer. Borgerne bakker klart op om denne politisering af valget med spidskandidater. Den seneste Eurobarometerundersøgelse "Europas fremtid", der blev offentliggjort i denne uge, viser, at syv ud af ti europæere endda vil gå så vidt som at sige, at Kommissionens formand bør vælges direkte af EU-borgerne (se bilag 3).

Kommissionen har også skubbet på for, at medlemslandene hurtigt fik gennemført de EU-regler (direktiv 2013/1/EU), som gør det lettere for kandidaterne at stille op i det EU-land, de er bosat i (IP/14/87). Alle medlemslandene har vedtaget gennemførelsesbestemmelserne, og alle på nær ét (Tjekkiet, se MEMO/14/241) har meddelt disse bestemmelser til Kommissionen.

Der er stadig visse hindringer: Kommissionens opfordringer om at holde afstemningen på én og samme dag i hele EU og om, at de politiske partier på stemmesedlen skal angive, hvilket europæisk politisk parti de er tilknyttet, har endnu ikke vundet stor opbakning. I sidstnævnte tilfælde skyldes dette, at valgloven i flere medlemslande ikke tillader navne eller logoer for europæiske politiske partier på stemmesedlerne (se bilag 1).

Kommissionen vil offentliggøre en fuldstændig rapport, herunder om gennemførelsen af henstillingerne, efter EU-valget.

Yderligere oplysninger

Rapport om henstillingen om valget til Europa-Parlamentet

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Rapport om borgerdialogerne

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Onlineoversigt over gennemførelsen af Kommissionens henstilling om valget til Europa-Parlamentet

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Mere om borgerdialogerne og debatten om Europas fremtid

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_da.htm

Eurobarometer om debatten om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Websted for næstformand Viviane Reding: ec.europa.eu/reding

Følg næstformand Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Henvendelser fra pressen:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

BILAG

Bilag 1: National lovgivning om, hvad der må stå på stemmesedler

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Bilag 2: Debatten om Europas fremtid fortsætter…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Bilag 3: Syv ud af ti europæere ønsker en direkte valgt formand for Kommissionen

Bilag 4: To ud af tre europæere føler ikke, at deres stemme bliver hørt

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Bilag 5: Resultater af undersøgelser foretaget under borgerdialoger

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar