Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. března 2014

Demokratičtější volby do Evropského parlamentu s vyšší účastí voličů? Půda je připravena, uvádí dvě zprávy Komise

Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu poskytla Komise přehled rázných kroků učiněných k tomu, aby tyto volby byly ještě demokratičtější a aby se evropská politika přiblížila k občanům. Přehled je obsažen ve dvou zprávách zveřejněných Komisí. Jedna zpráva analyzuje, jak se členské státy a politické strany řídily loňskými doporučeními Komise pro zvýšení transparentnosti a demokratické legitimity voleb do Evropského parlamentu (IP/13/215). Klíčovým doporučením byla výzva, aby evropské politické strany jmenovaly své kandidáty na předsedu Komise. Druhá zpráva se zabývá novým komunikačním nástrojem, dialogy s občany, vytvořeným Komisí během uplynulých 18 měsíců jako nástroj k informování lidí, obnově důvěry v evropské instituce i instituce členských států a k přesvědčování občanů, že na jejich hlasu v EU záleží. Souběžně se zveřejněním těchto dvou zpráv se dnes v Bruselu koná Celoevropský dialog s občany, jehož se účastní přes 150 občanů z celé Evropy (IP/14/295).

„Volby do Evropského parlamentu musí být doopravdy evropské. Občané musí vědět, jak jejich výběr zapadá do celkového evropského obrazu. Poprvé v dějinách evropské integrace začala diskuse o jasně určených kandidátech na předsedu Komise. Jde o zrod skutečně evropské demokracie,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Ale demokracie není jen volební den. Je to i diskuse o budoucnosti Evropy s občany na místní úrovni, a to po celý rok. Uspořádali jsme již více než 50 dialogů s občany ve všech členských státech EU a zjistili jsme, že občané mají velký zájem o diskusi o evropských záležitostech tváří v tvář politikům. V Evropě musíme mluvit spolu, nikoli jeden o druhém.“

Příprava půdy pro volby do Evropského parlamentu

Ve všech členských státech se uskutečnilo více než 50 dialogů (viz příloha 2) s 22 evropskými komisaři, obvykle také s účastí členů Evropského parlamentu, politiků na úrovni členského státu, regionu či obce.

Dialogů s občany se zúčastnilo přes 16 000 občanů a prostřednictvím živého internetového vysílání a sociálních médií více než 105 000. Dialogy byly veřejně přístupné akce a do diskuse se mohl zapojit každý, kdo měl zájem. Dnešek je dnem celoevropského dialogu s občany, který je pořádán v Bruselu a v němž s předsedou Komise Josém Manuelem Barrosem a deseti evropskými komisaři mají diskutovat účastníci předešlých dialogů z celé Evropy (sledujte dnešní dialog online zde).

Dnes zveřejněná zpráva o dialozích s občany dokládá, že tyto dialogy velmi napomohly tomu, aby politika EU měla lidskou tvář. Formát se začal ujímat v členských státech: politici v zemích jako Německo, Bulharsko a Irsko zahájili své vlastní dialogy s občany.

Tyto otevřené diskuse s politiky na evropské, státní a místní úrovni se osvědčily jako jedinečný způsob přímého kontaktu s občany a jsou součástí příprav Evropské komise na květnové volby do Evropského parlamentu. Jde o diskuse, v nichž občané mohou klást své otázky týkající se budoucnosti Unie a politik EU politikům na evropské úrovni i úrovni členských států. To pomohlo přeměnit dialogy s občany na doopravdy evropské akce a přispělo k rozvoji evropského veřejného prostoru.

Že jsou takové dialogy zapotřebí, potvrzují i občané: dvě třetiny Evropanů se dnes domnívají, že jejich hlas není slyšet (viz příloha 4), a téměř 9 z 10 účastníků během dialogů s občany uvedlo, že si velmi přejí, aby takových dialogů bylo více (viz příloha 5).

Jako doplněk tohoto úsilí bude tento týden vydána příručka o hlavních právech občanů EU „Věděli jste, že: 10 práv EU v kostce“, jak bylo oznámeno ve Zprávě o občanství 2013. Příručka obsahuje informace o právu účastnit se rozhodovacího procesu EU, včetně voleb do Evropského parlamentu.

Tentokrát se to dělá jinak

Komise přijala 12. března 2013 doporučení, v němž vyzvala evropské politické strany, aby jmenovaly své kandidáty na předsedu Komise, a doporučila jim uvést své přidružení k evropské politické straně. Do jednoho roku šest evropských politických stran oznámilo své kandidáty a hodlá informovat o jejich programech. Politizaci voleb prostřednictvím hlavních kandidátů ve velké míře podpořili také občané – podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění Eurobarometr „Budoucnost Evropy“, zveřejněného tento týden, sedm z deseti Evropanů by šlo ještě dále a říká, že předseda Komise by měl být přímo volen občany EU (viz příloha 3).

Díky Komisi členské státy také rychle provedly právní předpisy EU (směrnice 2013/1/EU), které kandidátům usnadní kandidovat ve svém členském státě bydliště (IP/14/87). Všechny členské státy přijaly prováděcí právní předpisy a všechny s výjimkou jednoho (České republiky, viz MEMO/14/241) již tyto právní předpisy oznámily Komisi.

Přetrvávají některé problémy: výzvy Komise, aby byl v celé EU jednotný volební den a aby politické strany uvedly své přidružení k evropské politické straně na hlasovacích lístcích, zatím nebyly ve větší míře vyslyšeny. Pokud jde o uvedení přidružení, je tomu tak proto, že volební zákony v několika členských státech neumožňují uvádět názvy a loga evropských politických stran na volebních lístcích (viz příloha 1).

Komise vypracuje úplnou zprávu, která se bude zabývat i provedením jejích doporučení, po volbách do Evropského parlamentu.

Další informace

Zpráva o doporučení k volbám do Evropského parlamentu

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Zpráva o dialozích s občany

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

On-line tabulka o provádění doporučení Komise k volbám do Evropského parlamentu

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Více o dialozích s občany a diskusi o budoucnosti Evropy

ec.europa.eu/debate-future-europe

Eurobarometr „Budoucnost Evropy“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové: ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00800 67891011 nebo e-mail

PŘÍLOHA

Příloha 1: Vnitrostátní právní předpisy o tom, co lze uvádět na hlasovacích lístcích

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Příloha 2: Diskuse o budoucnosti Evropy pokračuje…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

Příloha 3: Sedm z deseti Evropanů chce, aby byl předseda Komise volen přímo

Příloha 4: Dva ze tří Evropanů se domnívají, že jejich hlas není slyšet

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

Příloha 5: Výsledky průzkumů provedených během dialogů s občany

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar