Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 27.

A Bizottság ütemterve az európai gazdaság hosszú távú finanszírozási szükségletei biztosítására

Az Európai Bizottság ma elfogadott egy intézkedéscsomagot, melynek célja a hosszú távú finanszírozás új és különféle módjainak ösztönzése, valamint Európa fenntartható gazdasági növekedéshez való visszatérésének támogatása. Jelentős hosszú távú beruházásokra lesz szükség az Európa 2020 stratégia és a 2030-as éghajlat-változási és energetikai csomag keretében az infrastruktúra, az új technológiák és az innováció, a K+F és a humántőke terén. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz értelmében a 2020-ig tartó időszakban a becslések szerint csupán az uniós közlekedési, energetikai és távközlési hálózatokba legalább 1 billiárd eurót kell beruházni.

A gazdasági és pénzügyi válság befolyásolta a pénzügyi szektor képességét a források reálgazdaságba irányítására, különösen a hosszú távú beruházások terén. Európában mindig is elsősorban a bankok finanszírozták a reálgazdaságot (a finanszírozás kétharmada származik bankoktól, szemben az USA-val, ahol ez az arány egyharmad). A bankok hitelállomány-leépítése következtében minden gazdasági ágazat rendelkezésére kevesebb finanszírozás áll: 2013-ban például a holland és a görög kkv-k kevesebb, mint egyharmada, és a spanyol és az olasz kkv-k körülbelül fele kapta meg a teljes igényelt hitelösszeget.

Feltétlenül helyre kell állítani a fenntartható növekedés és beruházások feltételeit, és ez részben azzal jár, hogy új módokat kell találni a források hosszú távú beruházásokhoz tereléséhez. A Bizottság 2013. márciusi, az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló zöld könyve (IP/13/274) széleskörű vitát indított, melynek során a gazdaság minden részéből érkeztek válaszok. A ma elfogadott intézkedéscsomag tartalmaz egy közleményt a gazdaság hosszú távú finanszírozásáról, egyet a közösségi finanszírozásról, és egy jogalkotási javaslatot a foglalkoztatói nyugdíjalapokról. A közlemény a konzultáció során érkezett válaszokra és az olyan nemzetközi fórumokon kibontakozott vitákra épít, mint a G20 és az OECD. Meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU a hosszú távú növekedés elősegítése érdekében hozhat.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos szerint: „Ambiciózusak voltunk a pénzügyi szabályozás terén, ami kedvező hatásokkal járt a pénzügyi stabilitás és a bizalom tekintetében. A gazdasági talpraállás erősödésével ugyanilyen ambiciózusan kell támogatnunk a növekedést. Európában jelentős hosszú távú finanszírozási szükséglet van a fenntartható növekedés – vagyis az olyan növekedés terén, ami növeli a versenyképességet és intelligens, fenntartható és inkluzív módon teremt munkahelyeket. Pénzügyi rendszerünknek vissza kell nyernie, illetve fokoznia kell képességét a reálgazdaság finanszírozására. Itt egyaránt gondolni kell a bankokra és az olyan intézményi befektetőkre, mint a biztosítók és a nyugdíjalapok. Ugyanakkor sokrétűbbé is kell tennünk a finanszírozási forrásokat Európában, és javítanunk kell az európai gazdaság gerincét képező kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését. Meg vagyok győződve róla: a ma elfogadott intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az európai tőkepiacok képesek legyenek finanszírozni hosszú távú szükségleteinket.” A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekkel kapcsolatban Barnier biztos hozzátette: „Minden európai társadalomnak szembe kell nézni a nyugdíjszolgáltatás kihívásával, miközben öregszik a népesség és a növekedés érdekében hosszú távú beruházásokra van szükség. A foglalkoztatói nyugdíjalapok e kettős kihívás keresztmetszetében fekszenek. Több mint 2,5 billiárd EUR befektetést kezelnek hosszútávon, és 75 millió európai öregségi nyugdíja függ nagymértékben tőlük. A mai jogalkotási javaslat javítani fogja Európában az ilyen alapok irányítását és átláthatóságát, növelni fogja a pénzügyi stabilitást és előmozdítja a több országot érintő tevékenységeket annak érdekében, hogy továbbfejlessze a foglalkoztatói nyugdíjalapokat, mint kulcsfontosságú hosszú távú befektetőket.”

Olli Rehn, a gazdasági ügyekért, a monetáris politikáért és az euróért felelős biztos azt mondta: „Jobban kell felhasználnunk az állami pénzeszközöket annak érdekében, hogy maximalizáljuk a produktív beruházások hatását a növekedésre és a munkahelyteremtésre. Ez azt jelenti, hogy szinergiákat kell létrehoznunk, és meg kell könnyítenünk a finanszírozáshoz való hozzáférést a kulcsfontosságú infrastruktúrák megújítása érdekében. Ebben a nemzeti és az uniós költségvetésnek, valamint a fejlesztési bankoknak és az exporthitel-ügynökségeknek egyaránt szerepe van. Ahhoz, hogy segítsük a kis- és középvállalkozásokat a beruházáshoz és terjeszkedéshez szükséges forrásokhoz jutásban, támogatnunk kell a kiváló minőségű értékpapírosítást, ezáltal segítve a kkv-kat abban, hogy könnyebben jussanak tőkepiaci finanszírozáshoz.”

Antonio Tajani alelnök és ipar- és vállalkozáspolitikai biztos hozzátette: „A ma bemutatott ambiciózus kezdeményezések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a pénzügyi rendszer hatékonyabban tudjon forrásokat juttatni a hosszú távú befektetésekhez, melyekre szükség van ahhoz, hogy Európa továbbra is a hosszú távú növekedés útján tudjon maradni. A pénzügyi válság befolyásolta a pénzügyi szektor azon képességét, hogy a forrásokat a reálgazdaságba irányítsa. A kkv-k különösen fontosak a fenntartható növekedéshez, ám továbbra is nehezen jutnak finanszírozáshoz, különösen a periferiális gazdaságokban. A ma bemutatott kezdeményezések arra irányulnak, hogy további forrásokat juttassanak a reálgazdasághoz, és van egy közös céljuk: az egységes piac fejlesztése a legjobb növekedési és versenyképességi feltételek megteremtése révén Európában.”

Fő elemek:

A hosszú távú finanszírozásról szóló közlemény olyan konkrét intézkedéseket mutat be, amelyeket a Bizottság az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásának javítása érdekében fog meghozni (MEMO/14/238). Ma két intézkedés lett került bemutatásra:

  • egy, a foglalkoztatói nyugdíjalapokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatára irányuló javaslat (a foglalkoztatói nyugellátást nyújtó intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelv felülvizsgálata), melynek célja e fontos hosszú távú befektetők fejlesztése az EU-ban (MEMO/14/239);

  • egy közlemény a közösségi finanszírozásról, melynek célja alternatív finanszírozási lehetőségek felajánlása a kkv-k számára (MEMO/14/240).

Az intézkedések hat fő területhez sorolhatók:

1. A magán hosszú távú finanszírozási források mozgósítása: az intézkedések közé tartozik a bankok és biztosító társaságok prudenciális kerete részleteinek véglegesítése oly módon, hogy az elősegítse a reálgazdaságba történő hosszú távú beruházásokat, több személyes megtakarítás mozgósítása, lehetőségek keresése a megtakarítások határon átnyúló áramlásának ösztönzésére, valamint egy esetleges uniós megtakarítási számla előnyei.

Ebben az összefüggésben a foglalkoztatói nyugdíjalapok új szabályairól szóló mai jogalkotási javaslat várhatóan hozzájárul majd a hosszú távú befektetések növekedéséhez. A javaslatnak három fő eleme van:

  • annak biztosítása, hogy a nyugdíjrendszer tagjai megfelelően védve legyenek a kockázatokkal szemben;

  • a határon átnyúló szolgáltatások akadályainak lebontása révén az egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása a foglalkoztatói nyugdíjak tekintetében;

  • a foglalkoztatói nyugdíjalapok hosszú távú gazdasági profilú pénzügyi eszközökbe történő beruházási képességének felerősítése, ezáltal erősítve a reálgazdaságban a növekedés finanszírozását.

2. A közfinanszírozás hatékonyabb kiaknázása: a nemzeti fejlesztési bankok (a gazdasági fejlődés finanszírozása céljából a kormányok által létrehozott pénzügyi intézmények) tevékenységének támogatása és a jelenlegi nemzeti exporthitel rendszerek (az exportfinanszírozás biztosítása céljából a nemzeti kormányok és az exportőrök között közvetítői szerepet ellátó intézmények) közötti jobb koordináció előmozdítása. Mindkét intézménytípus fontos szerepet játszik a hosszú távú finanszírozásban.

3. Az európai tőkepiacok fejlesztése: a vállalati kötvények likvid és átlátható másodlagos piacának megteremtése révén a kkv-k tőkepiacokhoz és nagyobb közös befektetési alapokhoz való hozzáférésének megkönnyítése, az értékpapírosítási piacok újjáélesztése a kockázatok és az ilyen termékeke eltérő jellegének megfelelő figyelembevétele mellett, valamint a fedezett kötvények és a zártkörű kibocsátások uniós környezetének javítása.

4. A kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítása: a hosszú távú finanszírozásról szóló közleményben bemutatott intézkedések közé tartozik a kkv-król szóló hitelinformációk fejlesztése, a bankok és a kkv-k közötti párbeszéd újraindítása, és a kkv-k tőkepiacokhoz való hozzáférésének segítésével kapcsolatos bevált módszerek értékelése. A projektekkel kapcsolatos tudatosság növelése és a velük kapcsolatos tájékoztatás kulcsfontosságú elemei a közösségi finanszírozásról szóló, ma elfogadott közleménynek, melyben a Bizottság javasolja:

  • az iparági bevált módszerek támogatását, a tudatosság növelését és egy minőségi védjegy fejlesztésének megkönnyítését,

  • a nemzeti jogi keretek és a közösségi finanszírozás piacai fejlődésének közelebbi figyelemmel kísérését,

  • valamint bármely további uniós intézkedés – ideértve a jogalkotást is – szükségességének rendszeres értékelését. A cél azon problémák meghatározása, melyeket kezelni kell a közösségi finanszírozás növekedésének támogatása érdekében.

5. Magánfinanszírozás vonzása az infrastruktúrához az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében: az infrastrukturális beruházási tervekkel kapcsolatos tájékoztatás jobb elérhetősége és az infrastrukturális kölcsönökre vonatkozó hitelstatisztikák javítása.

6. A fenntartható finanszírozás szélesebb kereteinek fejlesztése: a hosszú távú finanszírozást érintő vállalatirányítási szabályozás fejlesztése, például a részvényesek szerepe (a részvényesek jogairól szóló irányelv felülvizsgálata – a javaslatot várhatóan hamarosan elfogadják), a munkavállalói tulajdon, a vállalatirányítási jelentések, valamint a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási kérdések tekintetében.

További információ

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben


Side Bar