Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. januarja 2014

Prosto gibanje oseb: Komisija obravnava davčno diskriminacijo mobilnih državljanov EU

Komisija bo v okviru usmerjene pobude pod drobnogled vzela davčne predpise v državah članicah in se prepričala, da ti ne diskriminirajo mobilnih državljanov EU. Osredotočila se bo tako na gospodarsko aktivne posameznike, npr. delavce in samozaposlene, kot na neaktivne osebe, npr. upokojence. Pobuda dopolnjuje in izpopolnjuje predhodni projekt na področju davčne obravnave čezmejnih delavcev (IP/12/340).

Mobilnost delavcev je eden najpomembnejših dejavnikov, ki bi lahko pomagali povečati rast in zaposlovanje v Evropi. BDP držav EU-15 se je dolgoročno povečal za skoraj 1 %, in sicer zaradi mobilnosti po širitvi EU (2004–2009)1.

Vendar so davčne ovire še naprej ena največjih težav, s katerimi se srečujejo državljani EU, ki so zapustili matično državo in odšli na delo v drugo državo članico. Davčne ovire lahko nastanejo tako v državi izvora kot v novi državi bivanja.

Zato bo leta 2014 Komisija izvedla temeljito oceno davčnih sistemov držav članic, da ugotovi, ali so zaradi njih mobilni državljani EU prikrajšani. Vse ugotovljene diskriminacije ali kršitve temeljnih svoboščin EU bo Komisija naznanila nacionalnim organom in od njih zahtevala, da poskrbijo za ustrezne spremembe. Če težave kljub temu ne bodo odpravljene, bo Komisija proti zadevni državi članici lahko sprožila postopek za ugotavljanje kršitev.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „Predpisi EU jasno določajo, da morajo biti vsi državljani EU na enotnem trgu obravnavani enako. Ne sme prihajati do diskriminacij in pravica delavcev do prostega gibanja ne sme biti ovirana. Državljanom moramo zagotoviti, da se bodo ta načela tudi praktično odražala v davčnih predpisih vseh držav članic.“

Ker davčne ovire ostajajo ena ključnih težav pri zagotavljanju čezmejne mobilnosti, si Komisija na različnih področjih prizadeva odpraviti ovire za državljane EU, na primer s predlogi za odpravo dvojne obdavčitve (IP/11/1337), izboljšanjem uveljavljanja pravic delavcev do prostega gibanja (IP/13/372, MEMO/13/384) ali povečanjem zaščite napotenih delavcev (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Ozadje

Komisija bo v pobudi podrobno preučila in ocenila, ali so državljani EU, ki prebivajo v državi članici, ki ni njihova država izvora, kaznovani zaradi svoje mobilnosti in plačujejo več davkov. To se lahko zgodi v državi članici izvora kot tudi v državi, v katero so se preselili. Državljani lahko utrpijo davčne neugodnosti:

zaradi lokacije naložb ali sredstev, lokacije davkoplačevalca ali celo samo spremembe bivališča davkoplačevalca;

glede na prispevke, ki jih plačujejo v pokojninske sheme, pokojninske prejemke ali prenose pokojninskega kapitala ali dohodkov iz življenjskega zavarovanja;

glede na samozaposlitvene dejavnosti, ki jih opravljajo v drugi državi, ali zaradi premestitve teh dejavnosti;

zaradi zavrnitve nekaterih davčnih olajšav ali davčnih ugodnosti;

glede na pridobljeno premoženje.

Komisija bo navedeno upoštevala in pregledala položaj različnih kategorij državljanov EU, in sicer delavcev, samozaposlenih in upokojencev.

Pravica do bivanja in dela kjerkoli v EU je temeljna pravica evropskih državljanov in ključni instrument za razvoj vseevropskega trga dela. Komisija sodeluje z državami članicami, da bi olajšala prosto gibanje delavcev (npr. predlog Komisije za modernizacijo panevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23). Zagotavlja tudi, da so delavci in državljani EU, ki bivajo v državi, ki ni njihova država izvora, obravnavani enako kot državljani države gostiteljice in da uživajo iste davčne ugodnosti kot delavci iz te države.

Podrobnejše informacije:

Spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Franck Arrii (+32 22972221)

1 :

Razvoj na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi, mobilnost delovne sile znotraj EU in vpliv širitve, str. 274.


Side Bar