Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 20.

Személyek szabad mozgása: a Bizottság fellép az uniós állampolgárokat érő adódiszkriminációval szemben

A Bizottság célzott kezdeményezést indított útjára a tagállamok adóügyi rendelkezéseinek ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a rendelkezések ne eredményezzék a szabad mozgáshoz való jogukat gyakoroló személyek megkülönböztetését. A vizsgálat középpontjában a gazdaságilag aktív személyek – például munkavállalók vagy önfoglalkoztatók – mellett a gazdaságilag inaktív személyek – többek között a nyugdíjasok – állnak. Ez a kezdeményezés egy korábbi projekt kiegészítése, amely a külföldi munkavállalók esetében alkalmazott adóintézkedéseket vizsgálta. (IP/12/340).

A munkavállalói mobilitást mind az európai növekedés, mind a foglalkoztatás fokozásának egyik fő eszközeként azonosították. Becslések szerint a 15 korábbi uniós ország GDP-je hosszú távon közel 1%-kal növekedett az EU bővítését követő (2004 és 2009 közötti)1 munkaerőáramlás hatására.

Az adóügyi akadályok azonban továbbra is az egyik legnagyobb visszatartó erőt jelentik a származási országukat elhagyva más tagállamban munkát kereső polgárok számára. Adóügyi akadályok felmerülhetnek a származási országban és a lakóhely szerinti új tagállamban is.

A Bizottság ezért 2014 folyamán alaposan meg fogja vizsgálni a tagállami adórendszereket annak megítélése céljából, hogy okoznak-e azok bármifajta hátrányt a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós állampolgárok részére. A diszkrimináció, illetve az alapvető uniós szabadságok megsértésének feltárt eseteit a Bizottság jelzi a nemzeti hatóságok felé, és előírja a szükséges módosítások meghozatalát. Amennyiben pedig a problémák továbbra is fennmaradnak, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat az érintett tagállammal szemben.

Algirdas Šemeta, az adó- és a vámügyért, a csalás elleni küzdelemért és az ellenőrzését felelős biztos elmondta: „Az uniós szabályok egyértelműek: az egységes piacon belül minden uniós polgárt azonos elbánásban kell részesíteni. Tilos a megkülönböztetés és a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása. Kötelességünk az állampolgárok felé, hogy biztosítsuk ezen elvek gyakorlati érvényesülését a tagállami adószabályokban.

Mivel a tagállamok közötti mobilitás szempontjából az egyik legfőbb visszatartó erőt változatlanul az adóügyi akadályok jelentik, a Bizottság számos fronton küzd az uniós állampolgárokat gátló akadályok lebontásáért, így például a kettős adóztatás kezelésére IP/11/1337), a munkavállalók szabad mozgáshoz való joga alkalmazásának javítására (IP/13/372, MEMO/13/384), vagy a kiküldött munkavállalók védelmének megerősítésére irányuló javaslatával is (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Háttér

Kezdeményezése keretében a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a sajátjuktól eltérő másik tagállamban lakhellyel rendelkező uniós állampolgárokat éri-e valamilyen hátrány vagy sújtják-e őket nagyobb adóterhek a mobilitásuk miatt. Az említett hátrányok a származási országban vagy választott új otthonukban is érheti őket. Az állampolgárok adóügyi hátrányokat szenvedhetnek:

  • a befektetéseik vagy vagyontárgyaik helye, magának az adófizetőnek a tartózkodási helye vagy pusztán az adófizető lakhelyének megváltozása miatt is;

  • a nyugdíjbiztosítási rendszerekbe befizetett hozzájárulásaik kapcsán, a nyugdíjfolyósítással, illetve nyugdíjmegtakarítások vagy életbiztosítási vagyon transzferálásával összefüggésben;

  • másik tagállamban önfoglalkoztatóként végzett tevékenységükkel összefüggésben vagy pusztán a szóban forgó tevékenységek áthelyezése miatt;

  • egyes adólevonások vagy adókedvezmények megtagadása miatt;

  • felhalmozott vagyonukkal kapcsolatban.

Mindezekre tekintettel a Bizottság uniós állampolgárok számos különböző kategóriájának élethelyzeteit fogja megvizsgálni: munkavállalókét, önfoglalkoztatókét és nyugdíjasokét is.

Az EU-n belüli szabad letelepedéshez és munkavállaláshoz való jog az uniós polgárok alapvető joga, egyszersmind az európai szintű munkaerőpiac kialakulásának kulcsfontosságú eszköze is. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve dolgozik a munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítésén (pl. az EURES, azaz az Európa egészét lefedő álláskereső hálózat korszerűsítésére irányuló bizottsági javaslaton keresztül IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), egyúttal biztosítja, hogy a sajátjuktól eltérő másik tagállamban lakóhellyel rendelkező munkavállalókat és uniós állampolgárokat ne kezeljék másképp, mint a fogadó ország állampolgárait, és ugyanolyan adókedvezményekben részesüljenek, mint a hazai munkavállalók.

További információk:

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2011; az EU-n belüli munkavállalói mobilitás és a bővítés hatása, 274. o.


Side Bar