Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 20. siječnja 2014.

Slobodno kretanje osoba: Komisija rješava problem porezne diskriminacije mobilnih građana EU-a

U okviru usmjerene inicijative koju je pokrenula Komisija, podrobno će se pregledati porezne odredbe država članica kako bi se osiguralo da se njima ne diskriminiraju mobilni građani EU-a. Naglasak je stavljen na gospodarski aktivne osobe, primjerice radnike i samozaposlene osobe, i na neaktivne osobe, primjerice umirovljenike. Inicijativom se dopunjuje i upotpunjuje prethodni projekt u području poreznog tretmana prekograničnih radnika (IP/12/340).

Mobilnost radnika jedna je od ključnih mogućnosti za povećanje rasta i zapošljavanja u Europi. Procjenjuje se da je BDP zemalja EU-15 zahvaljujući mobilnosti poslije proširenja (2004. – 2009.) dugoročno gledano narastao za skoro 1 %1.

Međutim, porezne prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu podrijetla kako bi tražili zaposlenje u drugoj državi članici. Porezne prepreke mogu se pojaviti u državi podrijetla ili u novoj državi boravišta.

Zato će Komisija tijekom 2014. provesti temeljitu procjenu poreznih sustava država članica kako bi utvrdila stvaraju li se njima poteškoće za mobilne građane EU-a. O slučajevima u kojima je utvrđena diskriminacija ili povreda temeljnih sloboda EU-a Komisija će upozoriti nacionalna tijela te ustrajati na donošenju potrebnih izmjena. U slučaju da problemi ustraju, Komisija može pokrenuti postupak radi utvrđivanja povrede protiv predmetnih država članica.

Algirdas Šemeta, povjerenik za oporezivanje, carine, statistiku, borbu protiv prijevara i reviziju, izjavio je: „Pravilima EU-a jasno je propisano da svi građani EU-a moraju imati jednak tretman na jedinstvenom tržištu. Ne smije postojati diskriminacija, a prava radnika na slobodno kretanje ne smiju se narušavati. Naša je dužnost prema građanima osigurati da se ta načela odražavaju i u praksi u svim poreznim propisima država članica.”

Budući da su porezne prepreke i dalje jedna od glavnih kočnica za prekograničnu mobilnost građana EU-a, Komisija želi u različitim područjima ukloniti prepreke, primjerice prijedlogom za rješavanje problema dvostrukog oporezivanja (IP/11/1337), za poboljšanje primjene prava radnika na slobodno kretanje (IP/13/372, MEMO/13/384) ili za povećanje zaštite upućenih radnika (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Kontekst

U okviru inicijative Komisije podrobno će se proučiti i procijeniti jesu li građani EU-a koji borave u državi članici koja nije njihova država podrijetla kažnjeni zbog svoje mobilnosti i plaćaju li zbog toga više poreza. Do toga može doći u državi članici podrijetla ili u državi u koju su se preselili. Građani mogu pretrpjeti porezne poteškoće:

  • zbog lokacije ulaganja ili imovine, lokacije samog poreznog obveznika ili jednostavno zbog promjene boravišta poreznog obveznika

  • u pogledu doprinosa za mirovinske sustave, primanja mirovina ili prijenosa mirovinskog kapitala i kapitala životnog osiguranja

  • u pogledu njihovih samostalnih djelatnosti koje vrše u drugoj državi ili jednostavno zbog premještaja takvih djelatnosti

  • zbog odbijanja određenih poreznih olakšica ili poreznih odbitaka

  • u pogledu njihova stečenog bogatstva.

Imajući to na umu, Komisija će proučiti položaj različitih kategorija građana EU-a – radnika, samozaposlenih osoba i umirovljenika.

Pravo na život i rad bilo gdje u EU-u temeljno je pravo europskih građana, ali i ključno sredstvo za razvoj tržišta rada na razini Europe. Komisija surađuje s državama članicama kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika (npr. prijedlog Komisije za modernizaciju paneuropske mreže za traženje zaposlenja EURES IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), ali i osigurava da radnici i građani EU-a koji borave u državi koja nije njihova država podrijetla imaju jednak tretman kao državljani države domaćina te da uživaju iste porezne olakšice kao domaći radnici.

Više informacija

Početna stranica Algirdasa Šemete, povjerenika EK-a za oporezivanje, carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

Zapošljavanje i socijalni razvoj u Europi 2011. , mobilnost radne snage unutar EU-a i utjecaj proširenja, str. 274.


Side Bar