Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2014

Πανεπιστημιακή ώθηση μεταξύ Αφρικής-ΕΕ: Η Επιτροπή στηρίζει τον σχεδιαζόμενο διπλασιασμό του προγράμματος εταιρικής σχέσης

Τα αφρικανικά και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις: ανάγκη εκσυγχρονισμού, κατάλληλα προγράμματα σπουδών και περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές ώστε να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και, έτσι, να αυξήσουν τις εργασιακές προοπτικές τους. Τα ζητήματα αυτά θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, την ευρωπαία επίτροπο αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα έχει με τους εκπροσώπους 60 αφρικανικών πανεπιστημίων αύριο, 27 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση «Εναρμόνιση και συντονισμός της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, εστιάζεται στην κινητικότητα των φοιτητών, στην αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων και των ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων και κοινών πτυχιακών προγραμμάτων. Κατά την επόμενη επταετία, προβλέπεται ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα χορηγεί υποτροφίες σε 25 000 αφρικανούς σπουδαστές και ακαδημαϊκούς να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στην Ευρώπη, και περίπου 2 750 αφρικανοί ερευνητές θα λάβουν στήριξη από τις δράσεις «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί».

«Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να βοηθήσουμε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταρτίσουν κατάλληλα προγράμματα σπουδών, να προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και στο προσωπικό τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην κινητικότητα και να επιλύσουν το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων», δήλωσε η Επίτροπος. «Η ποιότητα και η ανταπόκριση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανάγκες της κοινωνίας έχει κομβικό ρόλο σε κάθε μεταρρύθμιση. Οι εργοδότες ζητούν από τα πανεπιστήμια να παράγουν πτυχιούχους με σύγχρονες δεξιότητες και η πρωτοβουλία συντονισμού μάς βοηθά να εργαστούμε για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Η σχεδιαζόμενη επέκταση του προγράμματος έχει την πλήρη υποστήριξή μου», πρόσθεσε η Επίτροπος.

Ένας από τους στόχους της συνεδρίασης αυτής της εβδομάδας είναι να διπλασιαστεί το εύρος της πρωτοβουλίας: από 60 αφρικανικά πανεπιστήμια και 130 000 προπτυχιακούς φοιτητές σε 120 πανεπιστήμια έως το 2015. Το πρόγραμμα συντονισμού, που εγκαινιάστηκε το 2011, στοχεύει στη βελτίωση της συνάφειας και της ποιότητας των πανεπιστημιακών μαθημάτων με τη συμμετοχή εργοδοτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, επιδιώκει να βελτιώσει την αξιολόγηση των εν λόγω ιδρυμάτων και να εφαρμόσει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαπίστευση. Οι στόχοι βασίζονται σε θέματα που συζητήθηκαν στη διάσκεψη εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, τον Μάιο του 2013, στη Libreville (Γκαμπόν).

Εκτός από τις υποτροφίες που είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος Erasmus+ και των δράσεων «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί», η στήριξη της ΕΕ προς το πρόγραμμα κινητικότητας «Nyerere» θα διευκολύνει επίσης τις ανταλλαγές εντός της Αφρικής, ώστε να ενθαρρυνθεί η διατήρηση των φοιτητών και να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα των ιδρυμάτων.

Επόμενα βήματα

Η επόμενη εκδήλωση «Εναρμόνιση και συντονισμός της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014 στο Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού) και θα εστιάζεται στη δημιουργία κοινών πτυχίων — προγραμμάτων σπουδών σε δύο ή περισσότερα διεθνή πανεπιστήμια.

Ιστορικό

Οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική δίνουν έμφαση στην αγαστή συνεργασία, την καινοτομία και την ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού, και στη στήριξη των ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ, η ΕΕ συμβάλλει στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής κινητικότητας μεταξύ των κρατών ΑΚΕ (χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) και το πρόγραμμα «Nyerere» της Αφρικανικής Ένωσης, που χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποψηφίους διδακτορικούς φοιτητές εντός της Αφρικής σε βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΕ χορήγησε 78 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζουν φοιτητές και πανεπιστήμια στην υποσαχάρια Αφρική από το 2007. Κατά την τελευταία επταετία, 4 600 αφρικανοί φοιτητές και 980 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού σε ολόκληρη αυτή την ήπειρο έλαβαν επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Erasmus Mundus, και πάνω από 2 000 Αφρικανοί έλαβαν ερευνητική υποτροφία μέσω των δράσεων «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί».

Πέρα από τις αυξημένες δυνατότητες μέσω του Erasmus+, την επόμενη τετραετία η ΕΕ έχει επίσης στόχο να προσφέρει υποτροφίες σε περίπου 500 φοιτητές και 70 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού εντός της Αφρικής στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας για την Αφρική.

Σκοπός της πρωτοβουλίας για την εναρμόνιση και τον συντονισμό της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2011, είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων, η διδασκαλία πτυχιακών μαθημάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, και η ανάπτυξη συγκρίσιμων και συμβατών επαγγελματικών προσόντων. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί έξι εργαστήρια.

Η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης προωθεί τη διασφάλιση της ποιότητας και την εναρμόνιση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας, των φορέων διαπίστευσης, των Υπουργείων Παιδείας και των εθνικών κυβερνήσεων.

Το Παναφρικανικό Πανεπιστήμιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της κινητικότητας και στην εναρμόνιση των προγραμμάτων και των πτυχίων. Ο αφρικανικός μηχανισμός αξιολόγησης ποιότητας επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι επιδόσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να μετρηθούν με βάση κριτήρια που συμφωνούνται από τα πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Αφρική. Συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης της Αρούσα, η οποία έχει ως στόχο να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων και πιστοποιητικών στην Αφρική.

Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 για την «Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο» και τον διάλογο της ΕΕ για τις πολιτικές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μη χώρες μέλη και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ

Κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ: Βασικά δεδομένα

Πρωτοβουλία για τον συντονισμό και την εναρμόνιση της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Για το κοινό: Europe Direct: τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλ. ταχυδρομείο


Side Bar