Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. marca 2014

Evropska sosedska politika na razpotju – pregled leta, polnega izzivov

Letno poročilo EU o izvajanju evropske sosedske politike (ESP) daje mešane občutke. Čeprav je bilo leto 2013 za nekatere partnerske države EU leto kriz, ki je odražalo politične nestabilnosti in težke družbeno-gospodarske razmere, je EU brez prestanka podpirala prizadevanja za krepitev demokratičnega upravljanja in zagotavljanje varnosti ter podpirala trajnostni in vključujoč razvoj. V več sosedskih državah so se izvajale ključne politične in gospodarske reforme, medtem ko so bili v drugih državah demokratične reforme in gospodarsko okrevanje, doseženi v prejšnjih letih, ogroženi zaradi nacionalnih in regionalnih varnostnih izzivov.

EU je ostala zvesta svojim partnerskim državam

Evropska sosedska politika z vsemi svojimi instrumenti politike ostaja okvir za sodelovanje EU in njenih partnerskih držav za vzpostavitev demokracije, krepitev trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja ter zagotavljanje varnosti.

V „letnem svežnju ESP“, ki sta ga predstavila visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Komisije Catherine Ashton in komisar EU za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle, je poudarjeno, da je uspeh te politike odvisen od sposobnosti in zavez vlad k reformam.

Sodelovanje s sosednjimi državami je najpomembnejša prednostna naloga EU. Evropska sosedska politika nam omogoča, da odgovarjamo na izzive, s katerimi se soočajo naše partnerske države, obenem pa zaščitimo interese Unije. Namen ESP je preprečevanje in reševanje sporov ter spodbujanje naših sosed, naj si prizadevajo za politične in gospodarske reforme,“ je dejala Catherine Ashton ob objavi svežnja.

Poročila kažejo, da izzivi, s katerimi se soočajo partnerske države, postajajo vedno bolj raznoliki. Zaradi tega se mora sosedska politika bolje odzivati na trenutna pričakovanja in potrebe vsake izmed partnerskih držav, obenem pa ponujati vizijo za njihovo gospodarsko povezovanje in politično združevanje z EU v prihodnosti.

Komisar EU Štefan Füle je dodal: „Dogodki iz zadnjih mesecev so pokazali, da morajo biti pozornost in sredstva Unije še vedno usmerjena v njeno sosedstvo. Še vedno so močno prisotna prizadevanja ljudi za boljše življenje ter uživanje temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In čeprav volje do reform ni mogoče vsiliti od zunaj, ima EU posebno odgovornost, da podpira tiste partnerje, ki so se podali na težko in zahtevno pot prehoda k demokraciji in bolj vključujočim družbam. Prek neposrednega sodelovanja z ljudmi, omogočanja potovanj in nudenja študijskih priložnosti za državljane ter spodbujanja mrežnega povezovanja med skupnostmi (podjetji, raziskovalnimi ustanovami, univerzami, umetnostnimi in kulturnimi ustanovami itd.) in podpiranja civilne družbe lahko politika EU deluje kot katalizator v tem procesu.“

Napredek pri izpolnjevanju zavez v zvezi z reformami ni bil enakomeren

Kar zadeva jug, je v Tuniziji prehod na demokratično družbo napredoval po zaslugi vključujočega dialoga in navkljub velikim varnostnim grožnjam. Sporazumno sprejetje nove ustave januarja 2014 je bil pomemben korak naproti demokraciji. V Maroku uresničevanje zavez iz ustavne reforme iz leta 2011 še vedno poteka počasi, čeprav sta bili reformi migracijske politike in vojaškega pravosodja pozitivna koraka. Glede Egipta še vedno obstaja zaskrbljenost nad politično polarizacijo, svobodo zbiranja in svobodo tiska. Libija se sooča z resnimi in naraščajočimi varnostnimi izzivi, ki onemogočajo nacionalno spravo in politično stabilizacijo. Libanon in Jordanija se spopadata s posledicami, ki jih je državljanska vojna v Siriji pustila na njunih političnih, gospodarskih in socialnih sistemih in ki resno ogrožajo njuno sposobnost izvajanja političnih in strukturnih reform. Izraelci in Palestinci so ponovno začeli mirovna pogajanja, vendar se še vedno soočajo z velikimi ovirami.

Kar se tiče vzhodnih držav evropske sosedske politike, je v Ukrajini prišlo do pomembne spremembe, ki so jo sprožili množični protesti (t.i. „Euromajdan“) v podporo političnemu združevanju in gospodarskemu povezovanju z EU. EU je pripravljena podpreti Ukrajino v njenih prizadevanjih za demokratično in uspešno prihodnost. Komisija je 5. marca 2014 že napovedala sveženj ukrepov, vključno z 11 milijardami evrov finančne pomoči v obdobju več let. Dne 21. marca 2014 je bil v Bruslju podpisan politični del pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino. Moldavija in Gruzija sta dosegli napredek pri političnih in sodnih reformah ter reformah za pripravo na izvajanje pridružitvenih sporazumov. Gruzijske volitve jeseni 2013 so zaznamovale drugi demokratični prenos oblasti v tej državi. Armenija je nadaljevala z demokratičnimi reformami, vendar se je odločila, da bo odložila priprave na sklenitev pridružitvenega sporazuma, vključno z vzpostavitvijo poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, in da ga ne bo parafirala. Azerbajdžan še naprej ne upošteva pozivov k izboljšanju spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin. Belorusija pri političnih reformah ni dosegla nobenega napredka.

Z večino vzhodnih partnerskih držav je bil dosežen pomemben napredek na področju mobilnosti in migracij, prvo partnerstvo za mobilnost z južnimi partnerskimi državami pa je bilo podpisano z Marokom junija 2013, ki mu je sledila Tunizija v začetku marca 2014.

Kot del partnerstva z družbo v državah evropske sosedske politike je EU okrepila podporo civilni družbi in svoje vezi z njo, saj ima ta še naprej pomembno vlogo.

Pomoč partnerskim državam ESP je najvišjo letno raven v celotnem sedemletnem obdobju dosegla v letu 2013, in sicer v višini 2,65 milijarde evrov. Decembra so bili po dveh letih pogajanj sprejeti finančni okvir za obdobje 2014–2020 in ustrezni instrumenti, vključno z novim evropski instrumentom sosedstva (ENI). Sredstva, ki se bodo namenila za sosedstvo, kljub finančni krizi znašajo 15,4 milijarde evrov, kar potrjuje zaveze EU in velik pomen, ki ga EU daje sosedstvu.

Več informacij:

Spletna stran evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko Štefana Füleja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Spletna stran visoke predstavnice in podpredsednice Komisije Catherine Ashton: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Evropska komisija: Evropska sosedska politika

http://eeas.europa.eu/enp/index_sl.htm

http://www.enpi-info.eu

Za skupno poročilo glej spletno stran EEAS na povezavi http://eeas.europa.eu/enp/index_sl.htm

Kontakti:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

Nabila Massrali (+32 22969218)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)

Za splošno javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti

Poročila za države – ENP:

Alžirija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Armenija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Azerbajdžan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Belorusija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egipt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Gruzija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Izrael http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordanija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Libija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldavija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Maroko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Zasedena palestinska ozemlja http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Sirija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunizija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukrajina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm


Side Bar