Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2014

Susedstvo na križovatke – zhodnotenie roka výziev

Výročná správa EÚ o vykonávaní susedskej politiky (ESP) prináša zmiešaný obraz. Hoci bol rok 2013 pre niektorých partnerov rokom krízy, čo odráža politickú nestabilitu a ťažké sociálno-ekonomické podmienky, EÚ pokračovala v podpore úsilia na posilnenie demokratickej správy, budovania a podpory udržateľného a inkluzívneho rozvoja. Vo viacerých susedných krajinách boli zavedené zásadné politické a hospodárske reformy, zatiaľ čo v iných krajinách demokratické reformy a hospodárska obnova dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch boli ohrozené národnými a regionálnymi bezpečnostnými výzvami.

EÚ sa naďalej zasadzuje za svojich partnerov

ESP so všetkými jej politickými nástrojmi zostáva rámcom, v ktorom EÚ spolupracuje so svojimi partnermi pri zavádzaní demokracie, posilňovaní udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rozvoja a budovaní bezpečnosti.

„Ročný balík ESP“, ktorý predložila Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie a Štefan Füle, komisár EÚ pre rozšírenie a susedskú politiku, zdôrazňuje, že úspech tejto politiky závisí od schopnosti a odhodlania vlád presadzovať reformy.

„Spolupráca s našimi susedmi je pre EÚ absolútnou prioritou. Európska susedská politika nám umožňuje reagovať na výzvy, ktorým čelia naši partneri a zároveň chrániť záujmy Únie. Jej cieľom je zabrániť konfliktom a riešiť ich a našim susedom poskytuje podnety na politické a hospodárske reformy,“ uviedla Catherine Ashtonová pri uverejnení balíka.

Správy ukazujú, že výzvy, ktorým čelia partnerské krajiny, sú čoraz rôznorodejšie. Vyžaduje si to politiku reagujúcu lepšie na súčasné očakávania a potreby každého partnera, ktorá zároveň ponúka víziu hospodárskej integrácie a politického pridruženia s EÚ v dlhodobom horizonte.

Komisár Štefan Füle dodal: „Udalosti uplynulých mesiacov ukázali, že naše susedstvo zostáva regiónom, na ktorý musí EÚ zamerať svoju pozornosť a zdroje. Požiadavky ľudí na lepší život a využívanie základných ľudských práv a slobôd zostávajú stále silné. A hoci vôľa realizovať reformy nemôže prísť zvonku, EÚ má osobitnú zodpovednosť podporiť partnerov, ktorí prechádzajú zložitou a náročnou cestou prechodu k demokracii a inkluzívnejšej spoločnosti“. Priamym zapojením ľudí, otvorením cestovných a študijných príležitostí pre občanov a podporovaním vytvárania sietí medzi spoločenstvami (v oblasti podnikania, výskumu, univerzít, umenia, kultúry atď.) spolu s podporou občianskej spoločnosti môže politika EÚ v tomto procese pôsobiť ako katalyzátor.“

Pokrok pri realizácii reformných záväzkov je nerovnomerný

Pokiaľ ide o južnú oblasť, v Tunisku dosiahli demokratické zmeny pokrok vďaka inkluzívnemu dialógu aj napriek významným bezpečnostným hrozbám. Konsenzuálne prijatie novej ústavy v januári 2014 predstavovalo veľký demokratický posun. V Maroku sa naďalej dosiahol len pomalý pokrok v plnení záväzkov zakotvených v ústavnej reforme z roku 2011, hoci reformy migračnej politiky a vojenského súdnictva predstavujú pozitívne kroky. V Egypte pretrvávajú obavy v súvislosti s politickou polarizáciou, slobodou zhromažďovania a slobodou tlače. Líbya čelí vážnym a narastajúcim bezpečnostným výzvam, ktoré bránia národnému zmiereniu a politickej stabilizácii. Libanon a Jordánsko zápasia s vplyvom sýrskej občianskej vojny na ich politické, hospodárske a sociálne systémy, ktorý vážne ohrozuje ich schopnosť vykonávať politické a štrukturálne reformy. Izraelčania a Palestínčania obnovili mierové rokovania, ale stále čelia vážnym prekážkam.

Vo východných krajinách ESP zaznamenala Ukrajina závažné zmeny v dôsledku masívnych občianskych protestov (tzv. „Euromaidan“) na podporu politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ. Únia je pripravená podporovať Ukrajinu v jej boji za demokratickú a prosperujúcu budúcnosť. Komisia v skutočnosti 5. marca 2014 predstavila balík opatrení zahrňujúci 11 mld. EUR finančnej pomoci počas obdobia viacerých rokov. Dňa 21. marca 2014 bola podpísaná v Bruseli politická kapitola dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Moldavsko a Gruzínsko dosiahli pokrok v oblasti politických a súdnych reforiem a reforiem na prípravu vykonávania dohôd o pridružení. Gruzínske voľby na jeseň 2013 znamenali druhú demokratickú transformáciu moci. Arménsko pokračovalo v demokratických reformách, ale rozhodlo sa pozastaviť prípravy na uzatvorenie dohody o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) a neparafovať ju. Azerbajdžan pristupoval naďalej ľahkovážne k výzve na zlepšenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Bielorusku sa nepodarilo dosiahnuť pokrok v politických reformách.

S väčšinou východných partnerských krajín sa dosiahol významný pokrok v oblasti mobility a migrácie a bolo podpísané prvé partnerstvo v oblasti mobility s južnými partnermi s Marokom v júni 2013 a druhé s Tuniskom začiatkom marca 2014.

V rámci partnerstva so spoločnosťou v krajinách ESP, EÚ posilnilo kontakty a podporu občianskej spoločnosti, ktorá naďalej zohráva dôležitú úlohu.

Pomoc partnerským subjektom ESP dosiahla v roku 2013 najvyššiu ročnú úroveň počas celého sedemročného obdobia a predstavovala 2,65 miliardy EUR. Po dvoch rokoch rokovaní bol v decembri dohodnutý finančný rámec na roky 2014 – 2020 a príslušné nástroje, vrátane nového nástroja európskeho susedstva (ENI). Napriek finančnej kríze, úroveň financovania určená pre susedstvo je 15,4 miliardy EUR, čo potvrdzuje záväzok EÚ a dôležitosť európskej susedskej politiky.

Ďalšie informácie:

Webová stránka komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Webová stránka vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Európskej komisie Catherine Ashtonovej http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Európska komisia: Európska susedská politika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Spoločné vyhlásenie nájdete na webovej stránke EEAS http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

ESP – správy o jednotlivých krajinách:

Alžírsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Arménsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Azerbajdžan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Bielorusko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egypt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Gruzínsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Izrael http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordánsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Líbya http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldavsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Maroko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Okupované palestínske územie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Sýria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunisko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukrajina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm

Kontaktné osoby:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Pre verejnosť: Europe Direct telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail


Side Bar