Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 martie 2014

Politica europeană de vecinătate la răscruce de drumuri – bilanțul unui an plin de provocări

Raportul anual al UE privind punerea în aplicare a politicii de vecinătate (PEV) prezintă o imagine eterogenă. Deși 2013 a fost un an de criză pentru unii dintre partenerii săi, reflectând o instabilitate politică și condiții socioeconomice dificile, UE a continuat să sprijine eforturile de consolidare a guvernanței democratice, de sporire a securității și de susținere a dezvoltării durabile și favorabile incluziunii. În mai multe țări vizate de politica de vecinătate au fost puse în practică o serie de reforme politice și economice esențiale, în timp ce în alte țări, reformele democratice și redresarea economică realizate în anii anteriori au fost periclitate de provocări în materie de securitate națională și regională.

UE își menține angajamentul față de partenerii săi

PEV, alături de toate instrumentele sale de politică, rămâne cadrul în care UE colaborează cu partenerii săi în vederea instaurării democrației, a consolidării dezvoltării economice durabile și favorabile incluziunii și a întăririi securității.

„Pachetul anual PEV”, prezentat de către doamna Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene, și domnul Štefan Füle, comisarul UE pentru extindere și politica de vecinătate, subliniază că succesul acestei politici depinde de capacitatea guvernelor de a pune în aplicare reforme, precum și de angajamentul asumat în acest sens.

„Angajamentul față de vecinii noștri constituie o prioritate absolută pentru UE. Politica europeană de vecinătate ne permite să facem față provocărilor cu care se confruntă partenerii noștri, protejând, în același timp, interesele UE. Aceasta are scopul de a preveni și de a soluționa conflicte și îi încurajează pe vecinii noștri să avanseze pe calea reformelor politice și economice”, a declarat doamna Catherine Ashton cu ocazia publicării pachetului.

Rapoartele arată că provocările cu care se confruntă țările partenere sunt din ce în ce mai diverse. Astfel, politica de vecinătate trebuie să răspundă mai bine așteptărilor și necesităților actuale ale fiecărei țări partenere, propunând totodată o perspectivă pe termen lung pentru integrarea economică și asocierea politică a acestora cu UE.

Comisarul european Štefan Füle a adăugat: „Evenimentele din ultimele luni au demonstrat că vecinătatea noastră rămâne o regiune asupra căreia UE trebuie să își concentreze atenția și resursele. Aspirațiile cetățenilor din țările vecine la o viață mai bună și posibilitatea de a se bucura de drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt în continuare puternice. Și, cu toate că dorința de reformă nu poate fi impusă din exterior, UE are o responsabilitate specială față de țările partenere care s-au angajat în procesul dificil și solicitant al tranziției spre democrație și spre o societate mai favorabilă incluziunii. Prin dialogul direct cu cetățenii, prin crearea de oportunități de călătorie și de studiu pentru aceștia și prin promovarea constituirii de rețele între diferite comunități (în domenii precum afacerile, cercetarea, arta și cultura ori în mediul universitar), în plus față de sprijinul acordat societății civile, politica UE poate juca un rol catalizator în acest proces.”

Progresele înregistrate în punerea în aplicare a angajamentelor de reformă au fost inegale

La sud, în Tunisia, tranziția democratică a înregistrat progrese datorită unui dialog favorabil incluziunii și în ciuda unor amenințări majore la adresa securității. Adoptarea prin consens a unei noi constituții în ianuarie 2014 a constituit un pas important în tranziția spre democrație. În Maroc, progresele înregistrate în punerea în aplicare a angajamentelor înscrise în reforma constituțională din 2011 au rămas lente, deși reformele în domeniul politicii de migrație și al justiției militare reprezintă un pas înainte. În Egipt, există încă motive de îngrijorare cu privire la polarizarea politică, libertatea de întrunire și libertatea presei. Libia se confruntă cu provocări grave și în continuă înrăutățire în ceea ce privește securitatea, care împiedică reconcilierea națională și stabilizarea situației politice. Sistemele politice, economice și sociale ale Libanului și ale Iordaniei resimt consecințele războiului civil din Siria, care le compromite puternic capacitatea de a pune în aplicare reforme politice și structurale. Israelienii și palestinienii au relansat negocierile de pace, dar există încă obstacole considerabile în calea soluționării conflictului.

În ceea ce privește țările estice vizate de PEV, în Ucraina a avut loc o schimbare politică spectaculoasă – provocată de o serie de proteste civile de amploare (așa-numitul „Euromaidan”) în sprijinul asocierii politice și al integrării economice în UE. UE este pregătită să sprijine Ucraina în eforturile sale de a construi un viitor democratic și prosper. În acest sens, la 5 martie 2014, Comisia a anunțat adoptarea unui pachet de măsuri privind Ucraina, ce include acordarea de asistență financiară în valoare de 11 miliarde EUR pe parcursul mai multor ani. La 21 martie 2014, componenta politică a Acordului de asociere dintre UE și Ucraina a fost semnată la Bruxelles. Republica Moldova și Georgia au înregistrat progrese în ceea ce privește reformele politice și judiciare, precum și cele care pregătesc punerea în aplicare a acordurilor de asociere. În Georgia, alegerile din toamna anului 2013 au marcat cel de al doilea transfer democratic de putere. Armenia a continuat să realizeze reforme democratice, însă a decis să suspende pregătirile pentru încheierea unui acord de asociere care include crearea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător și să nu îl parafeze. Azerbaidjanul a continuat să trateze cu ușurință solicitările din partea UE de a îmbunătăți respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale. Belarusul nu a realizat niciun progres în ceea ce privește reformele politice.

S-au înregistrat progrese importante privind mobilitatea și migrația în majoritatea țărilor partenere din est și a fost încheiat un prim parteneriat de mobilitate cu un partener din sud, și anume cu Marocul, în iunie 2013, și altul cu Tunisia, la începutul lunii martie 2014.

În cadrul parteneriatului său cu societatea din țările PEV, UE și-a consolidat implicarea și sprijinul acordat societății civile, care a continuat să joace un rol important.

Asistența acordată partenerilor PEV a atins în 2013 cel mai mare nivel anual din întreaga perioadă de șapte ani, ajungând la 2,65 de miliarde EUR. După doi ani de negocieri, s-a ajuns la un acord în luna decembrie în ceea ce privește cadrul financiar pentru perioada 2014-2020 și instrumentele relevante, inclusiv noul Instrument european de vecinătate (IEV). În pofida crizei financiare, nivelul finanțării alocate pentru PEV este de 15,4 miliarde EUR, ceea ce confirmă angajamentul UE și prioritatea acordată acestei politici.

Pentru informații suplimentare:

Pagina de internet a comisarului pentru extindere și politica de vecinătate, Štefan Füle: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Pagina de internet a Înaltului Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene, Catherine Ashton: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Comisia Europeană: Politica europeană de vecinătate

http://eeas.europa.eu/enp/index_ro.htm

http://www.enpi-info.eu

Pentru comunicarea comună, accesați pagina de internet a SEAE http://eeas.europa.eu/enp/index_ro.htm

PEV – rapoarte de țară

Algeria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_ro.htm

Armenia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_ro.htm

Azerbaidjan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_ro.htm

Belarus http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_ro.htm

Egipt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_ro.htm

Georgia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_ro.htm

Israel http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_ro.htm

Iordania http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_ro.htm

Liban http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_ro.htm

Libia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_ro.htm

Republica Moldova http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_ro.htm

Maroc http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Teritoriile palestiniene ocupate http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Siria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_ro.htm

Tunisia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ucraina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_ro.htm

Persoane de contact:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+ 32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar