Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 27.

A szomszédságpolitika válaszúton: egy kihívásokkal teli év áttekintése

Az európai szomszédságpolitika végrehajtásáról szóló uniós éves jelentés vegyes képet tár elénk. Jóllehet néhány partnerünknél 2013 a válságok éve volt, ami a politikai instabilitást és a nehéz társadalmi-gazdasági feltételeket tükrözte, az Európai Unió továbbra is támogatta a demokratikus kormányzás erősítésére, a biztonság kiépítésére, valamint a fenntartható és inkluzív fejlődésre irányuló erőfeszítések támogatását. Az Unió szomszédságán belül számos országban hajtottak végre kulcsfontosságú politikai és gazdasági reformokat, míg más országokban a korábbi évek során megvalósult demokratikus reformokat és gazdasági fellendülést országos és regionális biztonsági kihívások fenyegették.

Az Unió fenntartotta kapcsolatait partnereivel

Valamennyi szakpolitikai eszközével együtt továbbra is az európai szomszédságpolitika jelenti azt a keretet, amelyen belül az Unió együttműködik partnereivel a demokrácia megteremtése, a fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődés fokozása, valamint a biztonság kiépítése érdekében.

A Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke, valamint Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos által előterjesztett éves európai szomszédságpolitikai csomag rámutat arra, hogy a szakpolitika sikere attól függ, a kormányok képesek-e és elkötelezték-e magukat a reformok végrehajtására.

„Az Unió számára elsődleges fontosságúak a szomszédainkkal fenntartott kapcsolatok. Az európai szomszédságpolitika lehetővé teszi számunkra, hogy megválaszoljuk a partnereink előtt álló kihívásokat, ugyanakkor megvédjük az uniós érdekeket. A szakpolitika célja, hogy megelőzze és megoldja a konfliktusokat, valamint arra ösztönözze szomszédainkat, hogy tovább haladjanak a politikai és gazdasági reformok útján” – jelentette ki Catherine Ashton a csomag benyújtásakor.

A jelentések szerint a partnerországok előtt álló kihívások egyre sokfélébbek. Ezért a szakpolitikának megfelelőbb választ kell adnia minden egyes partner jelenlegi várakozásaira és igényeire, ezzel párhuzamosan pedig hosszú távon jövőképet kell nyújtania az Unióval való gazdasági integrációjukra és politikai társulásukra vonatkozóan.

Štefan Füle uniós biztos hozzátette: „Az elmúlt hónapok eseményei megmutatták, hogy szomszédságunk továbbra is olyan térség, amelyre az Unió figyelmét és erőforrásait kell összpontosítani. Továbbra is erős a térség lakosságának aziránti vágya, hogy életszínvonala emelkedjen, valamint gyakorolhassa az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Bár a reformokra való hajlandóságot senkire sem lehet ráerőltetni kívülről, az Unió különleges felelősséget visel azon partnereivel szemben, amelyek elindultak a demokrácia és az inkluzív társadalmak felé tartó átmenet nehéz és megerőltető útján. Azáltal, hogy a civil társadalom támogatásán túl közvetlenül kapcsolatba lép az emberekkel, megnyitja az utazási és tanulási lehetőségeket az állampolgárok számára, és támogatja a hálózatépítést a közösségek között (például üzleti, kutatási, egyetemi, művészeti, kulturális téren), az uniós szakpolitika katalizátorként működhet ebben a folyamatban.”

Egyenlőtlen előrehaladás a reformvállalások végrehajtása terén

A déli térséget tekintve, Tunéziában az inkluzív párbeszédnek köszönhetően és a jelentős biztonsági fenyegetések ellenére előrehaladt a demokratikus átmenet. Az új alkotmány 2014 januárjában konszenzussal való elfogadása jelentős demokratikus lépésnek bizonyult. Marokkóban lassan haladt előre a 2011-es alkotmányos reformban meghatározott kötelezettségvállalások végrehajtása, noha a migrációs politika és a katonai igazságszolgáltatás reformja kedvező fejleménynek tekinthető. Egyiptomban továbbra is aggodalomra ad okot a politikai polarizáció, valamint a gyülekezési szabadság és a sajtószabadság kérdése. Líbia olyan súlyos és rosszabbodó biztonsági kihívásokkal szembesül, amelyek nehezítik a nemzeti kiegyezést és a politikai stabilizálódást. Libanon és Jordánia a szíriai polgárháborúnak a politikai, gazdasági és társadalmi rendszereikre gyakorolt hatásaival küzd, amelyek súlyosan visszavetik őket a politikai és szerkezeti reformok végrehajtásában. Újra elindultak az izraeliek és a palesztinok közötti béketárgyalások, de még mindig komoly akadályok nehezítik a folyamatot.

Az európai szomszédságpolitika keleti országai tekintetében Ukrajna jelentős változáson ment át, amelyet az EU-val létesítendő politikai társulást és gazdasági integrációt támogató tömeges polgári tiltakozások (az úgynevezett „Euromajdan”) váltottak ki. Az Unió továbbra is készen áll Ukrajna támogatására demokratikus és virágzó jövője megteremtésében. A Bizottság 2014. március 5-én intézkedéscsomagot jelentett be, amely magában foglal egy 11 milliárd euró összegű, több éven át folyósítandó pénzügyi segítséget. 2014. március 21-én Brüsszelben aláírták az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás politikai fejezetét. Moldova és Grúzia előrehaladást tett a politikai és igazságügyi reformok terén, és folytatta a társulási megállapodások megvalósítását előkészítő reformokat. A Grúziában 2013 őszén tartott választások a második demokratikus hatalomátadást jelentették. Örményország folytatta a demokratikus reformokat, viszont úgy döntött, hogy felfüggeszti a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségre is kiterjedő társulási megállapodás megkötésére irányuló előkészületeket és nem parafálja a megállapodást. Azerbajdzsán továbbra sem vette komolyan az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartására irányuló felszólításokat. Fehéroroszországban nem történt előrelépés a politikai reformok terén.

A legtöbb keleti partnerségbeli ország jelentős előrehaladást ért el a mobilitás és a migráció terén. Az első mobilitási partnerséget 2013 júniusában Marokkóval, a másodikat pedig 2014 márciusának elején Tunéziával írta alá az Unió.

Az európai szomszédságpolitika országainak társadalmaival való partnerség részeként az Unió megerősítette a továbbra is fontos szerepet játszó civil társadalmakkal fenntartott kapcsolatait és a számukra nyújtott támogatást.

Az európai szomszédságpolitikai partnerek számára 2013-ban 2,65 milliárd eurós támogatást nyújtott az Unió, amely a teljes hétéves időszak alatt a legmagasabb éves összegnek bizonyult. Kétéves tárgyalásokat követően decemberben megállapodás született a 2014–2020 közötti pénzügyi keretről és a kapcsolódó eszközökről, többek között az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközről is. A pénzügyi válság ellenére a szomszédság számára biztosított finanszírozás nagysága eléri a 15,4 milliárd eurót, ami megerősíti, hogy az Unió elkötelezi magát szomszédságának támogatása mellett és kiemelt fontosságúnak tekinti a térséget.

További információ:

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Catherine Ashton főképviselő és európai bizottsági alelnök honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Európai Bizottság: Európai szomszédságpolitika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

A közös közleményt az EKSZ oldalán találja: http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

A nyilvánosság számára: Europe Direct – elérhető a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy emailben

Európai szomszédságpolitika – országjelentések:

Algéria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Örményország http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Azerbajdzsán http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Belarusz http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egyiptom http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Grúzia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Izrael http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordánia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Líbia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldova http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Marokkó http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Megszállt palesztin területek http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Szíria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunézia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukrajna http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm


Side Bar