Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Brussels, 27 March 2014

Η ώρα των σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά την πολιτική γειτονίας-απολογισμός ενός κρίσιμου έτους

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με την υλοποίηση της της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (EΠΓ) φιλοτεχνεί μια επαμφοτερίζουσα εικόνα. Παρόλο ότι το 2013 ήταν ένα έτος κρίσης για ορισμένους από τους εταίρους, δείγμα της πολιτικής αστάθειας και των δύσκολων κοινωνικών καταστάσεων , η ΕΕ συνέχισε να ενισχύει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, την εμπέδωση της ασφάλειας και την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Σε πολλές χώρες που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής γειτονίας πραγματοποιηθήκαν σημαντικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ενώ σε άλλες, οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και η οικονομική ανάκαμψη κατά τα προηγούμενα χρόνια απειλήθηκαν από κινδύνους που αφορούσαν την περιφερειακή και την εθνική τους ασφάλεια.

Η ΕΕ τήρησε τις δεσμεύσεις έναντι των εταίρων της

Η ΕΠΓ, με όλα τα μέσα δράσης που διαθέτει, παραμένει το πλαίσιο εντός του οποίου συνεργάζεται η ΕΕ με τους εταίρους της για την εμπέδωση της δημοκρατίας, για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και την βελτίωση της ασφάλειας.

Η «ετήσια δέσμη μέτρων για την ΕΓΠ» που αναλύθηκε από την Catherine Ashton, , Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και τον Štefan Füle, Επίτροπο της ΕΕ για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας , υποδηλώνει ότι η επιτυχία της πολιτικής εξαρτάται από την ικανότητα και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις.

« Η δέσμευση έναντι των γειτόνων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας μας επιτρέπει να αντιδράσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα της ΕΕ. Έχει ως στόχο την παρεμπόδιση και την διευθέτηση των συγκρούσεων και παρέχει κίνητρα στους γείτονές μας να προβούν σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ». Αυτές τις δηλώσεις έκανε η Catherine Ashton κατά την ανάλυση της δέσμης μέτρων.

Οι εκθέσεις δείχνουν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες εταίροι μας παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερο εύρος. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική γειτονίας πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές προσδοκίες και ανάγκες κάθε εταίρου και ταυτόχρονα να διανοίγει μια προοπτική για την οικονομική τους ενσωμάτωση και την πολιτική τους σύνδεση με την ΕΕ σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο Επίτροπος της ΕΕ Štefan Füle συμπλήρωσε ως εξής τις ως άνω δηλώσεις: « Τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες υποδηλώνουν ότι στον τομέα της γειτονίας πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της και τους πόρους της η ΕΕ. Η επιθυμία του πληθυσμού για καλύτερη ζωή και για να μπορέσει να απολαύσει μια μέρα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες εξακολουθεί να είναι έντονη. Καθώς δε η βούληση για μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν, η ΕΕ έχει ειδική υποχρέωση να ενισχύσει τους εταίρους που έχουν ήδη δρομολογήσει τη δύσκολη και απαιτητική προσπάθεια για δημοκρατία και πιο αλληλέγγυες κοινωνίες » Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία μέσω της πολιτικής της για τη γειτονία, που την φέρνει σε άμεση επαφή με το λαό, παρέχει στους πολίτες δυνατότητες για μετακινήσεις και σπουδές και προωθεί τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων (επιχειρήσεις, έρευνα, πανεπιστήμια, καλλιτέχνες, πολιτιστικοί φορείς, κλπ.), ενώ ενισχύει και την κοινωνία των πολιτών,.»

Διαφορές όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις

Στον νότο, στην Τυνησία, συνεχίστηκε η διαδικασία εκδημοκρατισμού, χάρις στον χωρίς προϋποθέσεις διάλογο, παρόλες τις επικρεμάμενες απειλές για την ασφάλεια. Η ομόφωνη έγκριση του νέου συντάγματος τον Ιανουάριο του 2014 ήταν ένα μεγάλο δημοκρατικό βήμα. Στο Μαρόκο η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν ενταχθεί στη συνταγματική μεταρρύθμιση του 2011 προχώρησε με αργούς ρυθμούς, αλλά με κάποια θετικά βήματα, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις της μεταναστευτικής πολιτικής και της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Στην Αίγυπτο, εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία η πολιτική πόλωση και ο περιορισμός της ελευθερίας συνάθροισης και της ελευθερίας του τύπου. Η Λιβύη αντιμετωπίζει σοβαρά και επιδεινούμενα προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια, τα οποία παρεμποδίζουν την εθνική συμφιλίωση και την πολιτική σταθερότητα. Ο Λίβανος και η Ιορδανία υφίστανται τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου στη Συρία στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά τους συστήματα, οι οποίες υπονομεύουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές . Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι ξανάρχισαν τις ειρηνευτικές τους συνομιλίες, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.

Όσον αφορά τις ανατολικές χώρες της ΕΠΓ, στην Ουκρανία είναι έγιναν μεγάλες αλλαγές – κατόπιν μαζικών διαδηλώσεων (γνωστών ως «Euromaidan») για την υποστήριξη της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ένωσης με την ΕΕ. Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει την Ουκρανία στην προσπάθειά της να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δημοκρατία και ευημερία στο μέλλον. Πράγματι, στις 5 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πολυετή βάση. Στις21 Μαρτίου 2014 υπεγράφη στις Βρυξέλλες το πολιτικό κεφάλαιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Η Μολδαβία και η Γεωργία συνέχισαν τις μεταρρυθμίσεις των πολιτικών και δικαστικών τους συστημάτων, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις για τη υλοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης. Οι εκλογές που έγιναν στη Γεωργία το φθινόπωρο του 2013 σηματοδότησαν τη δεύτερη δημοκρατική εναλλαγή εξουσίας. Η Αρμενία συνέχισε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της αλλά αποφάσισε να σταματήσει τις προετοιμασίες για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, και να μην την υπογράψει. Το Αζερμπαϊτζάν συνέχισε να κωφεύει στις προσκλήσεις για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών . Η Λευκορωσία δεν πραγματοποίησε πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς της κινητικότητας και της μετανάστευσης με τις περισσότερες από τις ανατολικές χώρες εταίρους. Εξάλλου, η πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης με νότιο εταίρο υπεγράφη με το Μαρόκο τον Ιούνιο του 2013 και η δεύτερη με την Τυνησία στις αρχές Μαρτίου 2014.

Στο πλαίσιο της εταιρικής της σχέσης με τις χώρες της ΕΠΓ, η ΕΕ αναβάθμισε τις επαφές της και την ενίσχυσή της προς την κοινωνία των πολιτών, η οποία εξακολούθησε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Η ενίσχυση για τις χώρες της ΕΠΓ έφθασε το 2013 το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο ολόκληρης της επταετούς περιόδου με 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά από διετείς διαπραγματεύσεις επετεύχθη το Δεκέμβριο συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 και τους σχετικούς μηχανισμούς, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Παρά την οικονομική κρίση, η χρηματοδότηση που προβλέπεται για τη γειτονία ανέρχεται σε 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ και την προτεραιότητα που δίνεται στη γειτονία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος του αρμόδιου για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Επιτρόπου Štefan Füle: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Δικτυακός τόπο της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Catherine Ashton: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

όσον αφορά την κοινή ανακοίνωση συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ : http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

ΕΠΓ – εκθέσεις ανά χώρα:

Αλγερία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Αρμενία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Αζερμπαϊτζάν http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Λευκορωσία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Αίγυπτος http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Γεωργία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Ισραήλ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Ιορδανία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Λίβανος http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Λιβύηhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Μολδαβία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Μαρόκο http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Συρία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Τυνησία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ουκρανία http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


Side Bar