Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. března 2014

Politika sousedství na rozcestí – inventura po náročném roce

Z výroční zprávy EU o provádění evropské politiky sousedství (EPS) vyplývá, že situace v této oblasti není jednoznačná. Ačkoli byl rok 2013 pro některé partnery EU rokem krize, kdy se projevila politická nestabilita a socioekonomické podmínky byly obtížné, EU nadále podporovala jejich úsilí o lepší demokratickou správu věcí veřejných, o zajištění bezpečnosti a udržitelný rozvoj podporující začleňování. Několik zemí zapojených do politiky sousedství provedlo zásadní politické a hospodářské reformy, zatímco v jiných zemích byly demokratické reformy a hospodářské oživení, kterých bylo dosaženo v předchozích letech, ohroženy problémy v oblasti celostátní a regionální bezpečnosti.

EU dodržela své závazky vůči partnerům

EPS spolu se všemi svými politickými nástroji tvoří i nadále rámec, v němž EU spolupracuje se svými partnery při tvorbě demokracie, posilování udržitelného a hospodářského rozvoje podporujícího začleňování a zajišťování bezpečnosti.

Každoroční balíček zpráv o EPS, který předložili Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise, a Štefan Füle, komisař EU pro rozšíření a politiku sousedství, zdůrazňuje, že úspěch této politiky závisí na schopnostech a ambicích vlád v oblasti reforem.

„Závazky vůči našim sousedům jsou pro EU absolutní prioritou. Evropská politika sousedství nám umožňuje reagovat na problémy našich partnerů a zároveň hájit zájmy EU. Jejím cílem je předcházet konfliktům, řešit je a motivovat naše sousedy, aby přistoupili k politickým a hospodářským reformám,“ uvedla Catherine Ashtonová po zveřejnění tohoto balíčku.

Ze zpráv vyplývá, že problémy, se kterými se partnerské země potýkají, jsou čím dál rozmanitější. Politika tedy musí lépe reagovat na stávající očekávání a potřeby jednotlivých partnerů a současně nabídnout vizi pro jejich hospodářskou integraci a politické přidružení k EU v dlouhodobém horizontu.

Komisař Štefan Füle také dodal: „Události posledních měsíců ukázaly, že naše sousedství zůstává oblastí, kam EU musí zaměřit svou pozornost a své zdroje. Lidé si stále přejí mít lepší život a požívat základní lidská práva a základní svobody. A zatímco vůli k reformám nelze vnutit zvenčí, EU má zvláštní odpovědnost za podporu těch partnerů, kteří se vydali na nesnadnou a náročnou cestu transformace směrem k demokracii a společnosti, která více podporuje začleňování. Politika EU může v tomto procesu fungovat jako katalyzátor, pokud kromě podpory občanské společnosti zapojí přímo občany, poskytne jim příležitost cestovat a studovat a bude podporovat rozvoj kontaktů mezi jednotlivými společenstvími (podniky, výzkumem, univerzitami, uměním, kulturou atd.).“

Pokrok při provádění reformních závazků je nerovnoměrný

Pokud jde o jižní sousedství, v Tunisku postupoval demokratický přechod kupředu díky dialogu podporujícímu začlenění a navzdory velkým bezpečnostním hrozbám. Výrazným pokrokem směrem k demokracii bylo konsensuální přijetí nové ústavy v lednu 2014. V Maroku je tempo pokroku v plnění závazků zakotvených v ústavní reformě z roku 2011 stále pomalé, ačkoliv reformy migrační politiky a vojenského soudnictví byly pozitivním prvkem. V Egyptě panují nadále obavy ohledně politické polarizace, svobody shromažďování a svobody tisku. V Libyi se zhoršují závažné bezpečnostní problémy, což brání procesu národního usmíření a politické stabilizace. Libanon a Jordánsko se potýkají s dopady občanské války v Sýrii na jejich politické, hospodářské a sociální systémy, které vážně ohrožují jejich schopnost provádět politické a strukturální reformy. Izraelci a Palestinci znovu zahájili mírová jednání, ale stále čelí závažným překážkám.

Pokud jde o východní země EPS, závažné změny proběhly v důsledku masivních občanských protestů (tzv. Euromajdan) na podporu politického přidružení a hospodářské integrace s EU na Ukrajině. EU je připravena podporovat Ukrajinu v jejím úsilí o demokratickou a prosperující budoucnost. Komise proto dne 5. března 2014 vyhlásila soubor opatření, včetně finanční pomoci ve výši 11 miliard EUR na období mnoha let. Dne 21. března 2014 byla v Bruselu podepsána politická kapitola dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Moldavsko a Gruzie učinily pokrok v oblasti politických a soudních reforem a přípravných reforem k provádění jejich dohod o přidružení. Gruzínské volby na podzim roku 2013 představovaly druhé demokratické předání moci v této zemi. Arménie pokračuje ve svých demokratických reformách, ale rozhodla se odložit přípravy uzavření dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a neparafovat ji. Ázerbájdžán i nadále nebere výzvy k většímu respektování základních práv a svobod příliš vážně. Bělorusko nedosáhlo v oblasti politických reforem žádného pokroku.

Pokud jde o oblast mobility a migrace, dosáhla většina východních partnerských zemí významného pokroku a první partnerství v oblasti mobility s jižním partnerem bylo podepsáno s Marokem v červnu 2013 a druhé s Tuniskem počátkem března 2014.

Jako součást společenského rozměru partnerství v zemích EPS posílila EU svou spolupráci s občanskou společností, která nadále hraje důležitou roli, a zvýšila její podporu.

Pomoc pro partnery EPS dosáhla v roce 2013 nejvyšší úrovně za celé sedmileté období a činila 2,65 miliardy EUR. Po dvou letech vyjednávání byl v prosinci schválen finanční rámec pro období 2014–2020 a příslušné nástroje, včetně nového evropského nástroje sousedství (ENI). Navzdory finanční krizi činí úroveň financování pro sousedství 15,4 miliardy EUR, což je potvrzením závazku EU a významu, který sousedství přičítá.

Podrobnější informace:

Internetová stránka komisaře pro rozšíření a politiku sousedství Štefana Füleho: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_cs.htm

Internetová stránka vysoké představitelky pro zahraniční věci a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Evropská komise: Evropská politika sousedství

http://ec.europa.eu/world/enp/index_cs.htm

http://www.enpi-info.eu

Společné sdělení lze nalézt na internetových stránkách Evropské služby pro vnější činnost http://eeas.europa.eu/enp/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

Nabila Massrali (+32 22969218)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, telefon 00 800 67891011 nebo e­mail

EPS – zprávy o jednotlivých zemích:

Alžírsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Arménie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Ázerbájdžán http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Bělorusko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egypt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Gruzie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Izrael http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordánsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Libye http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldavsko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Maroko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Okupovaná palestinská území http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Sýrie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunisko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukrajina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm


Side Bar