Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 martie 2014

Agricultura ecologică: Propunere a Comisiei pentru o cantitate mai mare și o calitate mai bună

Comisia Europeană a publicat astăzi o propunere pentru un regulament nou privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Preocupările consumatorilor și ale producătorilor se află la baza acestei noi propuneri, care vizează soluționarea neajunsurilor sistemului actual. Piața produselor ecologice a UE a crescut de patru ori în ultimii 10 ani, iar normele trebuie actualizate și adaptate astfel încât sectorul să se poată dezvolta în continuare și să poată răspunde provocărilor viitoare.

Dacian Cioloș, comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a declarat astăzi: „Viitorul sectorului ecologic al UE depinde de calitatea și onestitatea produselor vândute cu logoul ecologic european. Comisia urmărește îmbunătățirea cantitativă și calitativă a agriculturii ecologice a Uniunii Europene, prin consolidarea încrederii consumatorilor în produsele ecologice și prin îndepărtarea obstacolelor din calea dezvoltării agriculturii ecologice. Acest pachet este bun atât pentru consumatori, cât și pentru fermieri. Consumatorii vor avea garanții mai solide privind alimentele ecologice produse și vândute în UE, iar fermierii, producătorii și comercianții cu amănuntul vor avea acces la o piață mai extinsă atât în Uniune, cât și în afara ei”.

Propunerea se concentrează asupra a trei obiective principale: menținerea încrederii consumatorilor, menținerea încrederii producătorilor și facilitarea trecerii fermierilor la agricultura ecologică. Obiectivul este ca agricultura ecologică să rămână aproape de principiile și obiectivele sale, astfel încât să răspundă cerințelor populației în ceea ce privește mediul și calitatea. Comisia propune în special:

consolidarea și armonizarea normelor atât în Uniunea Europeană, cât și pentru produsele importate, prin eliminarea multora dintre excepțiile actuale în materie de producție și de controale;

consolidarea controalelor prin aplicarea lor în funcție de riscuri;

facilitarea aderării micilor fermieri la agricultura ecologică, prin introducerea posibilității ca aceștia să se înscrie într-un sistem de certificare în grup;

o mai bună abordare a dimensiunii internaționale a comerțului cu produse ecologice, prin adăugarea unor noi dispoziții referitoare la exporturi; și, în sfârșit,

simplificarea legislației în scopul reducerii costurilor administrative suportate de fermieri și al îmbunătățirii transparenței.

Pentru a ajuta fermierii, producătorii și comercianții cu amănuntul din sectorul ecologic să se adapteze la schimbările de politică propuse și să facă față provocărilor viitorului, Comisia a aprobat, de asemenea, un Plan de acțiune privind viitorul producției ecologice în Europa. Planul prevede o mai bună informare a fermierilor în privința inițiativelor de politică ale UE din domeniul dezvoltării rurale și din cel al agriculturii care vizează promovarea agriculturii ecologice, precum și consolidarea legăturilor dintre proiectele de cercetare și inovare și producția ecologică din UE și încurajarea consumului de alimente ecologice, de exemplu în școli.

Context

Propunerea, care va fi transmisă acum Parlamentului European și Consiliului, s-a bazat pe constatările rezultate în urma unui amplu proces de consultare care a început în 2012 și care a inclus o serie de audieri cu experți din UE și internaționali din domeniul producției ecologice. O consultare publică desfășurată în 2013 s-a bucurat de un interes puternic din partea publicului (cu 45 000 de răspunsuri, majoritatea din partea „consumatorilor” mai degrabă decât din partea „producătorilor”). Consultarea a evidențiat preocupările publicului în ceea ce privește aspectele de mediu și de calitate și a arătat că este în mod clar nevoie de norme mai puternice și mai uniforme referitoare la producția ecologică, în întreaga UE.

Agricultura ecologică îmbină bune practici de mediu, un nivel ridicat de biodiversitate, conservarea resurselor naturale și standarde de producție ridicate bazate pe substanțe și procese naturale. Agricultura ecologică aprovizionează o nișă de piață, răspunzând unei anumite cereri a consumatorilor și livrând în același timp bunuri publice în ceea ce privește protecția mediului, bunăstarea animalelor și dezvoltarea rurală.

Informații suplimentare

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Raportul „Agricultura ecologică din Uniunea Europeană în fapte și cifre” (Facts and figures on organic agriculture in the European Union)

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail


Side Bar